Художня література


Горський Вілен, Кислюк Костянтин, Історія української філософії, Київ 2004, с. 488, ціна 40.00 грн.

В цій книзі характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури (митр. Іларіон Київський, Володимир Мономах, Станіслав Оріховський, Іван Вишенський, Теофан Прокопович, Григорій Сковорода, Яків Ковельський, Петро Лодій, Памфіл Юркевич, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Олександр Потебня, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Володимир Лесевич, Олексій Гіляров, Богдан Кістяківський, Володимир Вернадський, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Микола Хвильовий, Дмитро Донцов, ВТячеслав Липинський, Дмитро Чижевський, Іван Лисяк-Рудницький.
 


Грабович Григорій, До історії української література. Дослідження, есеї, полеміка, 2 видання, Київ 2003, с. 632, ціна 100.00 грн.

Праця відомого американсько-українського славіста й україніста Григорія Грабовича осмислює історію української літератури в кількох основних ключах Ц теоретичному, порівняльному, іманентному і власне історіографічному. Дослідження, есе та полеміка, що становлять цю книгу, писалися в різні періоди, а значна частина з них тоді, коли існувало гостре протистояння між казенним совєтським та західним підходами в літературознавстві. Сьогодні, після набуття Україною незалежності, виникла гостра потреба ґрунтовної переоцінки різних наукових традицій і парадигм, ревізії канону української літератури, її історіографії та методології. Переважна більшість цих праць побачила світ англійською мовою або у виданнях, які не були приступні для українського читача і, на жаль, навіть для дослідників-спеціалістів. Нині розширені, разом з новою працею про теорію та історію рецепції, ці дослідження створюють цілісність, яка може суттєво переорієнтувати наше розуміння історії української літератури і уможливити переосмислення українського культурного та інтелектуального процесів.
 

Грицак Ярослав, Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856Ц1886), Київ 2006, с. 632, ціна 65.00 грн

Історик Ярослав Грицак розглядає особистість Івана Франка в контексті тогочасного суспільства й на тлі малих спільнот, із якими той узаємодіяв, і пише лбіографію за характером і мікроісторію за жанром╗. Аналізуючи все розмаїття Франкових модерних ідентичностей, дослідник відкидає лодну з найбільших спокус в історіописанні╗ Ц телеологію, намагання звести різні можливості розвитку історичних подій до того єдиного варіянту, що вже зреалізувався, і вважає, що в обмеженні ролі Франка винятково до функції національного провідника, що ставив собі мету перетворити руське селянське суспільство на українську модерну націю, стільки ж правди, скільки було її в радянському франкознавстві, яке силкувалося подати лКаменяра╗ винятково як лреволюціонера-демократа╗.
 


Грінченко Борис, Поезії. Повісті. Оповідання, Київ 2002, с. 432, ціна 25.00 грн.

У книзі вміщено наступні поетичні та прозові твори Бориса Грінченка: ПОЕЗІЇ (Доки?; До праці; Смутні картини; Шевченкова могила; Українець; Марусі Вітровій; Боязким; Приходить час; Всемогутній єси. Боже; Зазира в вікно до мене). ПОВІСТІ (Серед темної ночі; Під тихими вербами). ОПОВІДАННЯ (Каторжна; Олеся; Украла; Дзвоник; Сам собі пан; Без хліба; Панько).
 

Гундорова Тамара, Франко не Каменяр. Франко і Каменяр, Київ 2006, с. 352, ціна 38.00 грн

Перша частина книжки є перевиданням розширеного варіанта символічного для франкознавства дослідження лФранко не Каменяр╗, виданого 1996 року в Австралії. У ньому розкривається іманентний характер Франкової творчості, яка прочитується в парадигмах ідеалізму, натуралізму, психоаналізу, гуманітаризму. Цю спробу розполітизувати постать Франка, показавши іншу його, творчу, іпостась, доповнює написана нещодавно студія лФранко і Каменяр╗, що є аналізом культурософської концепції письменника У книжці запропоновано нову інтерпретацію життя і творчості Франка в аспекті ґностичної драми, що розгортається через колізію двійництва, ритуал живопоховання і трагедію екзотеричного знання. Уперше широко досліджуються ґностична та масонська символіка у Франковій творчості , а також архетипні образи лсмерті на шляху╗, лматері природи╗, лцілого чоловіка╗, лвічної жіночості╗, топоси роздвоєння та сон душі про смерть власного тіла.
 


Дністровий Анатолій, Пацики, Київ 2005, с. 392, ціна 22.00 грн.

Банди Тернополя в останні роки радянської імперії Ц основна тема найкращого з нині написаних романів Анатолія Дністрового. Жива жаргонна мова, добре знання петеушного матеріалу та ретельний аналіз УважкихФ підлітків витворюють художнє, ретроспективно точне свідчення часу, що минув пФятнадцять років тому.
 


Довженко Олександр, Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник (1941Ц1956),
Київ 2001, с. 512, ціна 28.00 грн.

До збірки творів великого українського кінорежисера і письменника О. П. Довженка (1894Ц1956) увійшли його прозові твори: кіноповість УЗачарована ДеснаФ Ц автобіографічна лірико-філософська оповідь про становлення людини на зламі XIXЦXX ст., оповідання-новели періоду Великої Вітчизняної війни та УЩоденник (1941Ц1956)Ф Ц документ епохи середини XX ст., філософське осмислення подій і часу.
 


Дубинянська Яна, Козли, повість, Київ 2004, с. 256, ціна 22.00 грн.

