Релігія. Мистецтво. Архітектура


Кілессо Сергій, Києво-Печерська лавра, серія: Національні святині України, Київ 2003, с. 200, ціна 30.00 грн.

У книжці розповідається про монастир, назва якого відома всім. Це Києво-Печерська лавра. Від часу її заснування преподобними Антонієм і Феодосієм, які оселилися в печерах, минуло понад 950 років. За цей період монастир пережив цікаву й непросту, багату подіями і видатними людьми історію, а його архітектурний ансамбль, над створенням якого впродовж сторіч працювали вправні давньоруські будівничі, здібні українські майстри й талановиті чужинці, стоїть у ряду найвидатніших надбань світової культури. Розрахована на широке коло читачів.
 


Кілессо Тетяна, Кирилівський монастир, серія Національні святині України, Київ 1999, с. 136, ціна 30.00 грн.

Книжку присвячено одному з колись найбільших і найвпливовіших осередків вітчизняної культури Свято-Троїцькому Києво-Кирилівському монастирю, заснованому династією чернігівських князів Ольговичів у XII ст. На основі аналізу креслень та обмірів, літературних й архівних джерел, матеріалів археологічних досліджень висвітлено багату на події історію монастиря, біля керма якого стояли видатні церковно-політичні й культурно-освітні діячі України І. Гізель, Л. Баранович, І. Монастирський, Д. Ростовський, розкрито етапи формування архітектурного ансамблю монастиря у ХІІХVІІІ ст., а також описано твори унікального монументального живопису ХІІХІХ ст., що збереглись у Кирилівській церкві.
 


Кілессо Тетяна, Видубицький монастир, серія Національні святині України, Київ 1999, с. 127, ціна 30.00 грн.

Книгу присвячено історії, архітектурі та мистецькій спадщині однієї з перлин вітчизняної культури Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю, одному з найбільш відомих центрів Давньої Русі, визнаному осередку духовного життя народу. На основі аналізу літературних та архівних джерел, матеріалів археологічних досліджень висвітлено багату на події історію монастиря, етапи формування унікального архітектурного ансамблю ХІХІХ ст., розповідається про твори монументального живопису, безцінні скарби монастирської різниці та старовинний некрополь.
 


Кілессо Тетяна, Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія, серія: Національні святині України, Київ 2002, с. 144, ціна 34.00 грн.

Розповідається про цікаву, сповнену вікопомних подій історію Братського Свято-Богоявленського учительного монастиря, про засновану при ньому першу на наших теренах вищу школу Києво-Могилянську колегію й академію - спочатку світську, а потім духовну, про визначних українських учених, які несли учням слово Боже та найпрогресивніші по тих часах знання. На території монастиря майже 300 років формувався й удосконалювався унікальний архітектурний ансамбль, де в мистецькій гармонії співіснували різні стилі хвилююче українське бароко й вишуканий класицизм, працювали видатні зодчі, художники-монументалісти, майстри прикладного і декоративного мистецтва.
 


Коваль Алла, Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові, Київ 2001, с. 312, ціна 28.00 грн.

Біблія найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові; усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників.
 


Крвавич Дмитро П., Овсійчук Володимир А., Черепанова Світлана О., Українське мистецтво: у 3 частинах, частина 1. Передмова проф. В. Скотного, Львів 2003, с. 256+16 ілюстр., ціна 65.00 грн.

Книжка перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності. В першій частині висвітлено витоки художньої творчості, духовні здобутки Трипілля, Скіфії, тавро-русів, що позначились на історичному розвитку українського мистецтва.
 


Крвавич Дмитро П., Овсійчук Володимир А., Черепанова Світлана О., Українське мистецтво: у 3 частинах, частина 2, Львів 2004, с. 268+80 ілюстр., ціна 65.00 грн.

У навчальному посібнику розглянуто витоки християнізації мистецтва, архітектуру візантійських міст Півдня України (IIIVІІІ ст.), ранньохристиянська скульптуру, феномен іконоборства і мистецтво Тавриди (VІІІХІ ст.); теоретичні засади християнського світогляду, мистецтво Київської Русі, синтез мистецтв у християнській традиції; мистецтво ХІV першої половини XVI ст. (мотиви готики) та ін.
 


Крвавич Дмитро, Овсійчук Володимир, Черепанова Світлана, Українське мистецтво. Навчальний посібник у 3 частинах, частина 3, Львів 2005, с. 268 + 80 вкл. іл., ціна 65.00 грн.

У навчальному посібнику в контексті полікультурного діалогу розглянуто розвиток українського мистецтва ХVIХХ ст. Висвітлено світоглядно-естетичні засади трансформації мистецьких стилів; ренесансне мистецтво, бароко, рококо, класицизм і романтизм, феномен авангарду, творчість митців українського зарубіжжя.
 

   

1 2 3 4 5 6

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz