Список книжок за авторами
у випадку словників та праць декількох авторів спочатку подано заголовок книжки
у цьому списку не має карт
АІ  КЛ МП РТ УЯ

Райя Джозеф, Вінчання: Християнське подружжя, Львів 2003, с. 80, ціна 20.00 грн.

Реєнт Олександр, Павло Скоропадський, Серія: Особистість і доба, Київ 2003, с. 304, ціна 54.00 грн.

Російсько-український словник сталих словосполучень, автор Головащук Сергій І., Київ 2001, с. 640, ціна 60.00 грн.

Російсько-українсько-польський словник з гідравліки, сантехніки та механіки рідин і газів Rosyjsko-ukraisko-polski sownik z hydrauliki, techniki sanitarnej i mechaniki cieczy i gazw, авт. Нестор Лещій, Сергій Шнерх, Львів 2001, с. 326, ціна 41.00 грн.

Рубльов Олександр, Реєнт Олександр, Українські визвольні змагання 19171921 рр., серія Україна крізь віки т. 10, Київ 1999, с. 320, ціна 45.00 грн.

Русина Олена, Україна під татарами і Литвою, серія Україна крізь віки т. 6, Київ 1998, с. 320, ціна 45.00 грн.

Самчук Улас, Волинь, ОстрогЛьвів 2005, с. 632, ціна 68.00 грн.

Самчук Улас, OST. Трилогія. Том 1: Морозів хутір, Тернопіль 2005, с. 452, ціна 55.00 грн.

Самчук Улас, OST. Трилогія. Том 2: Темнота, Тернопіль 2006, с. 460, ціна 60.00 грн.

Самчук Улас, OST. Трилогія. Том 3: Втеча від себе. У 2-ох частинах, Тернопіль 2006, с. 412, ціна 60.00 грн.

Сарбей Віталій, Національне відродження України, серія Україна крізь віки т. 9, Київ 1999, с. 336, ціна 45.00 грн.

Свідзинський Володимир, Твори у двох томах; т. 1: Поетичні твори; т. 2: Переклади. Статті. Листи, Київ 2004, с. 584+512, ціна 2-х томів 120.00 грн

Севастополь. От мыса Тюбек до мыса Сарыч. Путеводитель, авт. Ференцева Юлия, Київ 2004, с. 72, ціна 48.00 грн.

Владимир Сергийчук, Кого предал Мазепа, Киев 2006, с. 160, цена 35 грн.

Сергійчук Володимир, Неусвідомлення України. Ставлення світу до української державності: погляд у 19171921 роки з аналізом сьогодення, Львів 2002, с. 704, ціна 55.00 грн

Сергійчик Володимир, Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації, Київ 2003, с. 576, ціна 54.00 грн.

Сергійчук Володимир, Симон Петлюра і єврейство, Київ 2006, с. 152, ціна 30.00 грн

Сергійчук Володимир, Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВСНКДБ під виглядом ОУН-УПА, Київ 2006, с. 136, ціна 25.00 грн

Сергійчук Володимир, Українізація Росії. Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 19231932 роках, Київ 2000, с. 336, ціна 35.00 грн.

Сергійчук Володимир, Український здвиг: Волинь 19391955 роки, Київ 2005, с. 840, ціна 70.00 грн.

Сергійчук Володимир, Український здвиг: Наддніпрянщина. 19411955, Київ 2005, с. 833, ціна 70.00 грн.

Сергійчук Володимир, Український здвиг: Поділля. 19391955, Київ 2005, с. 837, ціна 70.00 грн.

Сергійчук Володимир, Український здвиг: Прикарпаття. 19391955, Київ 2005, с. 838, ціна 70.00 грн.

Сергійчук Володимир, Український Крим, Київ 2001, с. 304, ціна 35.00 грн

Сергійчук Володимир, Як нас морили голодом. Вид. 3-є, доповнене, Київ 2006, с. 392, ціна 45.00 грн

Симоненко Василь, Ти знаєш, що ти людина: Вірші, сонети, поеми, казки, байки, Київ 2001, с. 296, ціна 20.00 грн.

Сідак Володимир С., Національні спецслужби в період Української революції 19171921 рр. (невідомі сторінки історії), Київ 1998, с. 320, ціна 54.00 грн.

Січ-мати: Повісті та оповідання про Запорозьку Січ, Київ 2005, с. 432, ціна 29 грн

Сковорода Григорій, Вибрані твори в українських перекладах, Харків 2003, с. 142, ціна 30 грн

Скуратівський Василь, Український народний календар (серія: Народні джерела), Київ 2003, с. 384, ціна 28.00 грн.

Слапчук Василь, Дикі квіти, роман, Київ 2004, с. 296, ціна 25.00 грн.

Сліпушко Оксана, Софія Київська. Українська література Середньовіччя: Доба Київської Русі (ХХІІІ століття), Київ 2002, с. 400, ціна 35 грн

Сліпушко Оксана, Тлумачний словник іншомовних слів, Київ 2006, с. 288, ціна 35 грн

Словник антонімів української мови, авт. Полюга Левко, Київ 1999, с. 275, ціна 20.00 грн.

Словник-довідник з фізичної географії, авт. Єна О. В., Супричов О. В., Київ 2002, с. 238, ціна 20.00 грн.

Словник епітетів української мови, ред. С. Я. Єрмоленко, Київ 1998, с. 431, ціна 50.00 грн.

Словник синонімів української мови, авт. Полюга Левко, Київ 2004, с. 477, ціна 35.00 грн.

Словник синонімів української мови у двох томах, Бурячок А. А., Гнатюк Г. М., Головащук С. І. та інші, т. 1, АН, Київ 2007, 9.200 синонімічник рядів, с. 1026; т. 2, ОЯ, Київ 2007, 9.200 синонімічник рядів, с. 960, ціна 2-х томів 170 грн

Словник українських імен, автор Трійняк Іван, Київ 2005, с. 509, ціна 55.00 грн.

Словник французько-український і українсько-французький, Dictionnaire Franais-Ukrainien, Ukrainien-Franais. Уклад. В. Бурбело, К. Андрашко, К. Тищенко, 42 тис. слів, Iрпінь 1994, ціна 35.00 грн.

Слово благовісту: Антологія української релігійної поезії, Упоряд. Т.Ю. Салига, Львів 1999, с. 784, ціна 90.00 грн.

Словянська кухня, автор Чмир Володимир-Богдан, Львів 1997, с. 192, ціна 28.00 грн.

Смолій Валерій, Степанков Валерій, Українська національна революція ХVІІ ст. (16481676 рр.), серія Україна крізь віки т. 7, Київ 1999, с. 352, ціна 45.00 грн.

Соловій Мелетій М., Божественна літургія: Історія розвиток пояснення, Львів 1999, с. 440, ціна 30.00 грн.

Ставицька Леся, Арґо, жарґон, сленґ, Київ 2005, с. 464, ціна 45.00 грн

Семен Старив, Казнь голодом, Киев 2006, с. 272, цена 35 грн.

Старословянсько-український словник, автор Белей Любомир, Белей Олег, Львів 2001, с. 332, ціна 34.00 грн.

Степовик Дмитро, Історія української ікони ХХХ століть (альбом), Київ 1996, с. 440+271 ілюстр., ціна 175.00 грн.

Стефаник Василь, Вибрані твори. Упорядк. текстів, передм. та прим. І. М. Андрусяка, Харків 2003, с. 192, ціна 30.00 грн

Сучасна українська література кінця XX ст. початку XXI ст. Упорядкув. текстів, передм., підготовка навч.-метод, матеріалів І. М. Андрусяка, Київ 2006, с. 464, ціна 29 грн.

Сучасна українська мова, ред. О. Д. Пономарів, видання ІІ, перероблене, Київ 2001, с. 400, ціна 28.00 грн.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина, Київ 2007, с. 687, ціна 70 грн

Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою English-Ukrainian, Ukrainian-English Dictionary, 50 тисяч слів. Упоряд. Ю. М. Набока, Київ 2006, с. 544, ціна 35.00 грн.

Сучасний словник іншомовних слів, автори Скопненко Олександр, Цимбалюк Тетяна, близько 20 тисяч слів і словосполучень, Київ 2006, с. 789, ціна 84 грн

Сучасний тлумачний словник української мови. 65 000 слів. За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського, Xарків 2006, с. 1008, ціна 90.00 грн

Тарасов Сергій, Іващенко Микола, Україна, фотоальбом, Київ 2004, с. 64, ціна 95.00 грн.

Тищик Борис, Західно Українська Народна Республіка (19181923). Історія держави і права, Львів 2004, с. 392, ціна 60 грн

Тлумачний словник-мінімум української мови, авт. Л. О. Ващенко, О. М. Єфімов, Близько 9 тисяч слів. 3-є вид., випр. і доповнене, Київ 2004, с. 607, ціна 35.00 грн.

Толочко Лариса, Дегтярьов Михайло, Подільські храми Києва, серія: Національні святині України, Київ 2003, с. 176, ціна 30.00 грн.

Толочко Олексій, Толочко Петро, Київська Русь, серія Україна крізь віки т. 4, Київ 1998, с. 352, ціна 45.00 грн.

Томазов Валерій, Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII початок XXI ст.), Київ 2006, с. 284, ціна 50 грн

Трощинський Володимир, Шевченко Анатолій, Українці в світі, серія Україна крізь віки т. 15, Київ 1999, с. 352, ціна 45.00 грн.

   

АІ  КЛ МП РТ УЯ

 
   

Книгарня Горизонт

 
Сайт управляется системой uCoz