Енциклопедія Українознавства, т. 5, Львів 1996, с. 1601-2000, ціна 45.00 грн.
Місто — "Перемышлянинъ". Репрінт видання 1966 року видавництва "Молоде життя"
Список вибраних статей:
 

Місто (продовження статті з 4 тому) — В. Голубничий, Б. Кравців, В. Кубійович, О. Оглоблин

Місцева промисловість — В. Голубничий

Міське господарство — В. Голубничий

Міське самоврядування — А. Білинський

Міський транспорт — В. Кубійович

Мітологія — Б. Кравців

Міхновський Микола — В. Янів

Міщани — І. Витанович, О. Оглоблин

Млинарство — Б. Винар

Многогрішний Дем’ян — О. Оглоблин

Мовна політика — В. Маркусь

Мовне законодавство —В. Маркусь

Мовознавство на Україні — Ю. Шевельов

Могила Петро — О. Оглоблин

Модернізм — С. Гординський

Модзалевський Вадим — О. Оглоблин

Мозаїка — С. Гординський

Молдавія — А. Жуковський

Молдавська ССР — А. Жуковський

«Молода Муза» — В. Радзикевич

Молодий Театр — В. Ревуцький

Молочна промисловість — Б. Винар

Монополія — В. Голубничий

Мордовець Данило — Р. М.

Москвофільство — С. Ріпецький

«Московські статті» — О. Оглоблин

Музеї — Б. Кравців

Музей Визвольної Боротьби України — Р. М.

Музикознавство — Р. М.

Музична освіта — Р. М.

Музично-Драматичний Інститут ім. М. Лисенка, див. Музично-Драматична Школа Миколи Лисенка.

Мукачів (V—3) [Мукачеве], м. обл. підпорядкування на Закарпатті, положене над р. Ляторицею

Мукачівська єпархія, єпархія на Закарпатті з осідком спершу у Мукачеві, згодом в Ужгороді. Перші відомості про єп. на Закарпатті походять з 1491 р. ... [— о. А. Пекар]

МУР — Ю. Шевельов

Мурашко Олександер — Р. М.

Мюнхен — Г. Прокопчук

Навроцький Володимир — І. Витанович

Наголос — Ю. Шевельов

Наддністрянські говірки — О. Горбач

Надсянська низовина — В. Кубійович

Надсянські говірки — О. Горбач

Назарук Осип — Б. Кравців, С. Ріпецький

Називництво — Ю. Шевельов

«Наполеоніда» — В. Косик, Р. М.

Нарбут Юрій — С. Гординський

Народна драма — В. Ревуцький

Народна медицина — В. Плющ, Б. Кравців

Народна музика — 3. Лисько

Народна самооборона — Л. Шанковський

«Народна Торговля» — І. Витанович

Народна усна словесність — Б. Кравців

Народне будівництво — Б. Кравців

Народне господарство України 1940—1965 — В. Голубничий

Народне знання — Б. Кравців

Народне мистецтво — Б. Кравців

Народний Дім у Львові — Б. Кравців

Народний календар — Б. Кравців

Народний Комісаріат Внутрішніх Справ — А. Білинський

Народний секретаріят — В. Голубничий

Народний танок — М. Пастернакова

Народництво — Ю. Бойко

Народні бібліотеки і читальні — Р. М.

Народні доми — Б. Кравців

Народні звичаї й обряди — Б. Кравців

Народні школи — Р. М.

Народовці — І. Витанович, В. Лев

Натуралізація — В. Маркусь

Натуралізм — С. Гординський

Наука — І. Бакало, Б. Кравців, В. Кубійович

Наукове Товариство ім. Шевченка — Б. Кравців, В. Кубійович

Наукові товариства — Б. Кравців

Наукові товариства при УАН — Б. Кравців

Науково-дослідні інститути — Б. Кравців

Науково-дослідні катедри — Р. М.

Нафтова промисловість — С. Процюк

Нафтові родовища України — В. Кубійович, С. Процюк

Націоналізація — В. Голубничий

Націоналізм — І. Лисяк-Рудницький

Національна політика Комуністичної Партії Совєтського Союзу — В. Голубничий

Національна українська територія — В. Кубійович

Національний дохід — В. Голубничий

Національний склад людности українських земель — В. Кубійович

Національні меншості — В. Маркусь

Національно-Демократична Партія — В. Мудрий

Національно-персональна автономія — В. Маркусь

Невільництво на Україні — М. Ждан

Недільні школи — Р. М.

