Історична книжка

Мицик Юрій, Умань козацька і гайдамацька, Київ 2002, с. 187, ціна 30.00 грн.

У книзі досліджується історичне минуле Уманщини XVII–XVIII ст., у часи піднесення національно-визвольної боротьби українського народу. Книга ґрунтується як на опублікованих, так і неопублікованих джерелах, є однією з небагатьох узагальнюючих праць з історії Уманщини, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого цього важливого регіону України козацької доби.

   

Мицик Юрій, Гетьман Іван Виговський, Київ 2004, с. 84, ціна 21.00 грн.

Спеціальне дослідження біографії видатного українського державного та політичного діяча, гетьмана України Івана Виговського (1616–1664) грунтується на широкому колі джерел, у тому числі виявлених в архівосховищах України, Польщі, Росії та інших країн, що дало змогу значно повніше висвітлити життєвий шлях І. Виговського, його військово-політичну та дипломатичну діяльність, переглянути застарілі оцінки щодо важливих моментів політичної біографії гетьмана. Ця книга удостоєна першої премії на українсько-канадському конкурсі наукових праць 2003 р. “Конотоп-1659”, проведеному з ініціативи Королівського Канадського Легіону ім. Пилипа Коновала і присвяченому 350-літтю Конотопської битви 1659 року.

   
Мицик Юрій, Історія України. З 1914 до наших днів, Київ 2001, с. 208, ціна 21 грн

Навчальний посібник призначений для підготовки до вступного іспиту з історії України і побудований згідно з програмою для вступників до вищих навчальних закладів. Містить стислий виклад матеріалу з історії України з 1914 року до наших днів.

   
Мицик Юрій, Історія України. З кінця XVIII ст. до 1914 р., Київ 2003, с. 230, ціна 21 грн

Навчальний посібник призначений для підготовки до вступного іспиту з історії України і побудований згідно з програмою для вступників до вищих навчальних закладів. Книга містить стислий виклад матеріалу з історії України з кінця XVIII ст. до 1914 р. Разом з тим книга може бути використана і як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України.

   

Непомнящий М. М., Низовський А. Ю., 100 найвідоміших таємниць, Київ–Москва 2002, с. 576, ціна 48.00 грн.

Таємниче, загадкове, невивчене завжди привертатиме увагу людей. Серію «100 найвідоміших» презентує нова книжка, автори якої пропонують читачам найнезвичайніші таємниці Землі та Всесвіту, природи та людини, історії кількох тисячоліть. Книжка розповість не лише про такі загадки минулого, як «великий вибух», усесвітній потоп, феномен НЛО, малюнки в пустелі Небраска, паралельні світи, зомбі, невидимки, Атлантида, кришталеві черепи, а й повідомить про те, що дивувало людство у XX столітті: убивство Кірова, таємна зброя СС, загадка Мартіна Бормана, таємниця загибелі Юрія Гагаріна тощо.

 

 

Огієнко Іван (Митрополит Іларіон), Розп’ятий Мазепа, Серія: “Рукописна спадщина”, Київ 2003, с. 348, ціна 40.00 грн.

Ця книга приходить до українського читача через півстоліття після написання її автором у далекому канадському місті Вінніпег. Видати таку книгу автор мріяв напередодні печальної для українців дати – 250-річчя програшу гетьманом Мазепою бою під Полтавою, яка широко відзначалася українцями діаспори 1959 року. Збірка творів на заборонену раніше “мазепинську” тему дає змогу простежити еволюцію творення автором трагічної і водночас величної постаті української історії Івана Мазепи – від однозначно критичної оцінки на початку до глибокого усвідомлення й пояснення затаєної від численних донощиків і зрадників з близького оточення заповітної ідеї гетьмана “тихою ходою здобути волю Україні”.

   

Огієнко Іван (митрополит Іларіон), Богдан Хмельницький, Київ 2004, с. 448, ціна 40.00 грн.

Цю книгу автор починав писати в Швейцарії, а закінчував у Канаді. Та вперше вона друкується в Україні лише тепер – більш ніж через півстоліття від часу створення. Сфальшований, представлений односторонньо російською і радянською офіційною історіографією високий житейський, державницький і громадянський чин видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького тривалий час потребував політично не заангажованого переосмислення. Автор поставив перед собою мету на основі доступних у діаспорі маловідомих архівних матеріалів розібратися в причинах і передумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності.

   
Огієнко Іван (митрополит Іларіон), Рятування України. Упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик, Київ 2006, с. 464, ціна 40 грн

Основу цього видання склали досі не друковані в Україні автобіографічні праці відомого вченого, державного і релігійного діяча, з-поміж яких – “Моє життя”, “Рятування України”, “На Голготі”, “Книга нашого буття на чужині”. Будучи не лише свідком, а й безпосереднім учасником подій, пов’язаних із тріумфом і трагедією Української революції 1917–1919 років, автор вважав “за свій конечний обов’язок” детально описати ту пору, дати майбутнім дослідникам матеріал, побудований на власних щоденниках та архівних документах.

   

Огієнко Іван (Митрополит Іларіон), Українська культура, Серія 1: “Зарубіжні першодруки”. Том II, Київ 2001, с. 342, ціна 40.00 грн.

Ця книга, що вперше побачила світ 1918 року в Києві, кілька разів перевидавалася згодом за кордоном. Вона на багато літ стала настільним посібником для сотень тисяч наших земляків у близьких і далеких діаспорах. На Батьківщині ж “Українська культура” протягом усіх підрадянських років була заборонена. Передусім за той колосальний пізнавальний і виховний заряд, закладений тут. Вона поширювалася нелегально і робила головну справу: спонукала народ думати, підніматися з колін, позбуватися насаджуваного століттями чуття хохла, малороса з вихолощеною національною свідомістю, з принизливим комплексом меншовартості.

 

 

Павленко Сергій, Іван Мазепа, Серія: “Особистість і доба”, Київ 2003, с. 416, ціна 60.00 грн.

Книга С. Павленка присвячена одній із найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику-гетьманові Івану Мазепі (1639–1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних та епістолярних документів XVII – початку XVIII ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки, пов’язані з цією неординарною постаттю.

   

Павленко Сергій, Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники, Київ 2004, с. 602, ціна 48.00 грн.

Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їхню роль у контексті подій 1687–1709 pp. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

   
Павленко Сергій, Іван Мазепа як будівничий української культури, Київ 2005, с. 304, ціна 38 грн

Доба І. Мазепи (кінець XVII — початок XVIII ст.) — це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки небачений до того розквіт на теренах України творчості, духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його правління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприкінці XVII — початку XVIII ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття.
Зміст: Розділ І. Становлення духовних ідеалів І. Мазепи; Розділ II. Виправлення помилки І. Самойловича; Розділ III. Конфлікт з патріархом Йоакимом; Розділ IV. Захист українського книговидання; Розділ V. Панегірики на честь керманича; Розділ VI. Гетьманова “Дума”; Розділ VII. Духовні побратими; Розділ VIII. Турбота про освіту; Розділ IX. Церковне будівництво у Києві; Розділ X. Розбудова церков, монастирів; Розділ XI. За прикладом патрона; Розділ XII. Мистецький розквіт.

   

Павлокома. 3 ІІІ 1945. Даровано життя, щоб правду розказати. За редакцією Марії Паньків і Євгена Місило, Варшава 2006, с. 424, ціна 140.00 грн

Це книга спогадів тих, які пережили, правду розказати про трагедію Павлокоми, українського села над Сяном, у якому 3 ІІІ 1945 року відділ Армії Крайової поручника Юзефа Бісса псевдонім “Вацлав” вбив 366 осіб мирного населення.
 

   
Петровський Володимир, Радченко Людмила, Семененко Валерій, Історія України. Неупереджений погляд, Факти, Міфи, Коментарі, Харків 2007, с. 592, ціна 70 грн

Ця книга є одним із найбільш сучасних оригінальних видань, що охоплюють величезний період вітчизняної історії — від прадавніх часів до сьогодення, її написано відповідно до існуючих програм та методичних рекомендацій щодо змісту історичної освіти, покликана сприяти формуванню у наших співвітчизників чіткої громадянської позиції. Автори намагалися показати основні віхи історії України з урахуванням новітніх досліджень вітчизняної та зарубіжної науки. Мета книги — не лише донести до читача факти, й висвітлити, дати об’єктивний коментар історичним подіям, які можуть стати уроком на майбутнє. Саме цього й була задумана «Історія України: неупереджений погляд».

