Чернігів

 

 

Фрагмент статті в: Енциклопедія Українознавства, т. 10
[автори: В. Кубійович, О. Оглоблин, Р. М]

Чернігів, м. на Придніпровській низовині, на правому високому березі Десни, гол. м. Чернігівщини й Чернігівської обл., вузол зал. і шосейних шляхів, пристань на Десні [...].

До 13 в. На території Ч. виявлені сліди заселення з неоліту і бронзової доби. За ранньої доби Ч. був центром племени сіверян, з 9 в. увійшов до складу Київ. Руси й був після Києва найважливішим і найбагатшим м. Київ. Держави. Уперше згадується в літописі під 907. З 910 вв. збереглися могили місця поховань кн. і бояр (особливо важлива Чорна Могила з 10 в.). У 1113 вв. Ч. був центром Чернігівського князівства: перші кн.: Мстислав Володимирович (він побудував новий кам'яний княжий двір і почав будову Спаського собору), згодом Ярослав Мудрий, його син Святослав, родоначальник чернігівської династії, та ін. Наприкін. 11 в. в Ч. постало єпископство. Ч. за княжих часів лежав на підвищеній терасі між р. Десною та її притокою Стрижнем. Центр м. становив дитинець (замок) з резиденцією кн.; до нього прилягав окольний град, передгороддя і т. зв. Третяк, де мешкали купці й ремісники; кожна частина м. мала свої оборонні вали; над Десною лежав торг. Поділ. Територія Ч. становила у 12 в. (без Подолу) бл. 120 га. Великодержавна політика Чернігівської княжої династії створювала належні умови для розвитку культури Чернігівщини і Ч., надаючи їм нерідко заг.-укр. характеру. Це відбилося насамперед на архітектурі й образотворчому мистецтві Ч. Чернігівські монументальні будови 1112 вв., зокрема церк., були видатними пам'ятниками тієї доби. У першій пол. 11 в. в центрі дитинця побудовано Спасо-Преображенський собор. Протягом 12 в. збудовано Борисоглібський собор, Іллінську, Благовіщенську, Михайлівську церкви (не збереглися), Успенський собор Єлецького монастиря, П'ятницьку церкву (кін. 12 поч. 13 в., перебудована після руйнації другої світової війну). Сліди культ, зростання Ч. залишилися також у літературі. Чернігівський ігумен Данило був автором опису мандрівки до Святої Землі (кін. 11 поч. 12 в.). Уривки Чернігівського літопису, що не зберігся, знаходимо у пізніших літописних зводах.

14 18 вв. Тат. навала перервала зростання Ч. на тривалий час. Центр Сіверської землі пересунувся до Брянську. Бл. 1353 Ч. підпав під владу Литви, з 1503 (і вже раніше 140820) Москви. Тоді на узбіччях дитинця побудовано фортецю і розбудовано також передгороддя. Ч. не раз зазнавав руйнації від татар (зокрема 1482 і 1497). За Деулинським перемир'ям 1618 він перейшов до Речі Посполитої Поль. і був з 1635 гол. м. Чернігівського воєводства; 1623 одержав Маґдебурське право. Погранична позиція Ч. між Лит.-Поль. Державою й Моск. Царством в умовах боротьби цих держав за панування на Сх. Европи не сприяла новому культ. відродженню його, перші паростки якого появляються щойно у 17 в. Архимандрит Єлецького монастиря Кирило Ставровецький (Транквіліон) збудував першу друкарню в Ч. (бл. 1646). Справжнє піднесення життя Ч. почалося, коли він увійшов до складу Коз.-Гетьманської Держави і став центром Чернігівського полку. На цей час припадає розквіт культ, життя Ч., він стаодним з перших культ, центрів України. Культ. відродження Ч. пов'язане з діяльністю архиєп. Лазаря Барановича, який переніс до Ч. друкарню, закладену ним у Новгороді-Сіверському 1675. Навколо Барановича утворився літ.-мист. гурток, до якого належали: архимандрит Єлецького монастиря Іоаніиій Ґалятовський, архидиякон Чернігівської єпископії Антоній Радивиловський, ієромонах Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря Л. Тоболинський, поет Іван Величковський, майбутній архиеп. чернігівський Іван Максимович; ґравери: Іван Інокентій Щирський, Леонтій Тарасевич, Н. Зубрицький; архітекти Адам Зерніков (Zornikau), Іван Баптист та ін. З ініціятиви Л. Барановича й коштом гетьманського уряду й чернігівської коз. старшини, відновлено і перебудовано в барокковому стилі чернігівські пам'ятки, зокрема Троїцький катедральний собор (16 в.). Особливе значення мало створення Чернігівського Колегіюму (1700), який став одним з гол. осередків освіти і науки Гетьманщини. У першій пол. 18 в. в Ч. появляються нові монументальні церк. (бароккова Катерининська церква, 1715) й світські (будинок полкової канцелярії, відомий п. н. Мазепин будинок або будинок Якова Лизогуба) будови. По ліквідації Коз.-Гетьманської Держави Ч. з 1782 став центром Чернігівського намісництва, а 1797 Малорос. губ., з 1808 Чернігівської губ. Тоді м. нараховувало бл. 4000 меш., 1844 ч. їх збільшилося до 12 000, 1897 до 27 000, 1913 до 35 000. Екон. характер тогочасного Ч.: адміністративно-торг.-ремісничий; дрібна місц. харч. пром-сть, цегельні, свічковий і миловарний зав. тощо. Ч. поширювався в зах. і півн.-зах. напрямі. [...]