Немирич Юрій — О. Оглоблин

Неовізантизм — С. Гординський

Неоклясики — С. Гординський

Неологізми — О. Горбач

Неоромантизм — С. Гординський

«Неоунія» — І. К-й

НЕП — В. Бандера

Нечуй-Левицький — Б. Кравців, О. Горбач

Нижанківський Остап — В. Витвицький

Низький Бескид — В. Кубійович

Никитський Ботанічний Сад, н.-д. установа на півд. березі Криму

Никифор (+1121), митр. Київ. з 1104 р., грек, присланий з Царгороду

Никифор, родом грек, протосинкел царгородського патріярха, висланий на Україну на прохання кн. Острозького

Никифор Дровняк, Криницький (1896—1968), маляр-примітивіст, жебрак з с. Криниці (Лемківщина) [С. Гординський]

Никифор Теотокі (1731-1800), родом грек, визначний царгородський проповідник

Никифоряк Сава (*1886), педагог

Никола Святоша (світське ім'я Святослав Давидович), преподобний (+1142), родом з чернігівських кн., внук В. кн. Святослава Ярославича

Николаївський (Миколаївська), с. м. т. на Надволжі, р. ц. Волгоградської обл. РСФСР

Николайчик Федір (*1857—?), історик і педагог

Николайчук Микола (*1890), адвокат у Надвірній

Николишин Дмитро (*1884), письм. і педагог родом з Галичини

Никольський Олександер (1858-1942), зоолог

Никопільський манґановий басейн — С. Процюк

Ничипоренко Іван (1842—1910), педагог і осв. діяч родом з Чернігівщини, чл. старої Київ. Громади

Ничка Григор (*1892), гром. і культ. діяч родом із Збаража (Галичина)

Ничка (уроджена Левицька) Наталія (1893—1964), акторка на амплюа лірико-комедійних інженю, родом з Станиславова

Нідерле (Niderle) Любор (1865—1944), видатний чес. археолог і етнолог, дослідник слов. старовини

Нідерлянди, держава в Зах. Европі, 40 900 км2 (разом з внутр. водами)

Ніжен [Ніжин] (II—12), м. обл. підпорядкування над р. Остром, р. ц. Чернігівської обл.

Ніженський Ліцей, див. Безбородьківський Ліцей.

Ніканор Абрамович (*1883), митр. УАПЦ, церк. діяч родом з Ковельщини

Нікітін Володимир (*1907), фізіолог, чл.-кор. АН УРСР (з 1957)

Нікішин Павло (*1898), проф. лісовпорядкування і дендрології в УТГІ, родом з Наддніпрянщини

Ніклеві руди, на Україні виявлені з 1948 р. в різних місцях Укр. Кристалічного масиву

Ніковський Андрій (1885—1942; псевд. А. Василько), гром. і політ. діяч, активний чл. ТУП і УПСФ, літературознавець і журналіст родом з Одещини

Ніколаєв Анатолій (*1896), акушер-гінеколог родом з Київщини

Німецьке право — М. Чубатий

Німецькі хрестоносні лицарі — М. Ждан

Німці на Україні — Р. М.

«Нова ера» — І. Витанович, В. Лев

Новаківський Олекса — С. Гординський

Новаковський Михайло (1872—1941), політ.-гром. діяч, адвокат

Новаковський Петро (1859—1945), селянин, гал. гром.-політ. діяч Перемищини

Новаковський Степан (1863—1936), гром.-політ. діяч, селянин

Новаченко Микола (*1898), ортопед-травматолог родом з Сумщини

Новгород Великий, слов. держава на півн. Сх. Европи, з столицею в м. Новгороді над р. Волховом — М. Ждан

Новгородка (V-13), с. над р. Кам’янкою (притока Інгула), р. ц. Кіровоградської обл.

Новгород-Сіверський (I—14), м. на Чернігівщині, над р. Десною, р. ц. Чернігівської обл. [Р. М.]

Новгородсіверський патріотичний гурток, гурток укр. автономістів, що існував на терені Новгородсіверського намісництва в останній чверті 18 в. [О. Оглоблин]

Новгородсіверський Спасо-Преображенський монастир [О. Оглоблин]

Новгородське (V—18), с. м. т. в Донбасі, Дзержинського р-ну Донецької обл., положене над р. Новим Торцем

«Нове Житє», тижневик, згодом двотижневик, орган допомогової орг-ції «Згода Братств»,

«Нове Життя», щоденник у Станиславові, виходив з листопада 1918 р.

«Нове життя», тижневик, орган Пряшівського Комітету Ком. Партії Чехословаччини

«Нове Зеркало», див. «Зеркало».

«Нове Мистецтво», ілюстрований тижневик Управління відділу мистецтв Головполітосвіти УССР

Нове Місто, кол. м-ко, нині с. Старосамбірського р-ну Львівської обл.

«Нове Село», тижневик для селян, виходив у Львові 1929-39

«Нове Слово», популярний ілюстрований щоденник нац.-дем. напряму, виходив у Львові 1912—14 рр.

«Нове Українське Слово», щоденник, виходив замість «Укр. Слова» у Києві, під час нім. окупації з грудня 1941 р.

Новеля [новела], жанр малої розміром прози

Новий Биків (ІІІ—12), с. м. т. Бобровицького р-ну в півд. частині Чернігівської обл.

Новий Буг (VІ-13; кол. Куца Балка, пізніше Новопавлівка), м. на Причорноморській низовині, р. ц. Миколаївської обл.

«Новий Вік», політ. та гром.-культ. двотижневик для укр. населення Румунії

«Новий Край», тижневик Т-ва Руських Фармерів у Канаді

«Новий Літопис», квартальник гром. життя, науки й мистецтва, виходить з 1961 р. у Вінніпегу

Новий Львівський Театр, постав у грудні 1918 в Тернополі

Новий Оскіл (III—18), м. на півн. Слобожанщині над р. Осколом, р. ц. Білгородської обл. РСФСР

«Новый Проломъ», див. «Проломъ».

Новий Рік, відзначуваний урочисто перший день нового року

Новий Роздол (IV—5), с. м. т. Миколаївського р-ну Львівської обл. над р. Дністром

Новий Сад (Novi Sad), м. в Югославії, гол. м. Автономної обл. Войводіни в Сербській респ.

Новий Санч (Nowy SΉcz; IV—1), пов. м. в Польщі (Краківське воєводство) над р. Дунайцем у Зах. Бескиді

Новогродівка (V—18), м. в зах. Донбасі, Селидівського р-ну Донецької обл.

Новодар’ївка (V—20), с. м. т. в Донбасі, Ровеньківського р-ну Луганської обл.

Новодворський Іван (1890—1942?), гром.-політ. діяч, активний чл. Укр. Радикальної Партії

Новодонецьке (V—18); с. м. т. в зах. Донбасі Добропольського р-ну Донецької обл.

Новодружеське (V—19), м., положене над р. Дінцем в півн. Донбасі

Новоекономічие (V—18), м. а півн.-зах. Донбасі, Красноармійської міськради Донецької обл.

Новоекономічне (V—18; кол. Каракове), с. м. т. КрасноармійськоЇ міськради Донецької обл.

Новозибків (І—12), м. на півн. Чернігівщині, засноване 1701 р. як слобода «Зибкая» на території Стародубського полку, нині р. ц. Брянської обл. РСФСР

Новокраматорський машинобудівельний завод ім. В. І. Леніна, одне з найбільших підприємств в УССР і СССР, розташований у м. Краматорському на Донбасі

Новокриворізький гірничозбагачувальний комбінат, одне з найбільших підприємств залізорудної пром-сти в УССР, розташоване у м. Кривому Розі

Новокубанський, кол. Новокубанська станиця (VIII—22), с. м. т. в сх. частині Кубані, положене над р. Кубанню, р. ц. Краснодарського краю РСФСР

«Новокурсники», див. Москвофільство.

Новомиколаївка (VII—16; кол. Кочережки), с. м. т., р. ц. Запор. обл.

Новомиргород (V—12), м. на Придніпровській височині над р. Великою Виссю, р. ц. Кіровоградської обл.

Новомосковськ [Новомосковське] (V—16), м. на Придніпровській низовині, р. ц. Дніпропетровської обл., положене над р. Самарою

Новоозівське, сучасна назва кол. станиці Новомиколаївської

Новоолексіївка (VII—15), с. м. т. на Причорноморській низовині, Генічеськото р-ну Херсонської обл.

Новопетровське, кол. назва м. Форт Шевченка.

Новопилипівка (V—14), с. м. т. Кіровоградської обл., підпорядковане Олександрійській міськраді

Номенклятура — Б. Левицький

Норманська теорія — Р. М.

Нумізматика — Б. Кравців

Нью-Йорк — Б. Кравців

Об’єднання Праці при Українському Центральному Комітеті — К. Паньківський

Обжинки — Б. Кравців

Обласний суд — А. Білинський

Область — А. Білинський

Обновленці — Б. Боцюрків

Обов’язкове загальне навчання — Р. М.

