Історична книжка

Капяндрук Тарас, Таємниці бойових мистецтв, Львів 2003, с. 288, ціна 70.00 грн.

В цій унікальній книзі вперше зібрані відомості про бойові мистецтва українців, представлено близько 400 зображень з рідкісних джерел, більшість з яких до останнього часу були малодослідженими. Зі сторінок книги оживав самобутня бойова культура наших предків, яка тисячі років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів.

   

Кінан Едвард, Російські історичні міти, Київ 2003, с. 310, ціна 34.00 грн.

Збірка статей американського медієвіста, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, яка виходить в Україні вже другим виданням (перше з’явилося 2001 року), присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською мітотворчістю. Порівняно з попереднім виданням книжка містить дві статті, одна з яких («Тюркські лексичні елементи у “Слові о полку Ігоревім” та “Задонщині”») досі була оприлюднена тільки англійською мовою, а друга («Аввакум: історія безумства») друкується вперше.

   

Коваль Алла, Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України,
Київ 2001, с. 304, ціна 28.00 грн.

У новій книзі відомого автора читач знайде цікаву інформацію з географії, топоніміки, дізнається про історію заснування та причини появи поселення, про першопоселенців. З книжки можна довідатися також про видатних людей, які уславили населений пункт, про історичні події, що в ньому відбувались або з ним пов’язані.

   

Коваль Михайло, Україна в Другій світовій і Великий Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.), серія “Україна крізь віки”, т. 12, Київ 1999, с. 336, ціна 45.00 грн.

Війна розколола історію народу на три епохи: довоєнну, воєнну й повоєнну. Силове поле її не припинило своєї дії й нині, розколюючи вже й сучасне суспільство також на три уламки: на прибічників визнання цієї війни як війни визвольної та справедливої; на тих, хто вважає, що ця війна не була “українською”, вітчизняною, а навпаки – загарбницькою щодо України, й, нарешті, на байдужих. Внаслідок негативного впливу ідеологічного фактора повноцінної історіографії з проблематики Другої світової війни в Україні так і не створено. Тим часом потреба в історичній правді є нагальною. Адже нові історичні умови, в яких нині перебуває суспільство незалежної України, вимагають вироблення основоположних засад його розвитку на перспективу. Завдання вельми складне, реалізувати його без ґрунтовного переосмислення всього тисячолітнього історичного шляху українського народу неможливо. На заваді стоять насамперед відчутні впливи колишньої заідеологізованої історіографії, позбавленої, по суті, найголовнішого – повноцінної наукової концепції, засад адекватного відображення й тлумачення центральних віх історичного процесу.

   

Когут Зенон, Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України, Київ 2004, с. 352, ціна 41.00 грн.

Збірник статей відомого історика, директора Канадського інституту українських студій Альбертського університету Зенона Когута удоступнює для зацікавленої україномовної аудиторії важливу частину його наукового доробку. Ці статті написано протягом 1977–2002 років. Авторське чи редакторське перо не вносило до них істотних поправок і доповнень, тому кожна праця відображає певну сторінку наукової біографії історика і водночас – певні етапи еволюції західної україністики в цілому. Проте, разом узяті, вони мають цілісний вигляд. Їх об’єднують взаємопов’язані сюжети історії політичної культури та національної свідомості українського суспільства XVIII–XX століть.

   
Косенко Леонід, Козаки: Лицарський орден України: Факти. Міфи. Коментарі, Xарків 2007, с. 576, ціна 60 грн.

У книзі наведено своєрідний порівняльний аналіз, де запорозьке козацтво розглянуто у паралелі з різними вільними військовими спільнотами: іллірійськими піратами, вікінгами, новгородськими ушкуйниками, а також із сучасниками запорожців — флібустьєрами Карибського моря. Проводячи доволі серйозну аналітичну роботу, автор розглядає феномен запорозького козацтва у різних аспектах — політичному, економічному, військовому, геополітичному тощо.

Зміст: ВІЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ СПІЛЬНОТИ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ; ВИНИКНЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СПІЛЬНОТИ; ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЗАПОРОЖЖЯ; КОРДОНИ ЗАПОРОЗЬКИХ ВОЛОДІНЬ ТА ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ В НИХ; РОЗМІЩЕННЯ ЗАПОРОЗЬКИХ СІЧЕЙ У ХVІ-ХVIII ст. ТА ЇХ ІСТОРІЯ; СУПРОТИВНИКИ ТА СОЮЗНИКИ СІЧОВОЇ СПІЛЬНОТИ: Татари; Поляки; Донське козацтво; УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНИЙ ЛАД НА ЗАПОРОЖЖІ; ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ЗАПОРОЗЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ТА ЇЇ ЗАСАДИ; ВІЙСЬКОМ СПРАВА У ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ: На суходолі; На морі; Прикордонна служба; СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАПОРОЖЖЯ: Землеробство; Тваринництво; Промисли та ремесло; Торгівля; Грошовий обіг; Прибутки січової спільноти; Соціально-економічні відносини; ПРАВО ЗАПОРОЗЬКОЇ СПІЛЬНОТИ; ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА ЗВИЧАЇ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ; РЕЛІГІЙНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СПІЛЬНОТИ; КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ЗАПОРОЖЦІВ.

   

Котляр Микола, Галицько-Волинська Русь, серія “Україна крізь віки” т. 5, Київ 1998, с. 336, ціна 45.00 грн.

Обидві землі, Волинська і Галицька, складалися протягом двох-трьох століть і остаточно оформилися, як порівняти з Київською і Чернігівською, досить пізно: протягом XII ст. Зумовили це об’єктивні й історично вагомі причини. В часи існування централізованої монархії на Русі (кінець Х – початок XII ст.) обидві землі перебували на периферії політичного та економічного життя держави. Волинь, наприклад, була доменом (особистим володінням) київських великих князів. Становище змінилося, коли влада Києва на Русі стала меншою, а на місцях піднеслося боярство – велика земельна аристократія, що воліла сама порядкувати у своїх князівствах і землях. Особливо яскраво це виявилось у Галицькому князівстві в XII ст.

   

Котляр Микола, Данило Галицький. Біографічний нарис, Серія “Особистість і доба”, Київ 2002, с. 328, ціна 54.00 грн.

У книзі дається життєпис видатного державного діяча, полководця та дипломата Давньої Русі, галицько-волинського князя Данила Романовича Галицького (1201–1264). Він присвятив своє життя справі об’єднання східнослов’янських земель, відновленню цілісної давньоруської держави часів свого славного предка Володимира Мономаха. Життєпис створено на грунті великого кола вітчизняних і зарубіжних джерел і є підсумком більш ніж двадцятилітніх досліджень автора. Написана в науково-популярній формі, книжка розрахована на істориків та широкі кола любителів минувшини.

   

Краків і Львів у європейській цивілізації. Матеріали міжнародної конференції, організованої 15–16 листопада 2002, ред. Яцек Пурхля, Краків 2004, ціна 95.00 грн.

М. ін. статті: Ярослав Грицак – Львів – місто у центрі Європи; Єжи Вирозумський – Краків і Львів у середньовічній Європі; Ян М. Малецький – Між Середземним і Балтійським морями. Краків і Львів у новій історії Європи; Ярослав Ісаєвич – Суспільства давнього Львова і Кракова: різний підхід, різні традиції; Адам Мілобендзький – Архітектура як прояв столичного характеру Кракова і Львова в новітніх часах; Яцек Пурхля – Краків і Львів змінність реляцій у ХІХ і ХХ століттях; Алоїз Волдан – Літературний міф Кракова і Львова у XX столітті; Богдан Осадчук – Коли Краків був “столицею” України; Здзіслав Жиґульський юніор – Друга світова війна у досвіді Кракова і Львова; Олександра Матюхіна – Совєтський Львів; Микола Рябчук – Львів і Краків у новій Європі. Загальна дискусія – Краків і Львів: між провінцією і метрополією. Загальна дискусія – Краків і Львів у завтрашній Європі.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Книгарня Горизонт

 
Π‘Π°ΠΉΡ‚ управляСтся систСмой uCoz