Словники. Підручники. Енциклопедії. Довідники

Словники та підручники іноземних мов


Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою English-Ukrainian, Ukrainian-English Dictionary
, 50 тисяч слів. Упоряд. Ю. М. Набока, Київ 2006, с. 544, ціна 35.00 грн.

Даний англо-український та українсько-англійський словник налічує понад 50000 слів. Крім суто словникових частин, він також містить короткий граматичний довідник, ключові фрази до розмовних тем, які вивчаються у школах та на початкових курсах вузів, таблицю англійських дієслів, що змінюються не за загальними правилами. Словник рекомендовано для перекладу текстів середньої складності, оскільки він охоплює базову побутову, суспільно-політичну і літературну лексику та найпоширеніші науково-технічні терміни, вживані у нефаховому спілкуванні. У додатку до словника подано короткий довідник із граматики англійської мови.
 

 


Новітній німецько-український та українсько-німецький словник
Deutsch-Ukrainische, Ukrainische-Deutsche Wrterbuch, 50 тисяч слів, Київ 2006, с. 448, ціна 35.00 грн.
 

Словник містить близько 50 000 слів та словосполучень. У словнику представлена побутова, літературна та суспільна лексика сучасних української та німецької мов. Словник являє собою зручний у практичному використанні довідковий посібник, адресований усім, хто вивчає німецьку мову, виконує німецько-українські та українсько-німецькі переклади. Видання доповнене словником географічних назв та граматичним додатком.
 

 


Новий українсько-російський, російсько-український словник
, 50.000 слів, Київ 2006, ціна 35.00 грн.
 

 


Новий російсько-український словник-довідник
, ред. С. Я Єрмоленко та інші, близько 100 тисяч слів,
Київ 1999, с. 878, ціна 50.00 грн.

Цим словником започатковується Бібліотека державного службовця. Видання має універсальний довідковий характер. У словнику подано переклад найуживаніших слів і словосполучень, що здійснюється сучасною літературною мовою, придатною для різних сфер спілкування офіційно-ділової, виробничо-професійної, розмовно-побутової тощо. Додатки до словника охоплюють також найрізноманітніші власні назви імена людей, прізвища, географічні найменування (в Україні і в світі). Вперше в російсько-українському словнику зібрано широкий масив українських топонімів, гідронімів (і не тільки) з відповідною правописною інформацією. Серед додатків таблиця з російсько-українськими відповідниками назв держав, їх столиць та валют, а також алфавітний перелік офіційних власних і невласних найменувань, що пишуться з великої або малої літери. У довіднику дотримано правил останньої редакції чинного Українського правопису (1993).
 

 


Польська мова за 4 тижні
. Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском, авт. Ковальська Мажена, Варшава 2004, с. 468, ціна 18 у.о.

Польська мова за 4 тижні це новаторський навчальний посібник для іноземців, які вивчають польську мову. Його переваги це: проста сучасна мова діалогів; типові блоки повсякденного спілкування; цікавий зміст; доступний і стислий курс граматики. Польська мова за 4 тижні призначена для всіх, хто починає вивчати польську мову. Даний посібник можна використовувати як самовчитель (матеріали для прослуховування і. тренувань на касеті та компакт-диску), а також як підручник на курсах та уроках польської мови. Не менш ефективно можна використовувати для повторення, що повинно зацікавити перш за все тих, хто потребує активізації мовленнєвих навиків і хоче повторити основи лексичної та граматичної структури польської мови. Підручник містить 28 уроків. Якщо проходити один урок щодня, то весь представлений у підручнику матеріал можна опанувати на протязі чотирьох тижнів. Оволодіти матеріалом одного уроку можна за 1,52,5 години. Звичайно, ніхто не примусить Вас займатися так, як хоче автор. У кожного свої методи, слід лише обрати найвідповідніший! Памятайте, що вивчення іноземної мови завжди вимагає самодисципліни. Послідовність у роботі допоможе Вам успішно пройти пропонований курс. Успіх гарантовано!
 