Оборонна промисловість — В. Голубничий

Общество ім. О. Духновича — А. Штефан

Общество св. Василія Великого — А. Штефан

Община — І. Витанович

Овес — В. Кубійович

Огоновський Омелян — В. Радзикевич

Огоновський Петро (1853—1917), гал. пед. і просвітянський діяч

Огрінь, піво. на Дніпрі в р-ні кол. Дніпрових порогів

Оґроднік Методій (1881-1914), гром. діяч

Ода, ліро-епічний вірш

Одарченко Олексій (1866-1940), правник, проф. торг. і фінансового права

Одарченко Петро (*1903), літературознавець і фольклорист іродом з Полтавщини

Одеса (VII-11), м. і великий морський порт на півн.-зах. березі Чорного м.[Б. Кравців, В. Кубійович]

«Одесский Веcтник», губернська газ. в Одесі 1827—93

Одеська Державна Консерваторія ім. А. В. Нежданової, висока муз. школа, заснована 1913 р.

Одеська Кіностудія Художніх Фільмів, постала 1919 р.

Одеська Комісія Краєзнавства, н.-д. установа при УАН 1923—31 рр.

Одеська область

Одеський Державний Академічний Театр Опери та Балету — В. Витвицький

Одеський Державний Український Драматичний Театр ім. Жовтневої Революції — В. Ревуцький

Одеський Державний Університет ім. І. Мечнікова — В. Кравців

Одяг — Л. Бурачинська

Озера — Р. М.

Озівське море — Р. М.

Олег І Віщий — М. Ждан

Олександер І — О. Оглоблин

Олександер II — О. Оглоблин

Олексій Михайлович — О. Оглоблин

Олесницький Євген — о. І. Сохоцький

Олесь Олександер — Б. Кравців

Олеськів Осип (1860—1903), гром.-суспільний діяч родом з Жовківщини

Олесько (IV—5), с. м. т. на узбіччях Вороняків, Брідського р-ну Львівської обл.

Олешки, кол. (до 1928) назва м. Цюрупинського.

Олешківська Січ, передостання Запор. Січ, що існувала у 1711—34 рр., розташована в Олешках (тепер Цюрупинське)

Олешшя, пристань і важливий торг. осередок у княжі часи, було положене над гирлом Дніпра, правдоподібно на місці теперішніх Олешків.

Олійні рослини — В. Кубійович

Олімпійські ігри — О. Зінкевич

Ольвія — Я. Пастернак

Ольга — М. Ждан

Ольґерд — Л. Винар

Ольжич — О. Зінкевич

ОМУА, див. Об’єднання Мистців Українців в Америці.

Онацька Ніна (*1895), гром. і жін. діячка, дружина Євгена О.

Онацький Дометій (1865?-1921), педагог і гром. діяч родом з Полтавщини, батько Євгена О.

Онацький Євген (*1894), син Домета, гром. діяч, журналіст і науковець

Онацький Микола (1878—?), гром. діяч, депутат від Полтавщини до І Держ. Думи в Росії

Онацький Никанор (1875—1937), маляр (кольорист-реаліст) і поет родом з Сумщини

Ондава, права притока Бодроґа, довж. — 150 км; пливе в Низькому Бескиді й на Потиській низовині, в гор. течії — по зах. частині Закарпаття (Пряшівщині).

Ондатра, мускусний пацюк (Ondatra zibethica L.)

Онишкевич Гнат (1847—83), мовознавець-славіст і класичний філолог школи Міклошіча

Онкологія — В. Плющ

Онтаріо — І. Тесля

Онуфрія св. церква і манастир оо. Василіян — о. М. Ваврик

Опера — В. Витвицький

Опришки — Р. М.

Організація Об’єднаних Націй 00Н — В. Маркусь

Організація Українських Націоналістів — М. Прокоп

Організований набір робітників в СССР і УССР — Б. Левицький

Орест Михайло — І. Кошелівець

Орженцький Роман — В. Голубничий

Орієнталістика — О. Пріцак

«Орли» — М. Грушкевич

Орлик Григорій — Т. Мацьків

Орлик Пилип — Т. Мацьків, Р. М.

Орнамент — Р. М.

Ортопедія — В. Плющ

Освіта, наука, техніка (хронологічна таблиця) — Б. Кравців

«Основа» — С. Янів

Основні фонди — І. Коропецький

Остарбайтер — О. Семененко

Остер (ІІІ—11), м. при впадінні р. Остра в Десну, р. ц. Чернігівської обл.

«Osteuropδische Korrespondenz», двотижневик укр. інформації для нім. преси, виходив у Берліні 1926—30

Острівець, с. Івано-Франківського р-ну і обл.

Остріг, Острог (III—7), м. на Волині над р. Віліею (притока Горині), р. ц. Ровенської обл.

«Острізька Народна Газета», півтижневик в Острозі на Волині 1918—19 рр.

Остроградський Михайло

Острозька Біблія — О. Горбач

Острозький Василь — Л. Винар

Острозькі — Л. Винар

Остромирове євангеліє — О. Горбач

Осушення — В. Кубійович

Осьмачка Тодось — І. Кошелівець

Оторинолярингологія — В. Плющ

Офталмологія — В. Плющ

Охорона здоров’я на Україні 1945—66 рр. — В. Плющ

Охорона історично-культурних пам’яток — В. Дубровський, Б. Кравців

Охорона природи — В. Кубійович

Охримович Василь (1914—54), діяч ОУН

Охримович Володимир (1870—1931), адвокат, гром.-політ. діяч, учений, журналіст [Р. М.]

Охримович Іван (1853—1922), укр.-кат. свящ.

Охримович Іван (1894—1942), муз. діяч і дириґент родом з Долинщини

Охримович Осип .(1886—1967) гром. діяч

Охримович Степан (1905—31), політ., гром. і студентський діяч у Галичині

Охримович Юліян (1893-1921), політ. і гром. діяч

Охтирка (IIІ-15), м. на півд. Слобожанщині над р. Ворсклою, р. ц. Сумської обл.

Оцтове дерево, віргінський сумах [Rhus hirta [L.) Sudw. = R. typhina Torn.]

Очаків (VII—12), м. на півн.-зах. березі Дніпрово-Бозького лиману, р. ц. Миколаївської обл.

Очанка (Euphrasia L.)

Очерет звичайний [Phragmites communis (L.) Trin.]

Очеретине (V—18), с. м. т. в Донбасі, Ясинуватського р-ну Донецької обл.

Очеретник, куничник (Calamagrostis Adans)

Очеретянка (Acrocephalus)

Очеретянка звичайна (Digraphis arundinacea Trin. = Phalaris arundinacea L.)

Очиток, заяча капуста (Sedum L.)

Ошава, м. в кан. провінції Онтаріо, над оз. Онтаріо

Ошерович Мендель (1887-1965), жид. гром. діяч у ЗДА

Павлик Михайло — Р. М.

Павликовський Юліян — Р. М.

Павло І — О. Оглоблин

Падалка Іван — С. Гординський

Палеографія — О. Горбач

Палладій Олександер — В. Плющ

Паляталізація — О. Горбач

Панславізм — В. Косик

Панч Петро — І. Кошелівець

Панщина — І. Витанович

Панькевич Іван — О. Горбач

Паньчишин Маріян — Р. Осінчук

Паперова промисловість — В. Голубничий

Парагвай — Р. М.

Парана — О. Борушенко

Парафія — І. Коровицький, о. І. Патрило

Парафіяльні школи — Р. М.

Париж — А. Жуковський

Парк — Р. М.

Парлямент — В. Маркусь

Парова система — Р. М.

Пародія — І. Кошелівець

Паротягобудування, галузь транспортного машинобудування [В. Голубничий]

Парпура Максим (1763-1828), культ.-осв. діяч, родом з Конотопу

Партеній Петро (+1665), закарп. церк. діяч, василіянин

Партеніт, середньовічне м. на півд. березі Криму

Партесний спів, рід хорового церк. співу

Партизани (VII—15), с. м. т. на Причорноморській низовині Генічеського р-ну Херсонської обл.

Партицький Омелян (1840-95), мовознавець, етнограф, історик та педагог

Партійна освіта в СССР — І. Бакало

Партійно-державний контроль — Б. Левицький

Патріярх — Р. М.

Патронат — о. І. Патрило

Пацифікація — В. Мудрий

Пашпортна система — В. Голубничий

Педагогіка — Б. Кравців

Педагогічна освіта — І. Бакало, Б. Кравців

Педагогічна преса — С. Янів

Педагогічні інститути — І. Бакало

Педіятрія — В. Плющ

Пенітенціярна система — А. Білинський, Ю. Старосольський

Пенсії — В. Голубничий

Первомайський Леонід — І. Кошелівець

Передкарпаття — В. Кубійович

Перекладна література — А. Жуковський, Б. Кравців

Перемиська єпархія — П. Ісаїв

 

 

Книгарня Горизонт

 

Π‘Π°ΠΉΡ‚ управляСтся систСмой uCoz