Вона Ц студентка-першокурсниця, що мріє, як усі дівчата, про кохання. Він Ц університетський викладач, математик, захоплений чаклунством та езотерикою. Їхня історія, що відбувається на Південному березі Криму, балансуючи на межі містики і реальності, менш за все нагадує курортний роман. Може, тому, що далеко не останню роль у ній відіграють вони Ц КОЗЛИ... Їхні чоловіки загинули на Скороминущій війні, яка закінчилася Вічним миром. Тепер колишня ворожа держава на благодійних засадах приймає вдів героїв у так званій Ф-зоні, де внаслідок війни виник надзвичайний феномен. Героїня повісті УДРУЖИНИ ПРИВИДІВФ вирушає туди у пошуках... коханої людини Ц чи фантома?
 


Жадан Сергій, Біґ Мак2, Київ 2006, с. 232, ціна 30 грн

лБіґ Мак2╗ є другим, переробленим і доповненим виданням раніших книжок Сергія Жадана, виданих у лКритиці╗ 2003 року: збірки прози лБіг Мак╗ та поетичної збірки лІсторія культури початку століття╗. До вже знайомих читачеві текстів долучено два нові Жаданові оповідання, які й завершують книжку. лМікс╗ прози з поезією (яка, втім, писалась водночас), здійснений у цьому виданні, потверджує очевидне для читачів і критиків: мова Жаданових текстів дозволяє такі експерименти й витворює новий цікавий контекст співзвучання прози та поезії, що буде особливо цікавий читачам, критикам і теоретикам літератури.

   
Забужко Оксана, Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період, Київ 2006, с. 156, ціна 40 грн.

Це перша праця, в якій філософія національної ідеї розглядається як самостійна інтелектуальна течія, що сягає далеко за межі політології Ч до питань про сутність і сенс національного буття. На широкому історико-культурному матеріалі, автор досліджує місце цієї течії в євпропейській Ч і, спеціально, українській Ч свідомості новітнього часу (ХІХ Ч поч. ХХ ст.). Окремий розділ присвячено національно-екзистенційним пошукам І. Франка, в чиїй особі сконцетровано духовний досвід переломового для долі національної культури покоління української інтелігенції.

   

Загребельний Павло, Роксолана, Роман, Харків 2000, с. 640, ціна 25.00 грн.

Роман видатного українського письменника Павла Загребельного, присвячений долі дружини турецького султана Сулеймана І Ц полонянки Насті Лісовської (Роксолани), яка відігравала значну роль у політичному житті Туреччини у середині XVI сторіччя.
 

 


Ірванець Олександр, Очамимря: Повість та оповідання, Київ 2003, с. 184, ціна 22.00 грн.

Нова книга прози Олександра Ірванця містить найновіші й давніші твори письменника. Повість лОчамимря╗, яка й дала назву всій книжці, є, за визначенням самого автора, лказочкою в діґґерському стилі╗, а насправді Ц перелицьованою новочасною версією давньої легенди про Кирила КожумТяку. Оповідання лЛьвівська брама╗ Ц це химерна інтерпретація сучасної політичної ситуації в країні. Завершується книга чотирма ранніми оповіданнями О. Ірванця з так званого лпіонертабірного циклу╗ Ц ці твори, написані на початку 90-х років минулого сторіччя, належать до перших спроб Підскарбія лБу-ба-бу╗ у жанрі прози.
 


Історія української літератури. Кінець XIX Ц початок XX ст.: у 2 кн.: підручник
, кн. 1, За ред. проф. О. Д. Гнідан, Київ 2005, с. 624, ціна 50 грн

У підручнику розглянуто літературний процес кінця XIX Ц початку XX ст. Ц одного з найплідніших періодів розвитку літератури, переосмислено спадщину українських письменників різних напрямів і шкіл. Спеціальні підрозділи присвячено творчості О. Кобилянської, Лесі Українки, Грицька Григоренка, М. Коцюбинського, О. Маковея, В. Стефаника, Л. Мартовича, М. Черемшини, В. Винниченка, М. Вороного, Б. Лепкого, О. Олеся, П. Норманського, В. Пачовського та ін. Проаналізовано внесок старшої генерації, розглянуто доробок плеяди молодих талановитих митців, дано характеристику теоретичних понять.
 


Історія української літератури XIX століття: у 2 кн. Кн. 1: підручник
. За ред. акад. М. Г. Жулинського, Київ 2005, с. 656, ціна 50 грн

Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років XIX ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-ОсновТяненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Петренка, Марка Вовчка. Подано контрольні запитання та завдання до тем, список рекомендованої літератури.
 


Історія української літератури XIX століття: у 2 кн. Кн. 2: підручник
. За ред. акад. М. Г. Жулинського, Київ 2006, с. 712, ціна 60 грн

Розглянуто літературний процес в Україні 60Ц90-х років XIX ст. Проаналізовано розвиток реалістичних і натуралістичних тенденцій, виокремлено літературні портрети П. Куліша, Л. Глібова, С. Руданського, Ю. Федьковича, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка, Я. Щоголева, І. Манжури, П. Грабовського, М. Кропивницького, М. Старицького, І. Тобілевича (І. Карпенка-Карого). Подано контрольні запитання та завдання до тем, список рекомендованої літератури.
 


Кащенко Адріан, Над Кодацьким порогом: Історичні повісті та оповідання, (Бібліотека історичної прози), Київ 2001, с. 599, ціна 28.00 грн.

До видання ввійшли історичні повісті та оповідання на теми запорозького козацтва українського письменника Адріана Феофановича Кащенка (1858Ц1921). В творах лСлавні побратими╗, лНад Кодацьким порогом╗, лПід Корсунем╗ та інших описуються побут і звичаї Запорозької Січі, відтворюються події її розквіту та руйнації.
 

 

   

1 2 3 4 5 6

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz