Історична книжка

Чухліб Тарас, Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (16631713 рр.), Київ 2004, с. 284, ціна 35.00 грн.

У книзі подано яскраві, багатопланові портрети більш та менш знаних володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-х роках XVII на початку XVIII ст. Діяльність українських гетьманів розкривається у контексті загальноєвропейської історії. Розрахована на широке коло читачів, студентів, викладачів, науковців, військовослужбовців, дипломатів, усіх, хто цікавиться історією України взагалі та її міжнародних відносин зокрема.

   

Шаров Ігор, 100 видатних імен України, Київ 1999, с. 502, ціна 54.00 грн.

Сто видатних імен України перший крок до осягнення нашої історії через призму сприйняття життя й діяльності найвидатніших постатей, що прославили своїми подвигами й ділами українську землю. Звісно, однозначно й точно окреслити це коло подвижників цілком конкретним числом неможливо як кількісно, так і якісно. Переконаний, суперечки велися б навіть тоді, коли треба було б визначити, скажімо, усього десять славетних імен. Перед! мною стояли зовсім інші завдання й мета. Ця книга аж ніяк не розрахована на сприйняття як пробної кулі для безпідставних, безглуздих і безкорисних дискусій. Хотілося одного, реального і дієвого відкриття тих духовних напластувань нашої історії, які й до сьогодні сприймаються суспільством ситуативно, оглядове й відірвано від єдиного контексту загального поступу. Власне, видання й мислилося як унікальний довідник духу нації.

   

Шпорлюк Роман, Імперія та нація (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі), Київ 2000, с. 354, ціна 30.00 грн.

Історія і сучасність це звичне словосполучення набуває незвичного значення у книзі професора Гарвардського університету Романа Шпорлюка Імперія та нації. Читач має нагоду ознайомитися як з історією важливих суспільних явищ і подій, так і з історією їхнього осмислення у працях відомого західного дослідника і побачити, що ці історії є частиною сучасності. Збірка статей, есе, оглядів, присвячених історії та нагальним політичним проблемам колишніх республік Радянського Союзу, представляє праці, які писалися упродовж останньої чверті XX століття і призначалися західному читачеві. Імперський спадок і національні проблеми, комунізм і націоналізм, проблеми державотворення на пострадянському просторі, становлення і розпад націй, виникнення і загибель Радянського Союзу усі ці та багато інших проблем подаються автором крізь призму історичного досвіду становлення, розвитку і взаємодії східноєвропейських націй і держав, передусім України, Росії, Польщі і Білорусі.

   
Щербак Віталій, Українське козацтво; формування соціального стану. Друга половина XV середина XVII ст., Київ 2000, с. 300, ціна 34 грн

У монографії досліджується проблема формування українського козацтва як соціального стану. Аналізуються правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви. Конкретизовано етнічний склад та чисельність козацтва напередодні Національно-визвольної війни, висвітлено процес долучення його світоглядних засад до генези національної свідомості українців.

   

Яковенко Наталія, Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України, 2-ге видання, перероблене та розшир, Київ 2005, с. 584, ціна 75.00 грн.

Концепція Нарису історії середньовічної та ранньомодерної України професора Наталі Яковенко, який виходить у світ другим виданням, спрямована на переосмислення усталеної схеми української історії, що його й дотепер чинна, хоч і захитана академічна історіографічна традиція успадкувала від народницького національно-державного історіописання. Порівняно з першою версією, яка зявилася 1997 року, дослідниця значно розширила Нарис змістово, особливо сюжетами про світ уявлень та ідей ХVІХVІІ століття, що є першочерговою сферою її наукових зацікавлень, та щедро оздобила свою книгу ілюстративним матеріалом.

   

Яковлева Тетяна, Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (16591667 рр.), Київ 2003, с. 644, ціна 60 грн

Нова праця Тетяни Яковлевої, відомої українському читачеві за дослідженням Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII ст.: Причини і початок Руїни (1998), охоплює події невеликого за часом, але надзвичайно складного та бурхливого етапу в історії України. Шістдесяті роки XVII ст., зокрема період між Гадяцькою та Андрусівською угодами, і досі залишається лакуною в історичній науці. Це зумовлено багатьма субєктивними і обєктивними причинами. М. С. Грушевський обірвав свою Історію саме на періоді Гадяцької угоди. За роки радянської влади події на Україні після Переяславської ради були або забороненою темою, або тлумачилися з позицій, вигідних радянській історіографії. Західна ж наука в ті роки не мала доступу до архівних джерел. До того ж період Руїни був надзвичайно суперечливий. Нова праця Т. Яковлевої певною мірою заповнює цю лакуну.

   
Ярошинський Олег, Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст., Київ 2005, с. 460, ціна 60.00 грн.

У книзі на основі аналізу комплексу наявних історичних джерел та історіографічних здобутків досліджено історію Волині в період національно-визвольної та антифеодальної боротьби її жителів складової частини Української національної революції середини XVII ст. Автором проаналізовано звязок активної участі волинян у визвольних процесах з політичними, економічними, соціальними і національно-релігійними передумовами й із загальноукраїнським національним рухом. Досліджено хід, основні етапи, зміст, характерні особливості, організаційні форми, озброєння, характер і наслідки визвольної боротьби І648І652 pp. у Волинському воєводстві та перебіг подій на Волині в 16531659 pp. Книга розширює знання про регіональні особливості визвольних змагань українського народу й може бути корисною широкому загалу читачів.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz