Енциклопедія Українознавства, т. 11, Львів 2003, с. 1-398, ціна 45.00 грн.
Академія Будівництва і Архітектури УРСР Ящун Василь. Репрінт видання 1995 року видавництва "Молоде життя". Перевидання в Україні - доповнення і виправлення.
Список вибраних статей:
 

Академія Будівництва і Архітектури

Антонович Марко

"Арсенал"

 

Бабин Яр

Баранецький Володимир

Барсук-Мойсеєв (Мойза) Хома

Бердянське, Бердянськ

Білі хорвати

Борис Євген Фердинанд

Боцюрків Богдан

Брежнєв Леонід

Величковський Василь

Виставка передового досвіду в народному господарстві УРСР

Вишивкарство, див. Вишивки.

Володимир, світське імя Романюк Василь

Всеросійські Установчі Збори (Всероссийское Учредительное Собрание)

 

Гадюка звичайна (Vipera berus)

Гайманова могила

Harvard Ukrainian Studies

Географічне Товариство

Гетьманський рух

Гігієна

Горська Алла

Григоренко Петро

Гринчишин Михаїл

Державне Політичне Управління, див. ДПУ

Деркач (Деркачов) Ілля

Дилювій, див. Геологія України (ЕУ 1).

Домініяльні суди, див. Домініяльна влада.

Донецька область

Донецьке, Донецьк

Дружба, місто

 

Електроенергія

Еліста

 

"Єжовщина"

Єрусалим

 

Жовтенята

 

Івано-Франківська область

Іванусів Олег

Ідель-Урал

Інститут Біології Південних Морів АН УРСР

Інститут Держави і Права АН УРСР (з 1992 - АН України)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: І. ПРАІСТОРІЯ 1 РАННЯ ІСТОРІЯ (200000 р. до Хр. - IX ст. по Хр.); II. КНЯЖА ДОБА (IX ст. - 1340): ПОЛІТ. ТА СОЦ. УСТРІЙ КИЇВ. ДЕРЖАВИ; ПОДІЛ КИЇВ. ДЕРЖАВИ; ГАЛ.-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (1199-1340); III. УКРАЇНА ЗА ЛИТ.-ПОЛЬ. І ПОЛЬ.-КОЗ. ДОБИ (поч. XIV ст. -. 1648): ПОЧАТКИ КОЗАЦТВА; IV. ДОБА КОЗ.-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1648 - кін. XVIII ст.): ХМЕЛЬНИЧЧИНА; ГЕТЬМАНЩИНА; РУЇНА; ДОБА МАЗЕПИ; ЗАНЕПАД АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ: Лівобережна Україна; Кінець Гетьманщини; Правобережна Україна; СОЦ. ЗМІНИ; V. УКРАЇНА В СКЛАДІ РОЄ. І АВСТРО-УГОР- ІМПЕРІЙ. НАЦ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (кін. XVIII ст. - 1917): ВІДРОДЖЕННЯ НАЦ. СВІДОМОСТИ; ПЕРІОД РЕФОРМ В АВСТРО-УГОР. І РОС. ІМПЕРІЯХ; СОЦ.-ЕКОН. ЗМІНИ; ЗАРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛІЗМУ ТА СОЦІЯЛІЗМУ; РОЗВИТОК У ЗАХ. УКРАЇНІ; УКРАЇНА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ; VI. ДЕРЖ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (Укр. держава 1917-20): УКР. ЦЕНТР. РАДА; ДОБА ГЕТЬМАНАТУ; ДОБА ДИРЕКТОРІЇ УНР; ЗАХ.-УКР. НАР. РЕСП. (1918-23); VII. УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ (1918-39): УКР. ЗЕМЛІ ПІД БОЛЬШЕВИКАМИ; УКР. ЗЕМЛІ ПІД ПОЛЬЩЕЮ: Період повоєнної стабілізації; Період реорганізації політ, формацій (1923-30); 1930-і рр.: боротьба між політикою нормалізації" і рев. дією; УКР. ЗЕМЛІ ПІД РУМУНІЄЮ; УКР. ЗЕМЛІ ПІД ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНОЮ (Закарпаття); УКР. ЕМІГРАЦІЯ; VIII. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-45); IX. УКРАЇНА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1945-91): ПОВОЄННИЙ СТАЛІНСЬКИЙ РЕЖИМ (1945-53); СПРОБИ РЕВІЗІЇ АНТИУКР. БОЛЬШ. ПОЛІТИКИ (ПІСЛЯСТАЛІНСЬКИЙ ПЕРІОД; 1953-59). ПОСТУПОВА ДЕСТАЛІНІЗАЦІЯ; ВИСТУП НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ. ПОСТАННЯ ДИСИДЕНТСТВА. ОРГ-ЦІЯ РУХУ ОПОРУ (1960-і рр.); РАДИКАЛІЗАЦІЯ НАЦ. ПИТАННЯ В УКРАЇНІ (1970-і рр.); ПОСИЛЕНИЙ НАСТУП ПРОТИ НАЦ. РУХУ В УКРАЇНІ (1980-і рр.); У ПОШУКАХ ВИХОДУ; РОЗВАЛ СОВЄТСЬКОЇ ІМПЕРІЇ; X. УКРАЇНА - СУВЕРЕННА І САМОСТІЙНА ДЕРЖАВА А. Жуковський (І-ІІІ, VІ-Х), О. Субтельний (ІV-V)

 

Калинець Ігор

Камяне вугілля, див. Камяновугільна промисловість

Камянське городище

Караванський Святослав

Кентржинський Богдан

Кераміка

Кібернетика

Ковзання, Ковзанярський спорт

Колонізація

Комуністична Партія Канади

Коровицький Іван

Кремгес, назва м. Світловідське

Купецтво

 

Лемківщива, див. Лемки.

Любачівськнй Мирослав Іван

 

Магнетит

Матріархат

Максим Задвірняк

Медичний персонал

Металурґійгий завод ім. С. Орджонікідзе "Запоріжсталь"

Мінеральні джерела, див. Мінеральні води

Міське управління, див. Міське самоврядування

Мойза Хома, див. Барсук-Мойсеєв Хома

Монументальне мистецтво

Мороз Валентин

Москва

Мохи, лисостеблові мохи, бріопсиди (bryopsida, або Musci)

Музика

Музичні інститути

 

Надволжя

Народники, див. Народництво

Нафта, див. Нафтова промисловість, Нафтові родовища України

"Нахтіґаль" (Nachtigall)

Незалежна УСДРП, див. УСДРП Незалежних

Німеччина (Deutschland)

"Нова Думка"

 

Озеленення

Озівське військо, див. Озівське козацьке військо

Олива, маслина (Olea)

Оренда

Осивенко, див. Бердянське

Особисте господарство, див. Присадибне господарство

 

Пазуняк Наталія

Патріярхат

Патріярхат, див. Патріарх

Патронат НТШ-Сарсель (Франція) у Торонто

Переяславський договір, див. Переяславська угода 1654 року

Переяславщина

Петрашевський-Буташевич Михайло

Петрійчук Орест, псевд. Моха Олександра (див.)

Північна Слобожанщина

Піонерський рух, див. Піонерська організація.

Пластичні маси (пластмаси, пластики)

Плейстоцен

Повітряний транспорт

Погроми

Погружальського процес

Податок з обігу

Покутники

Початкова школа, див. Початкове шкільництво.

Природний рух людности, див. Природний рух населення.

Присадибна ділянка, див. Присадибне господарство.

Пруссія

Прутський похід

 

Рада у справах культів при Раді Міністрів УРСР

Ради Народного Господарства, див. Раднаргоспи.

Радіомовлення, див. Радіо.

Раштівці, село

Ревізіонізм

Рибальство, див. Рибне господарство.

Ризький договір, див. Ризький мир.

Різьба

Родина, сімя

Русизми

Рухавка, гімнастика

 

Самоврядування

Світові війни

Свята земля, див. Єрусалим.

Сектанти, див. Секти.

Село

Селянство

Середні школи, див. Середнє шкільництво.

Синтетичних матераялів промисловість

Сиротинці

Сіваш, див. Сівашська затока.

Сірникова промисловість, див. Лісова і деревообробна промисловість.

Службовці

Совєтознавство

Сосна-кедрина або сосна кедрова, європейська (Pinus cembra)

Соціалізм

Соцреалізм, див. Соціалістичний реалізм.

Соцький, термін

Сповзик звичайний (поповзень, повзик; Sitta europaea)

Струк Данило Гусар

Сулик Стефан

 

Театри для дітей, див. Театр Юного Глядача.

Термімлогізми

Технічна освіта

Тітмар Мерзебурзький

Ткацтво

Торговельна освіта

Торф, див. Торфова промисловість.

Транспортна промисловість

Трембовецький Аполлон

Трохименко (Трофименко) Святослав

Трудармія, див. Трудові армії.

Тютюнництво, див. Тютюн і Тютюново-махоркова промисловість.

 

Угноєння

Ужиткове мистецтво

Україністика

Українська Соціал-Демократична Робітнича Партія Незалежних

Українсько-російські культурні взаємини

Українці

Урожайність

Установчі Збори (конституанта)

Училища і школи трудових резервів

 

Фасоля, квасоля (Phaseolus)

Федерація Українських Професіоналістів і Підприємців

Фізкультура й спорт

Фізкультурна освіта, див. Руханка, Фізкультура й спорт, Фізкультури Інститути.

Фінанси

Фонд Допомоги Українців Канади

Фосфорно-добривна промисловість

 

Хліборобство

 

Чаполоч пахуча (Hierochloe odorata)

Червовий золотий

Червоні Вікни (Красні Окни)

Чергування звуків

Черкеськ

Чернігово-Сіверська земля

Чех (севський чех)

Чорнобривець Іванна

Чужих мов інститути, Київ. Педагогічний Інститут Іноземних Мов

 

Шеллінґіянство

Шляхи, див. Шосейні шляхи.

 

Юрій св., див. Юрів день.

 

Якимович (Йоакимович, Іоакимович) Авксентій

Ящук Василь

а також Виправлення і доповнення до статей 110 томів

 

Книгарня Горизонт

 

Сайт управляется системой uCoz