Зміст: Розділ І. ПРАДАВНЯ Й СЕРЕДНЬОВІЧНА УКРАЇНА; Тема 1. Початковий період появи людських спільнотна землях України: Період неоліту; Енеоліт (мідно-кам’яний вік) та доба бронзи; Кочові племена в Україні; Велике переселення народів і Україна; Грецька цивілізація в Північному Причорномор’ї. Тема 2. Східне слов’янство. Першопочатки українства: Східнослов’янські племена на українських землях; Проблеми етногенезу українців. Тема 3. Середньовічна держава Київська Русь: Норманська теорія еволюції державності на Русі; Перші володарі Руської землі; Князь Володимир Великий; Прийняття християнства на Русі; Київська Русь за часів Ярослава Мудрого та його наступників; Динаміка державного управління та соціальної структури Русі; Заняття й побут населення Русі. Особливості економічного розвитку; Торгівля, грошова система Київської Русі; Право Київської Русі; Культура Київської Русі; Українські землі в період політичної роздробленості Русі та монгольської навали (друга третина XII — перша половина XIII ст.); Галицько-волинська земля. Тема 4. Українські землі в епоху пізнього Середньовіччя (XIV — перша половина XVI ст.): Українські землі у складі Великого князівства Литовського; Розвиток Великого князівства Литовського після Кревської унії; Виникнення та еволюція козацтва в Україні; Запорозька Січ. Подальший розвиток козацтва. Розділ II. УКРАЇНА В ПЕРІОД НОВОЇ ІСТОРІЇ (друга половина XVI — кінець XVIII століття). Тема 1. Україна під владою Речі Посполитої (друга половина XVI — перша половина XVII ст.): Люблінська унія 1569 року та її наслідки; Брестська церковна унія 1596 року; Особливості розвитку культури в Україні (друга половина XVI — перша половина XVII ст.). Тема 2. Гетьманат в Україні другої половини XVII - кінця XVIII ст.: Початок визвольної війни українського народу проти польського панування; Другий етап повстання; Переяславська рада і Чигиринсько-московські Березневі статті 1654 р.; Зовнішня політика Б. Хмельницького 1654—1657 рр.; Криза козацької автономії; Унія в Гадячі 1658 р. та її наслідки; Політичний розкол України в ході громадянської війни; Події 60—70-х років XVII ст. та поразка національної революції; Гетьмани епохи Петра І - І. Мазепа та І. Скоропадський; Процес подальшої інкорпорації Гетьманату до складу Російської імперії. Гетьманат 1722—1764 років: його «золота осінь»; Остаточна ліквідація залишків автономного статусу Гетьманату; Правобережна й Західна Україна в другій половині XVII—XVIII ст.; Культура України другої половини XVII—XVIII ст. Розділ III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЙ (XIX — початок XX століття): Під владою Росії; Політичні та соціально-економічні зміни в підросійській Україні; Столипінська аграрна реформа та її наслідки; Культурно-інтелектуальне відродження в Україні XIX — початку XX ст.; Українські громади та офіційна політика царизму; Війна з Наполеоном. Політична радикалізація визвольного руху в Україні; Кирило-Мефодіївське братство; Суспільно-політичні зміни на території Західної України; Українські політичні партії та громадські організації в Росії; Розділ IV. УКРАЇНА В НОВІТНЮ ЕПОХУ (1914 — кінець XX століття). Тема 1. Україна в роки Першої світової війни, революції та громадянської війни: Перша світова війна й українське питання; Лютнева революція в Росії і створення Української Центральної ради; Національне військове будівництво і проблема статусу України; Російсько-українські відносини влітку 1917 — взимку 1918 року; УНР в березні — квітні 1918 р. Причини поразки Української Центральної ради; Українська держава гетьмана П. П. Скоропадського: гетьманщина без гетьманців; Директорія УНР у пошуках шляху: між націоналізмом і соціалізмом; Україна під владою більшовиків у 1919 році; Махновщина як соціально-політичний феномен; Третій прихід більшовиків в Україну (кінець 1919 —1920 рр.); Національно-визвольний революційний рух на землях Західної України. Тема 2. Україна в міжвоєнну добу (1921—1939): Нова економічна політика в Радянській Україні; Зміцнення більшовицької диктатури; Дерусифікація в УСРР та її особливості; Примусова колективізація та голодомор; Форсована індустріалізація. Масовий терор 30-х років; Західноукраїнські землі між двома світовими війнами. Тема 3. Україна в період Другої світової війни (1939—1945): Події 1939—1940 років. Оборонні бої в Україні 1941 року; Окупаційний режим; Рух Опору: партизани, підпілля; Колабораціонізм. Діяльність ОУН та УПА в 1941—1945 роках; Звільнення України. Наслідки війни. Тема 4. Україна в післявоєнний період. Криза авторитаризму (1946—1991): Соціально-економічний розвиток УРСР у другій половині 40-х—80-х роках; Суспільно-політична динаміка життя українського суспільства. Тема 5. Тернисті шляхи становлення незалежної України (кінець XX — початок XXI століття). Тема 6. «Помаранчевий» зрив: кроки до свободи.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Книгарня Горизонт

 
Π‘Π°ΠΉΡ‚ управляСтся систСмой uCoz