 

 

 

* * *

Михайло Грушевський

Чернігів

Чернігів стара столиця українського Задніпров'я. У найдавніших згадках літописця виступає він найважнішим містом на Задніпров'ї ще в початках Х віку, тому тисяча літ. Сто літ пізніше, як сини Володимира Великого почали ділити батьківщину, і нарешті два брати Ярослав і Мстислав поділили між собою батьківські землі, в 1026 році, Ярослав сів у Києві, а Мстислав у Чернігові, і тут почав будувати велику церкву св. Спаса, найстаршу церкву, яка стоїть іще на Україні. Він не встиг її докінчити, помер, і задніпрянські землі перейшли до Ярослава ж. Чернігів дістався його сину Святославу, князю відважному, славолюбному, що не вдоволився Черніговом, а заходився відібрати і Київ од свого брата Ізяслава; тоді до нього переходили ріжні люди, незадоволені з Ізяслава; перейшов до Чернігова і славний Антоній, що заснував Печерський монастир (Печерську лавру) в Києві; оселився в Чернігові в печері, і потім там поставлено монастир св. Іллі.

Святослав справді здобув Київ і вмер у нім тільки поховати казав себе в Чернігові, "у св. Спаса". Потомки його, такі ж жадні слави і власті, як і він, не забували батьківського прикладу і раз у раз змагали до того, щоб запанувати над усею Вкраїною. Декому вдавалося широко розпросторити власть свою над ріжними українськими землями. На дворі одного з них, кн[язя] Святослава Всеволодовича, правнука Святослава Ярославича, князя чернігівського, а потім київського, жив той славний поет (на ім'я нам, на жаль, незвісний), що славлячи свого князя і його свояка, князя Ігоря, сотворив ту вічно славну поему свою "Слово о полку Ігоревім", найкращу квітку нашого старого письменства.

Потім прийшла для Чернігова чорна година, коли насунула татарська хмара на Україну. Чернігів здобуто, поруйновано, і надовго заглох він. Відродився наново з відродженням України, як піднялася на ній нова сила, не княжа, а народна, козача. Чернігів знову став поважним славним городом, столицею Чернігівського полку. Тоді заложено в Чернігові друкарню і школу, звану колегіум, котру потім начальство російське перемінило на духовну семінарію, що видніється напереді Чернігова, на другім образку. Відродженій українській літературі Чернігів і Чернігівщина дали чимало визначних діячів, згадати Куліша і його дружину, звісну письменницю українську, і багато інших письменників. З них найбільше знає наше громадянство покійного Леоніда Глібова, що українські байки складав. Тепер живе в Чернігові славний український письменник Мих[айло] Коцюбинський, автор чудових повістей, славний український діяч Ілля Шраг, що був головою українських послів в першій Державній Думі, і багато ще інших письменників наших. Гарно почала розвиватися там "Просвіта", та через незалежні обставини з неї виступили найбільш діяльні члени її, і потім вона захиріла.

"Село" 1910, 24 червня, № 25

 

 

Чернігівський Дитинець: Борисоглібський собор, Спасо-Преображенський собор, Колегіум.

 

 

 

 

Пятницька церква (початок ХІІІ ст.)

 

 

 

 

Катерининська церква (початок 18 ст.). Церква у стилі українського бароко була споруджена на честь взяття у 1696 році турецької фортеці Азов.

 

 

 

 

Катерининська церква

 

 

 

Див. також: Троїцько-Іллінський монастир
Див. також: Єлецький монастир

 

 

 

 

Воскресенська церква, вул. Комсомольська, 36

 
   

 

Воскресенська церква, вул. Комсомольська, 36

 
   

 

Воскресенська церква, вул. Комсомольська, 36

 
   

 

Колишня Чоловіча гімназія - нині Історичний музей

 
   

 

Колишня Чоловіча гімназія - нині Історичний музей

 
   

 

Колишня Жіноча гімназія

 
   

Див. також: Троїцько-Іллінський монастир
Див. також: Єлецький монастир

 

 

 

Всі фотографії в цьому розділі є власністю книгарні "Горизонт"

 

Путівник Україна власний проект книгарні "Горизонт"

 

Книгарня Горизонт

 

Сайт управляется системой uCoz