Інститут Економіки АН УРСР

Інститут Економіки АН УРСР, створений в листопаді 1936 на базі відповідних установ Соц.-Екон. Відділу УАН та Ін-ту Нар. Госп-ва Всеукр. Асоціяції Марксо-Ленінських Ін-тів з практичними завданнями допомоги соц. будівництву. До 1939 І. Е. складався з 2 секторів (пром-сти і сіль. госп-ва) та 2 груп (іст. нар. госп-ва та фінансів). В 1957, після кількох реорганізацій, мав 5 відділів: економіки пром-сти, економіки сіль. госп-ва, розміщення виробництва, іст. нар. госп-ва та політ. економії.

В перші роки існування (193638) І. Е. видав лише один пропаґандивний зб. Радянська Україна за 20 років (1937). Умови дослідної праці були дуже важкі Першого дир. Ін-ту О. Асаткіна розстріляли у звязку з переписом 1937, його наступник В. Теплицький також був заарештований в 1938, але по війні реабілітований. В 193941 І. Е., очолений В. Рудницьким, дещо активізував працю. В ньому розроблялися проблеми продуктивности праці в Донбасі, видано Социалистическое сельское хозяйство Советской Украины (1939) та ін. монографії. Більше наук. значення мали праці акад. М. Птухи в царині іст. укр. і рос. статистики й праці акад. К. Воблого в галузі екон. географії України.

По війні праця І. Е. була тісно звязана з відбудовою нар. госп-ва УССР. Продовжувано досліди в ділянці продуктивности праці в пром-сті, екон. районування та іст. нар. госп-ва, видано праці: Екон. географія УРСР (т. І), Нар. госп-во УРСР й ін. Згодом праця І. Е. знову підупала завдяки обмеженим можливостям використання статистичних джерел і пануванню партійного доктринерства, що частково послабло після 1953. З праць цього періоду можна назвати: Нариси екон. географії УРСР в 2 тт. (194952), Нариси розвитку нар. госп-ва УРСР (1949), згодом доповнені і перевидані рос. мовою, Нариси з іст. екон. думки на Україні (1956), Радянська Україна (1957) й кілька монографій з прикладної, галузевої економіки. Останнім часом досліджуються також питання собівартости, цін, екон. ефективності та теоретичні проблеми політ. економії. І. Е. видає неперіодичні зб. Наук. Записки, а з 1958 р. двомісячник Економіка Радянської України. Публікації І. Е. зявляються здебільшого рос. мовою. Ін-т також веде підготову наук. кадрів.

Протягом останніх 10 років в І. Е. активно працювали такі економісти: В. Бондаренко, Д. Вірник; М. Герасименко, Л. Горелік, Г. Давидов, Л. Корецький, О. Короїд, І. Кугукало, Є. Лазаренко, П. Першин, М. Птуха, А. Радченко, І. Романенко, М. Середенко, М. Хотимченко, П. Хромов, Я. Фейгін, В. Чуїстов, А. Шевченко, Я. Яснопольський (т). Теперішній дир. І. Е. О. Нестеренко. [В. Голубничий]

 

 

 

Книгарня Горизонт

 

Сайт управляется системой uCoz