Практичний польсько-український словник
, автор Алексійчук Олег, Краків 2004, с. 578, ціна 175.00 грн.

Реєстр Практичного польсько-українського словника охоплює близько 45 тисяч слів і словосполучень польської мови. У словнику зібрано найуживанішу лексику сучасної польської мови, а також певну кількість фахової термінології, особливо з таких ділянок знань, як: релігієзнавство, будівництво, архітектура, юриспруденція, економіка, інформатика, техніка, медицина, природознавчі науки. Уміщено значну кількість розмовної лексики. Наприкінці словника знаходяться два додатки: Історичні й сучасні географічні назви (близько тисячі), а також Список імен святих та біблійних постатей (416) з посиланнями до відповідних розділів Святого Письма.

   
Головащук Сергій, Словник наголосів. Понад 20 000 слів, Київ 2003, с. 320, ціна 40 грн

У пропонованому виданні враховано найскладніші випадки наголошування в сучасній українській літературній мові. Подаються численні тлумачні й синонімічні пояснення, а також додаткові граматичні форми відмінюваних слів, що дає можливість словникові наголосів виконувати й правописні функції.

   

Російсько-український словник сталих словосполучень, автор Головащук Сергій І.,
Київ 2001, с. 640, ціна 60.00 грн.

У словнику вміщено понад 18 тисяч сталих словосполучень сучасної російської літературної мови, переклад яких на українську мову становить певні труднощі. Призначення словника бути посібником при перекладі російських текстів українською мовою і при читанні літератури російською і українською мовами; він також може бути використаний при порівняльному вивченні цих мов тощо.
 

 

 


Російсько-українсько-польський словник з гідравліки, сантехніки та механіки рідин і газів
Rosyjsko-ukraisko-polski sownik z hydrauliki, techniki sanitarnej i mechaniki cieczy i gazw, авт. Нестор Лещій, Сергій Шнерх, Львів 2001, с. 326, ціна 41.00 грн.

Словник містить близько 5800 найпоширеніших термінів з сантехніки, механіки рідин і газів, а також суміжних наук: аеродинаміки, гідрології, водопостачання, водовідведення, гідротранспорту, гідравлічних машин тощо.
 


Словник французько-український і українсько-французький
, Dictionnaire Franais-Ukrainien, Ukrainien-Franais, 42 тис. слів, Київ 2006, ціна 35.00 грн.
 

 


Старословянсько-український словник
, автор Белей Любомир, Белей Олег,
Львів 2001, с. 332, ціна 34.00 грн.

Старословянсько-український навчальний перекладний словник покликаний допомогти студентам-славістам, теологам вивчати оригінальні старословянські тексти. Реєстр словника близько 9 000 слів з належною повнотою репрезентує лексичний склад найдавніших старословянських памяток. Реєстровими словами виступають як апелятиви (повнозначні, службові слова, вигуки), так і власні назви. Своєрідними додатками до словника, зумовленими призначенням цієї праці, слугують: Старословянська парадигматика а таблицях, Список скорочених написань у старословянських текстах ХХІІ ст., покажчик Із топонімії Святого Письма.
 


Церковнословянська мова
: Підручник зі словником (3,5 тис. слів) для духовних навчальних закладів, авт. Біленька-Свистович Л., Рибак Н., Київ 2000, с. 336, ціна 41.00 грн.

З історії церковнословянської мови. Графіка. Фонетика, морфологія, синтаксис, лексика в порівнянні з сучасними словянськими та давніми індоєвропейськими мовами. Тексти для читання. Словничок скорочень під титлами. Словник. Автори підручника одними з перших в Україні спробували зробити складний мовний матеріал доступним для нефілологів. Наприклад, морфологія викладена у формі таблиць з короткими практичними коментарями. Підручник завершується текстами для самостійного читання і словником на 3,5 тисячі слів. Може бути використаний усіма, хто цікавиться історією мови, хто в різних сферах культури побажає застосувати скарби духовного стилю української мови.
 

 

   

1 2 3 4 5

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz