Енциклопедія Українознавства, т. 3, Львів 1994, с. 801-1200, ціна 45.00 грн.
Зернове господарство Ч Крушельницький Антін. Репрінт видання 1959 року видавництва "Молоде життя"
 

Київ

лКиїв╗, літ. двомісячник у Філядельфії з 1950 р.; ред. Б. Романенчук; містить твори сучасних письм., переклади з світової летаратури; багатий рецензійний і критичний відділ.

Київська Академія, див. Києво-Могилянська Академія.

Київська Археографічна Комісія (лВременная Комиссия для разбора древних актов╗)

Київська Астрономічна Обсерваторія, див. Астрономія.

Київська Братська Школа

Київська група, або армійська група ген. А. Кравса, утворена в серпні 1919 з 1 і 3 корпусів УГА, Запор. Корпусу Дійової Армії та повстанців отамана Соколовського й отамана Мордалевича під командуванням ген. А. Кравса й зміцнена 9 і 4 гарматними полками УГА та 6 гарматним полком Січ. Стрільців з метою відбити Київ, що й здійснила вночі 31.8.1919.

Київська держава, див. Руська (Київська) держава.

Київська Державна Консерваторія ім. П. Чайковського

Київська Дивізія, 4 Київ. стрілецька дивізія армії УНР; командир Ц отаман Юрко Тютюнник; утворена літом 1919, брала участь в зимовому поході 1919Ц20; восени 1920 бої з большевиками на Поділлі.

Київська Духовна Академія

Київська Кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка

Київська козаччина, сел. повстанський рух 1855 р.

Київська митрополія

Київська область, область в центр. частині УССР, обабіч р. Дніпра; обіймає частини Придніпровської височини, Придніпровської низовини і Полісся; 28 900 км2, 2 821 000 населення (1959), в тому ч. 1547000 міськ. і 1274000 сіль.; 33 р-ни, 14 міст. 26 с. м. т., 653 сіль. рад.

лКиївська Правда╗, газ., орган київ. обл. і міськ. комітетів КПУ, виходить з 1943 р. як продовження лПролетарської Правди╗ (1921Ц41).

Київська Рисувальна Школа (1875Ц1901), визначний осередок мист. життя підрос. України, утримуваний на кошти І. Терещенка, під керівництвом М. Мурашка. В К. Р. Ш. викладали М. Мурашко, П. Попов, X. Платонів, Г. Дядченко, С. Костенко, М. Пимоненко й ін. Учні й викладачі К. Р. Ш. брали участь у реконструкції фресок Кирилівської церкви і в розмальовуванні Володимирського собору в Києві.

Київська Українська Громада (Стара Громада), див. Громади.

Київська Школа Графіки й Друкарської Справи (1903Ц18), мист.-реміснича школа, постала з ініціятиви В. Кульженка; викладали Ф. Красицький, О. Судомора, Г. Золотов, В. Кульженко й ін. В майстернях школи друкувалися дорогі мист. вид.

Київське братство (Київське Богоявленське братство), див. Богоявленське братство.

Київське князівство (стольний город Ц Київ), утворилося в сер. 9 в.

Київське Товариство Природників, засноване 1869 при Київ. Ун-ті п. н. лКиевское Общество Естествоиспытателей╗, займалося дослідами природи України, зокрема Правобережжя, видавало свої лЗаписки╗ (1870Ц1926 Ц 27 тт.; з 1919 Ц укр. мовою), лПоказатели литературы по математике и природе╗ (1872Ц94); з його ініціятиви засновано Дніпровську біол. станцію (1909). Перестало існувати в кін. 1920-их рр.

Київське Художнє Училище (1901Ц18), сер. держ. мист. школа, до якої перейшли учні Київ. Рисувальної Школи (1902 р. понад 500 учнів); діяла під контролем Петербурзької Академії Мистецтв; організатори і викладачі: X. Платонов, М. Пимоненко, В. Орловський та ін. На поч. 1920-их рр. перетворена на Київ. Художньо-Пром. Школу.

Київський Археологічний Інститут, висока школа, заснована 1917 р. групою проф. Київського Ун-ту з М. Довнар-Запольським на чолі; відділи археологічний, архівознавчий, з 1920 р. Ц етногр. Ліквідований 1924 р.

Київський Ботанічний Сад АН УРСР, див. Ботанічний Сад АН УРСР.

Київський Братський манастир, Київський Богоявленський манастир, див. Богоявленський манастир.

Київський Державний Академічний Театр Опери і Балету ім. Т. Шевченка

Київський Державний Академічний Український Театр ім. І. Франка

Київський Державний Інститут Театрального Мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого

Київський Державний Історичний Музей, див. Всеукраїнський Історичний Музей ім. Т. Шевченка.

Київський Державний Музей Західнього і Східнього Мистецтва

Київський Державний Музей Російського Мистецтва

Київський Державний Музей Т. Г. Шевченка, літ.-мист. музей, створений 1949 р. на базі матеріялів Центр. Музею Т. Шевченка (з 1940), мист. і літ. творів Шевченка з Харківської картинної ґалерії й ін.; з понад 4000 експонатів у 22 залях, тільки 800 творів і памТяток Т. Шевченка (в тому ч. бл. 300 малюнків).

Київський Державний Музей Театрального Мистецтва УРСР, заснований 1923 р. в Києві за почином театру лБерезіль╗; понад 112 000 експонатів представляють розвиток укр. театру, почавши з 18 а., і зокрема працю корифеїв театру; міститься на терені Києво-Печерської Лаври.

Київський Державний Музей Українського Мистецтва

Київський Державний Російський Драматичний Театр ім. Лесі Українки, створений 1926 р. на базі театру М. Соловцова (з 1891 р.) в приміщенні кол. театру Бергоньє, з 1941 р. носить імТя Л. Українки. Театр ставить твори рос. клясиків, сов. і рідко укр. драматургів; м. ін. поставив уперше рос. мовою лКамінний господар╗ Л. Українки, лДочка прокурора╗ Ю. Яновського. Довгий час режисером був К. Хохлов (1938Ц52). з 1953 М. Романов.

Київський Державний Театр Музичної Комедії, постав 1934 р., ставить перев. сов. оперети і оперети сателітних країн. Гол. режисер І. Земгано.

Київський Державний Університет ім. Т. Шевченка

Київський Державний Художній Інститут, висока школа, створена 1922Ц23 рр. на базі Укр. Академії Мистецтв (з 1917) і Київ. Архітектурного Ін-ту (з 1918), спочатку п. н. Київ. Ін-т Пластичних Мистецтв; багато разів реформований; має 2 фак. Ц малярства (з підвідділами графічного мистецтва і скульптури) і архітектури. Викладали з 1922 р. П. Альошин, О. Вербицький, М. Даміловський, В. і Ф. Кричевські, М. Бойчук, В. Касіян, А. Шовкуненко, С. Григоріїв та ін.

Київський Інститут Народної Освіти, висока школа, постала 1920 після закриття Київ. Ун-ту (див. Київський Держ. Ун-т ім. Т. Шевченка) на базі його іст.-філол. і фіз.-матем.-природничого фак., Київ. Учительського Ін-ту з Фребелівським Пед. Ін-том, Вищих Жін. Курсів; деякий час назва Вищий Ін-т Нар. Освіти (ВІНО). 1933 став базою відновленого Київ. Ун-ту.

Київський Контрактовий Ярмарок (Контракти)

лКиївський літопис╗

Київський Медичний Інститут ім. академіка О. Богомольця, постав 1921 р. на базі Ін-ту Охорони ЗдоровТя, що існував з 1920 р. і обТєднав мед. фак. Київ. Ун-ту (з 1841) з мед. фак. Укр. Держ. Ун-ту і Жін. Мед. Ін-ту; фак.: лікувальний, санітарно-гігієнічний, педіатричний, стоматологічний. Ч. студентів і викладачів: 1917 р. Ц 1300 і 105, 1940 Ц 3200 і понад 400, 1956 Ц 4200 і бл. 500. К. М. І. випустив до 1917 р. Ц 5000 лікарів, далі до 1957 Ц 26 000.

Київський Політехнічний Інститут

Київський полк, один з 10 полків Гетьманщини 17Ц18 вв., з осередком полкової адміністрації в м. Козельці.

Київський розспів, коло церк. мелодій, вироблених на Україні в 11 в.; першим вогнищем К. р. була Києво-Печерська Лавра; мелодії К. р. мають багато спільних рис з укр. нар. мелодіями.

Київський Університетський Ботанічний Сад

Київський Церковно-Археологічний Музей Духовної Академії, заснований 1872 р. М. Петровим як музей Церк.-Археологічного Т-ва при Київ. Духовній Академії, мав бл. 20 000 експонатів (з того ч. 2500 суто археологічних) перев. церк. старовини, архітектурних памТяток Києва 10Ц12 вв., цінну збірку ікон 4Ц15 вв., портрети, картини, монети й ін. 1923 р. збірки К. Ц.-А. М. Д. А. ввійшли до Лаврського музею культів і побуту; згодом розподілені і по ін. музеях.

Київські гори, сх. берег Придніпровської височини в р-ні Києва, до 200 м висоти, що стрімко спадає до Дніпра (до 100 м). К. г. збудовані з третинних і четвертинних шарів (мерґелі, глини, піски), вкритих лесом, порізаних річками і ярами.

Київські Листки (Київський Місал), здогадно найстаріша збережена глаголицька памТятка (10 в.) староцерк.-слов. мови моравської ред.; віднайдена І. Срезневським 1874; зберігається в Києві. З укр. учених її опрацьовували М. Грунський, Ю. Шевельов.

Київщина, іст.-геогр. край

Кий, леґендарний засновник Києва, полянський кн.; найстарший з трьох братів (Кий, Щек і Хорив), що збудували м. й назвали його на честь старшого Києвом; лПовість временних літ╗ подає і другу легенду (але відкидає її) про те, що К. був перевізником на Дніпрі.

Килимарство, галузь мист. ткацтва

Килимник Олег, літературознавець в УССР; монографії про сов. письм.: лАндрій Головко╗ (1954), лЮрій Яновський╗ (1957), літ.-критичні статті в пресі.

Килимник Степан (*1890), педагог і публіцист родом з Поділля; з 1945 на еміграції в Австрії, з 1949 в Канаді; ст. і розвідки на іст., етногр. і краєзнавчі теми в еміґраційній пресі, зб. і журн.; лУкр. рік у нар. звичаях в іст. освітленні╗ (ІЦIV 1955Ц57).

Кипарис (Cupressus), вічнозелене шпилькове дерево, поширене в помірковано теплому кліматі, гол. як декоративне. На Україні К. розповсюджений на Чорноморському узбережжі Криму і Кавказу; найчастіше зустрічається К. вічнозелений (C. sempervirens) до 30 м висоти, 50Ц60 см товщини; цінний для виробу меблів; в культурі поширена його пірамідальна форма.

Кипоренко-Доманський Юрій (1888Ц1956), визначний оперовий співак, героїчний тенор, родом з Харкова; на сцені з 1906 р. в трупі О. Суходольського, Д. Гайдамаки і в рос. опері С. Зіміна в Москві (1913Ц17) і Саратові (1919Ц21); з 1921 р. на Україні на сценах одеської, харківської і київської (1939Ц41 і 1944Ц50) опер; Хозе (лКармен╗), Льоенґрін, Трістан, Тангойзер, Отелло (в одноіменних операх), Андрій (лТарас Бульба╗), Вакула (лРіздвяна ніч╗) і багато ін.

Кипріян (Ж1406), митр. київ.

Кипріян, ієромонах, укр. письм., один з діячів Острозького гуртка. Вчився у Венеції і Падуї, побував на Афоні та, можливо, у Царгороді. 1596 був перекладачем на Берестейському соборі. Бл. 1600 р. переклав лБесіди╗ Золотоустого та Макарія Єгипетського.

Кипріян Іван (1856Ц1924), укр.-кат. свящ., гром. діяч Равщини, капелян УГА; автор церк. композицій і лУчебника початкових відомостей музики і співу╗ (1885); помер на засланні в Сибіру.

Киргизи, тюркський народ

Киргизька ССР, Киргизстан

Киреєнко Іван (*1879), проф. Київ. Політехн. Ін-ту (з 1918); д. чл. Академії Будівництва і Архітектури УРСР(з 1958); понад 60 наук. праць з ділянки будівельної індустрії.

Кирейко Віталій (*1926), композитор, учень Л. Ревуцького, викладач Київ. Консерваторії; опера лЛісова пісня╗ (лібретто на основі твору Л. Українки), 2 симфонії, 2 увертюри, струнний квартет, фортепіянові, хорові твори і пісні на слова Шевченка, Франка, Л. Українки й ін.

Кириківка (ІІІ-16), с. м. т. Охтирського р-ну Сумської обл.

Кириленко Іван (1902Ц39), письм. родом з Дніпропетровщини, провідний діяч ВУСПП-у, почав друкуватися з 1923 р.; повісті: лКурси╗ (1927), лКучеряві дні╗ (1928), лАванпости╗ (1933), лВесна╗ (1936) та ін. Проза К., писана на теми поточної політики, перев. про колективізацію, в стилі примітивного соцреалізму, мист. вартости не має. Помер на засланні.

Кирилиця

Кирилівка, кол. назва с. Шевченкове, рідного с. Тараса Шевченка.

Кирилівська стоянка, верхньопалеолітична стоянка, виявлена і досліджувана В. Хвойкою (1894Ц1900) на Кирилівській вулиці в Києві. В нижньому горизонті, з ранньої мадленської доби, виявлені залишки вогнищ, скупчення кісток мамута (на деяких стилізовані рисунки) і сибірського носорожця та кремТяного знаряддя. У верхньому горизонті, пізньої мадленської доби, знайдене також кремТяне знаряддя та кістки ведмедя, лева, вовка й росомака.

Кирилівський монастир, заложений кн. Всеволодом Ольговичем у Києві

Кирило, св., чернече імТя Константина (826/27Ц869)

Кирило (1781Ц1836), світське імТя Діонисій Куницький, проф. і ректор (1827Ц28) Київ. Духовної Академії, єп. чигиринський, вікарій Київ. митрополії (1828Ц35).

Кирило І, митр. київ. (1224Ц33), родом грек, прийшов на Україну з Нікеї, користувався повагою у князів, яких не раз мирив.

Кирило ІІ (Ж1281), київ. митр. 1242-43Ц81 рр.

Кирило Лукаріс (1572Ц1633), екзарх олександрійського патріярха Мелетія Пігаса на Україні, активний учасник Берестейського собору 1596 по стороні правос., вчитель Острозької академії, від 1602 Ц олександрійський, з 1621 Ц царгородський патріярх. Підтримував жваві звТязки з Україною, затвердив луцьке братство і статут його школи, що став ін. братським школам за зразок.

Кирило Олександрійський (Ж444), олександрійський патріярх (з 412 р.), автор проповідей, деякі з них у слов. перекладі були відомі на Україні за старих часів.

Кирило Турівський, єп. турівський (до 1182 р.)

Кирило-Мефодіївське Братство

Кирилов Єлпідіфор (*1883), фізик, проф. катедри фізики Одеського Ун-ту, фундатор і дир. Дослідного Фізичного Ін-ту в Одесі й ред. наук. ж. лЗаписки Фіз. Ін-ту в Одесі╗; відомий працями в галузі теорії захованого відображення й фотопроцесів.

Кирилович Зенон (1865Ц1919), свящ. у Галичині, цитрист і автор творів для цитри.

Кирилович Йосиф (Ж1634), протосингел олександрійського патріярха Кирила Лукаріса, 1623Ц24 і 1628Ц32 чл. гуртка вчених друкарів у Києво-Печерській Лаврі, 1625Ц28 у Львові управитель Братської друкарні; ред. і автор передмов до лПсалтиря╗ (1623Ц24), лБесід на Діянія╗ (1624) й ін.; з 1633 в Москві.

Кирилюк Євген (*1902), літературознавець

Кириченко Ілля (1889Ц1955), проф. клясичної філології

Кириченко Олекса (*1908), сов. політ. діяч родом з Херсонщини; з 1938 в апараті ЦК КП(б)У; в червні 1953 став першим секретарем ЦК на місце усуненого Л. Мєльнікова, з 1955 чл. президії ЦК КПСС; з 1957 секретар ЦК КПСС; член президії Верховних Рад УССР і СССР, керівник делегацій КПСС на чужоземні партійні зТїзди. З 1960 усунений з відповідальної партійної роботи.

Кириченко Федір (*1908), поет родом з Полтавщини, друкуватися почав 1926 р.; зб. поезій лСлово героям╗ (1932).

Кириченко Федір, сучасний селекціонер, чл. Укр. і Всесоюзної Академії С.-Г. Наук, керівник Всесоюзного Селекційно-Генетичного Ін-ту в Одесі, вивів кілька морозостійких сортів твердої пшениці.

Кириченко Юрій (1888Ц1951), хоровий дириґент, азкінчив муз. школу М. Лисенка в Києві, чл. Укр. Респ. Капелі, з 1925 р. в ЗДА дириґент церк. хорів, автор обробок укр. нар. пісень.

Кирієнко Іван (*1879), проф. Київ. Політехн. Ін-ту, співр. УАН, д. чл. Академії Будівництва й Архітектури (з 1958 р.), керівник н.-д. ін-ту споруд у Києві (1925Ц34), спеціяліст з будів. матеріялів і будови доріг.

Киріяк Ілля (1888Ц1955), письм. у Канаді, родом з Галичини, педагог; в тритомовому епічному творі лСини землі╗ подав суспільно-побутове життя перших укр. поселенців у зах. Канаді.

Кирлибаба, с. на бук. Гуцульщині над р. Золотою Бистрицею на межі укр.-рум. нац. території, нині в Сучавській обл. Рум. Нар. Респ.; 1916 р. запеклі бої рос. військ з австр.-угор. армією за перехід через Карпати, в яких брав участь бук. гуцульський курінь під проводом сотн.. Омеляна Левицького, який там загинув.

Кирнарський Марко (*1893), графік, учень Нарбута; обкладинки: лКобзар╗ Шевченка, лҐроно╗, лШляхи мистецтва╗, кн. графіка.

Кирницький Григорій, учений 17 в., родом з Львівщини, подорожував на Сході, учився в Падуї та Венеції, д-р філософії Падуанського Ун-ту.

Кирпань Володимир (*1925), композитор, учень Б. Лятошинського; оркестрова сюїта, увертюра, поема лОлександер Матросов╗, обробка укр. нар. пісень.

Кирчів Павло (1862Ц1916), письм., нар. учитель; оп. в бук. і гал. пресі, м. ін. лНелю і Петраш...╗, лТуркавки╗ (1890) лНар. Театр╗ (1890) й ін.

Киселиця Лесь (*1884), бук. пед. і гром. діяч, нар. учитель, ред. лДитячої Бібліотеки╗ в Чернівцях (1909Ц14), ст. в чернівецьких газ.

Кисельов Йосип, сучасний сов. літ. критик і театрознавець; лТеатральні портрети╗ (1955), лДраматургічна майстерність╗ (1956), лЕпічна поезія╗ (1958) й ін.; статті в газетах, і журн.

Кисельов Олександер (*1903), літературознавець, співр. Ін-ту Літератури ім. Шевченка АН УРСР; праці про П. Грабовського: лПавло Грабовський. Його життя та діяльність╗ (1940), вступні ст. і примітки до творів Грабовського (1941, 1951).

Кисілевська Олена (1869Ц1956), уроджена Сіменович

Кисілевський Володимир (*1896), син Олени, історик і соціолог; в 1932Ц39 рр. дир. Укр. Бюра в Лондоні; з 1940 в Канаді, проф. Оттавського Ун-ту, д. чл. НТШ; праці про іміґраційні проблеми в Канаді й ін.

Кисілевський Кость (*1890), мовознавець і педагог, проф. УВУ, д. чл. НТШ, автор низки шкільних підручників з укр. мови і дидактичних праць, укр.-поль. і поль.-укр. словника (спільно з Є. Грицаком). Досліджував мову Ганкенштайнового кодексу (ЗНТШ, т. 159), укр. говірки басейну Дністра й Пруту (лНадпрутський говір╗, ЗНТШ, т. 162), запропонував перегляд клясифікації укр. говірок.

Кисіль Адам (1580Ц1653), поль. держ. діяч і дипломат

Кисіль Іван (*1896), маляр, учень В. Кричевського, працює в галузі прикладного мистецтва (проекти меблів, декоративних тканин, мист. оформлення житла); краєвиди.

Кисіль Олександер (1889Ц?), історик укр. театру, театральний критик і педагоп; лУкр. вертеп╗ (1916, 2 вид. 1918), лУкр. театр╗ (1925), лКарпо Соленик╗ (1929), лШляхи розвитку укр. театру╗ (1929), лДо історії першого театрального будинку в Києві╗ (1930); ст. в періодичній пресі; 1933 заарештований; дальша доля невідома.

Кисіль Остафій, псевд. Ґеласій Дипліц, перший ректор лакадемії╗, що постала (бл. 1614) при заснованій Ю. Чапличем соцініянській громаді в м-ку Киселині на Волині. Писав богословські трактати поль. і латинською мовами (м. ін. проти М. Смотрицького) і грец. вірші.

Кислич, див. Байбарис звичайний.

Кисловодськ (Х-23), м. крайового підпорядкування в Ставропольському краю РСФСР, лежить у підніжжя Кавказьких гір над р. Підкумком на висоті 830Ц900 м; 79000 меш. (1959); важливий кліматичний (лагідна зима, соняшні літо й осінь) та бальнеологічний курорт із групи курортів Кавказькі Мінеральні Води. Вуглекислі мінеральні води (нарзани) важливі для лікування серцево-судинних розладів.

Китай (Хіни, Хіна), держава в Сх. і Центр. Азії

Китайгород (VЦ7), с. КамТянець-Подільського р-ну Хмельницької обл., на сх. Поділлі над р. Тернавою, поблизу її впадіння до Дністра; кол. оборонне м-ко.

Китастий Григорій (*1907), бандурист і композитор з Полтавщини; закінчив Муз. Ін-т ім. Лисенка, з 1941 мист. керівник Капелі Бандуристів ім. Шевченка, з якою концертував в Европі й ЗДА; численні твори й обробки укр. нар. пісень для чоловічого хору в супроводі бандур, в тому ч. циклічний твір лПоема про Запор. Січ╗, твори для мішаного хору і сольоспіву з фортепіяном.

Китник, лисохвіст (Alopecurus), рід багаторічних, рідше однорічних трав; на Україні поширені: К. лучний (A. pratensis L.), цінна кормова багаторічна трава, взята в культуру, К. здутий (А. centricosus Pers.) й ін.

Кишакевич Осип (*1872), муз. діяч у Галичині, дириґент і композитор численних хорових і церк. творів; гармонізація місц. напівів (Служба Божа, панахида, коляди).

Кишеньки (V-15), с. над. р. Ворсклою, поблизу її впадіння до Дніпра, р. ц. Полтавської обл.

Кишинів (УІ-9), гол. м. Бесарабії, нині столиця Молд. ССР, 214. 000 меш. (1959). Невелика укр. колонія (1941 р. Ц бл. 2000); в 1930-их рр. існувала Громада укр. політ. еміґрантів.

Кишинівський Соломон (1864Ц1942), маляр-реаліст жид. походження, у 1920-их рр. імпресіоніст; працював в Одесі; учасник пересувних виставок, з 1925 чл. АРМУ, з 1934 ОСМУ; побутові тематичні картини; лПросьба╗ (1889), лРанок у холодній╗ (1897), лСпір╗ (1904), лГра в карти╗ (1906), пейзажі.

Кишка Лев (1668Ц1728), церк. діяч, василіянин; студіював богословіє в Римі, 1703 протоархимандрит чину, 1711 єп. володимирський, з 1714 Ц митр. Багато зробив для укр.-білор. кат. Церкви, дбав про освіту кліру, 1720 скликав Замойський Синод. Твори з іст. церкви і церк. права: лСобраніє припадковъ краткое и духовным особам потребное╗. Його листування, з Римом видане А. Г. Великим (1959).

Кишко Іван (*1904), композитор, учень Б. Лятошинського; увертюра на укр. теми, фортепіянові та хорові твори, обробки укр: нар. пісень.

Кияниця Петро (Ж1933), укапіст, пізніше чл. КП(б)У, співр. іст. установ ВУАН та ВУАМЛІН, працював у галузі новітньої історії. В липні 1933 заарештований і ростріляний ОГПУ нібито за приналежність до УВО.

Кібзей Амвросій (1888Ц1954), лікар-психіятр, гром. і осв. діяч у Канаді (з 1905) і ЗДА (з поч. 1920-их рр.), родом з Галичини; автор мед. довідника лУкр. Лікар╗ (1945) та фахових ст. з медицини англ. мовою.

Кібчик, кібець, див. Сокіл.

Ківшенко Олекса (1851Ц95), укр. маляр, вчився в Академії Мистецтв у Петербурзі, з 1893 її проф.; картини з укр. побуту, іст. і батального жанру репродуковані в мист. додатку до лНивы╗ (1880Ц90).

Кіґель Григорій (*1901), театральний декоратор Київ. опери; оформлював опери лСнігуронька╗ (1936), лПро рибака й золоту рибку╗, лТихий Дон╗, лПіднята цілина╗, балет лМіщанин з Тоскани╗ й ін.

Кікаль Франц, підполк. австр.-угор. армії, з грудня 1916 до липня 1917 командант Леґіону УСС.

Кікін Василь (Ж бл. 1676), моск. стольник і дипломат, виконував важливі дипломатичні місії на Україні за Б. Хмельницького, І. Виговського й пізніше.

Кілія (VIIIЦ10), м. і порт в півд. Бесарабії на Кілійській віднозі Дунаю в. Одеській обл.; кол. тур. фортеця 16Ц18 вв., згодом торг. пункт; побіч Вилкова другий риболовецький центр на Дунаї, судноремонтний зав.

Кілька чорноморська, шпрот, сарделя, сардинка (Sprattus sprattus phalericus Risso), морська риба з родини оселедцюватих (довж. до 12 см, вага Ц до 9 гр), весною у масовій кількості підходить до берегів Чорного м., зрідка заходить в Озівське м.; вилов К. їв півн.-зах. частині Чорного м. сягає бл. 30 000 центнерів на рік.

Кімерик, грец. колонія, півд.-зах. форпост і гавань Боспорського царства, тепер городище в 50 км на півд. від Керчі в Криму.

Кіммерійці, найдавніше іст. населення півд. України, що його згадує вже Гомер. За Геродотом К., зрушені у 7 в. до Хр. скитами з степів, переселилися на півд. береги Чорного м., частина залишилася в Криму під назвою таврів. Культура К. ще мало досліджена.

Кімполюнґ (Campulung), також Довгополе (VI-6), кол. пов. м. в півд. Буковині над р. Молдавою, тепер р. ц. Сучавської обл. Рум. Нар. Респ., бл. 9000 меш., перев. румунів; півн. частина кол. Кімполюнґського пов. належить до укр. нац. території (Гуцульщини), в пов. українці становлять 12% всього населення.

Кінах Гліб Григор (*1888), василіянин, церк. діяч, письм., архівіст; в 1920Ц30-их рр. один з реформаторів Чину св. Василія В. на Закарпатті, згодом ген. вікарій василіян у Римі; розвідки на іст. і архівознавчі теми та вид. іст. джерел Закарпаття.

Кінбурн, до 1774 тур. (Кілі-Бурну), згодом рос. (до 1860) фортеця в гирлі Дніпра, проти Очакова, що мала перешкоджати запорожцям виходити в море; тепер б. її руїн невелика рибальська оселя.

Кінбурнська коса (VIIЦ12), піщана коса між: Дніпрово-Бозьким і Ягорлицькими лиманами, довж. Ц до 40 км, щир. Ц 8Ц10 км. Багато прісних і солоних озер. Піщані горби вкриті степом, вологі зниження Ц лісами, частково півн. типу. З заповідні ділянки з площею бл. 10000 га.

Кіннота, кавалерія

Кіно на Україні

лКіно╗, орган ВУФКУ, виходив у Харкові як двотижневик і місячник (1926Ц33).

лКіно╗, двотижневий журн. у Львові (1930Ц36); вид. і ред. Д. Кренжаловський.

Кінцурашвілі (Ясамані) Михайло (Ж1955), грузинський письм., закінчив Харківський Ун-т (1912), учень М. Сумцова; перекладач Т. Шевченка; ст. про Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, Л. Українку й ін. укр. письм.

Кінь, див. Конярство.

Кінь-тарпан, дикий кінь, див. Тарпан.

Кіпа Вадим (*1912), піаніст і педагог родом з Києва; викладач Київ. Держ. Консерваторії, лавреат конкурсу піяністів СССР (1937); з 1951 в Нью-Йорку.

Кіпріянов Андрій (*1896), хімік, проф. Харківського, згодом Київського ун-тів, д. чл. і дир. Ін-ту Органічної Хемії АН УРСР (з 1945 р.); фахівець з теорії кольоровости ціянінових фарбників, а також синтези фізіологічне активних речовин Ц протитуберкульозних препаратів (саназин та ін.).

Кіреєвський Петро (1806Ц56), рос. етнограф, збирач фолкльору; в його зб. лПесни, собранные П. Киреевским╗ (1860Ц74, 4 вид. 1929) є дещо й укр. матеріялу.

Кіркор Адам Гонорій (1818Ц86), поль. археолог, історик, етнограф і публіцист родом з Білоруси; праіці К. стосуються гол. Білоруси й Литви, а також укр. земель, м. ін. археологічних дослідів зах. Поділля і Покуття.

Кірова імени (IVЦ18, кол. назва Попівка), с. м. т. в півн. Донбасі, Краснолиманського р-ну Сталінської обл.

Кіровоград (VЦ13), кол. Єлисаветград, деякий час ЗіновТївське

Кіровоградська область, обл. в центр. частині УССР; обіймає півд.-сх. частину Придніпровської височини; 23 800 км2, 1218 000 населення (1959), в тому ч. 376 000 міськ. і 842000 сіль.; 31 р-н, 10 міст, 15 с. м. т., 386 сіль. рад.

Кіровське (VIIIЦ16), кол. Іслам-Терек, с. м. т. і р. ц. в півд.-сх. частині степ. Криму.

Кіровський (VЦ15), с. м. т. Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл., положене на лівому березі Дніпра.

Кірхбах (Kirchbach) Гюнтер (1850Ц1925), граф, нім. ген., з серпня 1918, після вбивства маршала фон Айлхгорна, головнокомандувач нім. військ на Україні.

Кіс (Turdus merula L.), співучий птах з ряду горобчаків, споріднений з дроздом (див. Дрізд), поширений в ліс. і лісостеп. смузі, перелітний в степ.

Кістяковський Богдан (1868Ц1920), син Олександра К., відомий правник, соціолог

Кістяковський Володимир (1865Ц1952), син Олександра К., видатний фізико-хімік, д. чл. Укр. АН (з 1919) і АН СССР (з 1929), проф. Ленінградського Політехн. Ін-ту (1903Ц34), згодом дир. заснованого ним Кольоїдно-Електрохем. Ін-ту; 1918 р. працював короткий час у Києві. Праці з ділянки електрохемії, кольоїдної хемії, теорії розчинів, швидкости хем. реакцій, корозії металів й ін. (всього бл. 150).

Кістяковський Ігор (*1876), син Олександра К., правник-цивіліст, доц. Київ. і Моск.. ун-тів; за П. Скоропадського мін. внутр. справ, федераліст. На еміґрації діяч білої рос. еміґрації. Праці: лДолговая ответственность наследника в римском праве╗ (1900), лПонятие о субъекте права╗ (1903) й ін.

Кістяковський Олександер (1833Ц85), правник, проф. кримінального права Київ. Ун-ту; співзасновник лКиевского Юридического Общества╗, співр. лОснови╗. К. досліджував укр. звичаєве право, суд. устрій Гетьманщини; видав і дослідив зб. законів лПрава, по которым судится Малороссийский народ╗ (1879). Ін. праці: лИсследование о смертной казни╗ (1867), лЭлементарный учебник общего уголовного права╗ та ін.

Кістяковський Юрій (*1900), син Богдана К., видатний фізико-хемік

Кість, матеріал, з якого на Україні ще з палеолітичної доби виробляли ручки ножів і мечів, гребінці, ґудзики, ручки до дзеркал, платівки для панцерів, стріли, побічні луків і сідел, скриньки й навіть шахи (викопані у Києві й Вишгороді). Майстерні кістяних виробів княжої доби були досі виявлені в Києві, Витячеві, Білгороді, Шаргороді та на Княжій горі б. Канева. Матеріялом для виробів служили кістки більших тварин, а також слонова кість. (Див. ще ЕУ І, стор. 307).

Кіт Олександер (*1904), рибовод у Франції, родом з Галичини; досліджує хвороби пстругів; виплекав нову породу Ц жовтого пструга.

Кіт дикий (Felis silvestris Schreb.), ссавець з ряду хижаків, довж. тіла до 75 см, вага до 8 кг. Раніше поширений в ліс. і лісостеп, смузі та в зах. частині степ., нині нечисленний в лісах Зах. України, в Кавказьких горах і плавнях Дністра.

Кіцмань (VЦ6), м. в півн. частині Буковини, р. ц. Чернівецької обл., бл. 5000 меш. (1930); перші іст. відомості з 1497 р.; за австр. часів пов. м., в листопаді 1918 р. осідок укр.-бук. уряду; до 1940 значний укр. культ. осередок півн. Буковини, в 1904Ц18 рр. укр.-нім. гімназія і укр. с.-г. школа (нині с.-г. технікум).

Кіцула Василь, адвокат і гром.-політ. та кооп. діяч у Самборі, чл. Гол. Управи Радикальної Партії, чл. УВО, 1941 заарештований і вивезений большевиками,

Кіцький Войцех, укр. шляхтич, 1615 надрукував у Добромилі діялог поль. мовою УW obronie UkrainyФ, в якому Україна розмовляє з шляхтичем, жовніром та сатиром.

Кічура Мелетій (*1881), поет родом з Галичини, з 1920-их рр. в УССР; належав до групи лЗах. Україна╗; зб. лБез керми╗ (1910), лTempi passati╗ (1913), лНа старті╗ (1928), лВідблески криці╗ (1930), лПередодні╗ (1930), лОстанні могікани╗ (політ. сатира, 1930); з 1933 доля невідома.

Кіш (з тат. лкошик╗, лхижка╗), місце зустрічі чи група людей, що мають спільні інтереси; в запорожців Ц місце постою коз. війська. Звідси назва керівника на Запоріжжі Ц кошовий отаман.

Кіш Українських Січових Стрільців, формація для поповнень леґіону УСС, зформований в пол. березня 1915, командант сотн. Н. Гірняк; в грудні 1918 переформований на Запасний Кіш І Бриґади (УСС) УГА.

Кішка Андрій (*1909), гром. діяч у Бельгії, організатор укр. студентських осередків у Лювені й Мадріді, активний інформатор чужинців про укр. справи (ініціятор Т-в Приятелів України); в 1942Ц45 рр. центр, суспільний опікун укр. с.-г. робітників у Німеччині (при лРайхснерштанді╗).

Кішка (Кошка, Кушка) Самійло, коз. гетьман (1600, 1602), походив з брацлавського роду Кошків або Кошичів; лояльною політикою до поль. уряду бажав повернути втрачені коз. привілеї; в 1602 р. К. з 2000 козаків брав участь у лівонській війні й загинув у битві під Феліном. К. Ц герой коз. думи, що оспівує його багаторічну тур. неволю.

Клавдієве-Тарасове (IIIЦ10), с. м. т. Бородянського р-ну Київської обл., на Київському Поліссі; деревообробна і місц. пром-сть.

Кларк (Clarke) Едвард Даніель (1769Ц1822), англ. мандрівник, проф. Кембріджського Ун-ту; у кн, УTravels in Russia, Tartary und TurkeyФ дає опис подорожі по сх. і півд. Україні, Кубані й Криму.

Клебанів Дмитро (*1907), композитор, скрипаль і. дириґент родом з Харкова, учень С. Богатирьова; опера лОдним життям╗, 2 балети, симфонія, лУкр. сюїта╗, твори для фортепіяна і скрипки, музика до фільмів та ін.

Клевань (IIIЧ6), с. м. т. на зах. Волині над р. Стублою, притокою Горині, р. ц. Рівенської обл.

Клейноди, ознаки влади в Запор. Війську, див. Інсиґнії.

Клемертович Михайло (1836Ц1903), письм.-популяризатор, москвофіл; видавець і ред. журн. лУчитель╗ (1869Ц74 і 1880) і дитячого журн. лЛастівка╗ (1869Ц81), ред. лВременника╗ Ставропігійського Ін-ту (1868Ц1903), співр. лСлова╗ й лИзданий имени М. Качковского╗; оп., пТєси, казки, брошури.

Клемм Катерина (1884Ц1941), графік-реаліст, проф. Київ. Художнього Ін-ту; студіювала в Берліні, Парижі, Мюнхені; портрети; лВиробництво скла╗, лГромадянська війна╗, екслібриси.

Клен (Acer), листяне дерево або кущ

Клен Юрій, псевд. Освальда Бурґгардта (1891Ц1947)

Клеопов Юрій (1902Ц42), ботанік (фльорист, систематик, ботаніко-географ), проф. Харківського Ун-ту, дослідник фльори України як сучасної, так і в третинному та четвертинному періодах. К. описав 6 нових видів рослин, висунув ідею лценоелементів╗ у ботаніці, склав лКарту рослинности УРОР╗ і леґенду до неї (разом з Є. Лавренком); бл. 40 праць, м. ін. лДо історії рослинного вкриття України╗ (1930), лПро геоморфологічні мотиви розвитку рослинного вкриття УРСР╗ (1935) й ін.

Клепатський Павло (1885Ц?), історик, проф. КамТянець-Подільського Ун-ту і Полтавського Ін-ту Нар. Освіти; гол. праці: лОчерки по истории Киевской земли╗, т. І. лЛитовський період╗ (1912), лОгляд джерел до історії України╗ (1920), лДворянське земське ополчення (козаки) 1812 р. на Полтавщині╗ (в лЗа сто літ╗, 1930) й ін. В 1930-их рр. помер на засланні.

Клесів (IIЦ7), с. м. т. на Волинському Поліссі в Сарненському р-ні Рівенської обл.; виробництво вогнетривкої цегли, обробка граніту.

Клим Антін (1868Ц1937), бук. пед. і гром. діяч, учитель гімназії в Чернівцях, дир. укр. гімназії у Вижниці (1908Ц12), крайовий інспектор укр. шкіл. Буковини (1912Ц23).

Клим Іван (1909Ц44), діяч ОУН, засуджений поляками; 1939Ц41 діяв на Посянні, згодом в Донбасі; організував радіопересилання УПА в Карпатах; розстріляний ґестапом.

Клим (Климентій) Смолятич, церк. діяч та письм.

Клименко Пилип (*1880), історик, проф. КамТянець-Подільського Ун-ту, наук. співр. ВУАН; 1936 р. засланий; праці з екон. й соц. історії України 17Ц19 вв., зокрема студії над цехами на Правобережжі. лЗападно-русские цехи XVIЦXVIII вв.╗ (1911), лЦехи на Україні╗ (1929), лМісто і територія на Україні за Гетьманщини╗ (ЗІФ ВУАН, 1926) й ін.

Климент І, св., папа по св. Петрі, один з апостольських отців церкви, автор послання до корінтян, помер мученицькою смертю на вигнанні в Херсонесі; за перекавом, його мощі перевіз Володимир В. до Десятинної Церкви; дуже шанований на Україні в домонгольські часи.

Климент VIII (Aldobradini), папський легат у Польщі, пізніше, як папа (1592Ц1605), прийняв укр.-білор. церкву до єдности з Римом 1595, дбав про зрівняння її в правах з церквою латинською в поль. державі. Обширне листування К. в справі унії та її оборони видане А. Г. Великим у лДокументах Римських Архиєреїв до іст. України╗, т. І. (1953).

Климишин Микола (*1909), діяч ОУН. засуджений за участь у замаху на поль. мін. Пєрацького на досмертну вТязницю; організатор похідних груп ОУН (групи Бандери) в 1941 р.; з 1949 у ЗДА.

Климів Володимир (*1889), скульптор, в 1930-их рр. проф. Київ. Художнього Ін-ту; скульптури лЗапорожець╗, погруддя Шевченка, мініятюри; працював перев. в дереві.

Климів Іван (1915Ц42), псевд. Легенда, чл. ОУН, діяльний у протиполь., протибольш. і протинім. резистансі; крайовий провідник під час першої больш. окупації Зах. України і чл. Проводу ОУН; замучений ґестапом у вТязниці.

Климкевич Ірина (1893Ц1955), уроджена Шміґельська, дружина Михайла К., санітарний хорунжий УГА; спомини й оп. з визвольної війни 1917Ц20 в гал. журн. і альманахах (лЛітопис Червоної Калини╗ й ін.).

Климкевич Михайло (1889Ц1944). сотн. УГА, командир Коз. Загону ім. Ґонти після А. Долуда і якийсь час 10 Янівської бриґади УГА. Після війни правний референт лРідної Школи╗ у Львові. Як майор дивізії лГаличина╗, загинув у бою під Бродами.

Климкевич Роман, псевд. Оріон (*1920), син Ірини і Михайла К., геральдик і письм. родом з Галичини, з 1950 в ЗДА; розвідки і ст. на геральдичні теми, вірші й оп., переклади; зб. поезій лВітри з далечіні╗ (1941).

Климко Олександер (*1908), маляр, карикатурист; ілюстратор гумористичних журн. лЗиз╗, лКомар╗ у Львові й лМітла╗ в Буенос-Айресі╗; декоратор фільмових студій Лондону, Нац. Театру в Буенос-Айресі й ін.; баталістичні малюнки (лКрути╗), краєвиди. З 1956 в ЗДА.

Климкович Ксенофонт (1835Ц81). письм., співр. лСлова╗, лВечерниць╗ та лОснови╗ у Львові, лСловТянської Зорі╗ у Відні; 1863 видавав журн. лМета╗, 1864 Ц бібліотеку лРуська Читальня╗; переклади з Гоголя, Гребінки, Квітки, Байрона, Міцкєвіча й ін.; перекладав Т. Шевченка і М. Вовчка на нім. мову.

Климов Олександер (*1903). дириґент, учень В. Бердяєва; проф. Київ. Консерваторії, з 1954 гол. диригент Київ. опери.

Климович Петро (1855Ц1919), адвокат. суспільно-політ. діяч: чл. Одеської Громади кін. 19 і поч. 20 вв.. діяльний в укр. житті Одеси; за Укр. Центр. Ради керуючий мін-вом фінансів у кабінеті В. Голубовича; розстріляний большевиками.

Климовський (Климів) Семен, харківський поет; 1724 р. підніс цареві Потру І дві дидактичні поеми лО правосудію╗ і лО смиренії...╗ Ц моральні повчання цареві. К. є героєм комедії кн. А. Шаховського лКазак-стихотворец╗, що спричинилася до постання драматичних творів І. Котляревського. Пізніша правдоподібна традиція приписує К. авторство нар. пісень. Твори К. видав В. Срезневський (1905).

Климченко Костянтин (1817Ц49), різьбар і маляр клясицист (під впливом І. Мартоса); лПаріс з яблуком╗, лВакханки╗, портрет Катерини II., лЖертвоприношення Авраама╗.

Клинці (ІЦ13), м. в півн. Чернігівщині (територія кол. стародубського полку), нині м. обл. підпорядкування і р. ц. Брянської обл. РСФСР, 33000 меш. (1956); давній центр текстильної пром-сти (фабрики сукна), мех., шкіряні й ін. зав.

Клирик Анастасій, ґравер 17 в., працював у Львові 1642Ц68; дереворити в лТріоді Цвітній╗ 1642 і 1661 та ін.

Клирик Острозький, псевд. правос. полеміста, учня острозької школи, що 1598 видав відповідь І. Потієві та іст. Флорентійського собору (вид. в лПамТятках полемічної літератури╗, т. III), в яких виявив богословську та світську вченість (цитує Петрарку й ін.). Дотеперішні припущення про особу К. О. всі непевні.

Клівленд (Cleveland)

Клімат України, див. ЕУ І, стор. 82Ц89.

Клімагологія, див. Метеорологія й Кліматологія.

Кліш Іван (1905Ц42), пластовий діяч, в 1924Ц30 рр. виховник новацтва й організатор його таборів. Розстріляний ґестапом.

Кліщеєв Леонід (1871Ц1935), режисер; працював у Держ. Укр. Драматичному Театрі ім. Шевченка в Києві (1921Ц26), в харківських Червонозаводському і Юного Глядача (1927Ц33); вистави лРозлом╗ (Б. Лавреньова), лКняжна Вікторія╗ (Я. Мамонтова) й ін.

Клокічка, К. пірчаста, клекичка (Staphylea pinnata L.), кущ або невисоке дерево з родини клокичкуватих, трапляється зрідка в широколистяних лісах півд.-зах. України та правобережного Лісостепу; декоративна медоносна рослина; квашені пупТянки та олія з насіння К. Ц їстівні.

Клоков Вячеслав (*1928), син К. Михайла, скульптор, працює в Києві; лПеред стартом╗ (бронза, 1953), лБіля струмка╗ (майоліка, 1957), лЛанкова╗ (дерево, 1957).

Клоков (псевд. Доленґо) Михайло (*1896)

Клопотов Борис (*1882), ботанік-географ, фльорист, дослідник боліт і торфів України.

Клосовський Олександер (1846Ц1917), метеоролог, проф. Одеського Ун-ту, організатор метеорологічної мережі на Україні; збудував магнітно-метеорологічну обсерваторію в Одесі, праці про атмосферичні опади на Україні, про клімат Києва, Одеси; лМетеорология╗ (1908), лОсновы метеорологии╗ (1910) й ін.

Клосовський Сергій (*1913), маляр-реаліст, працює в Запоріжжі; індустріяльні пейзажі (1946), лДніпрогес╗ (1957), лБіля берегів Трипілля╗ (1957).

Клочковський Вячеслав (1873Ц1931), укр. військ. діяч, контр-адмірал Чорноморської фльоти, начальник севастопільського порту і дивізії підводних човнів; 1918 командувач укр. держ. фльоти.

Клочурак Степан (*1896), закарп. гром.-політ. діяч, правник, 1918Ц19 організатор Гуцульської Республіки в Ясіні; деякий час соц.-дем., ред. газ. лВперед╗, згодом лідер укр. фракції аґрарної партії і з 1934 ред. її органу лЗемля і Воля╗; 1939 посол до сойму і мін. уряду Карп. України; на еміґрації з 1939 в Празі, 1945Ц56 Ц на засланні в СССР.

Клоччя Андрій (*1905), сов. прозаїк і критик; стоячи завжди на офіц. позиціях, був чл. ВУСПП і одним з організаторів лМолодняка╗, по війні в керівництві обл. орг-ції письм. Донбасу. Зб. оповідань лШахтарське╗ (1928), лНа 117 сажні╗ (1930), лГероїка╗ (1931) та ін.

Клюб Русинок, культ.-осв. і харитативне жін. т-во, засноване у Львові 1893 р.; з ініціятиви К. Р. постала кооператива лТруд╗, Т-во опіки над домашньою прислугою, Т-во Укр. Захоронка й ін; перша гол. Г. Шухевич, провідні діячки: М. Білецька, О. Барвінська, М. Грушевська, О. Лучаковська, В. Коцовська, О. Гнатюк, З. Майковська, О. Роздольська. 1909 К. Р. обТєднався з Кружком Українок у т-во Жіноча Громада.

Клюн Еміль (1885Ц1958), отаман УГА, 1919 командант Армійського Вишколу УГА, згодом у штабі Начальної Команди.

Ключевський Василь (1841Ц1911), видатний рос. історик, проф. Моск. Ун-ту; кілька разів перевиданий лКурс русской истории╗, лБоярская Дума в древней Руси╗, праці про лРуську Правду╗ й ін. важливі для укр. історії.

Ключко Ганна (*1892), дочка І. Франка, з 1952 в Канаді; спомини лІ. Франко і його родина╗ (1956), лРукописи І. Франка в Канаді╗ (1957).

Ключники, двірські службовці князя в давній Україні-Русі, підручні тивунів, завідували майном кн. (лключ╗); К. найчастіше походили з рабів.

Кляйн (Klein) Фелікс (1849Ц1925), визначний нім. математик, д. чл. НТШ.

Кляса, [клас] поняття, уживане від старорим. часів (classis)

Клясицизм [Класицизм]

Клясична [Класична] філологія

Кльоновіч Себастіян Фабіян, псевд. Acernus (1551Ц1602). поль. поет, автор латинської поеми УRoxolaniaФ, в якій подав укр. голосіння й пісню про чабана та описи природи, побуту і звичаїв Галичини, що належать до ч. перших укр. етногр. записів. Укр. переклад І. Франка. Зах.-укр. мотиви трапляються і в поль. сатиричній поемі К. УWorek judaszow, to jest zle nabycie majetnosciФ (1600).

Кмета Архип (*1891), підполк. Армії УНР, командир 4 полку Січ. Стрільців, боронив Житомир перед більшевиками (1919); тепер в ЗДА.

Кметь, в давньому чес. праві Ц воєвода, у півд. словТян і поляків Ц вільний селянин

Кмин (Carum carvi L.), дворічна пром. рослина з родини окружкових, культивується ради насіння, що вживають до приправ і на ліки; часто росте дико на вогкіших луках.

Кмицикевич Микола, романтик з пол. 19 в.; мріяв про відродження і самостійність Польщі та України; бувши студентом богословія у Перемишлі написав пасквіль проти ген.-губернатора Галичини Фердінанда фон Есте та виступав в обороні прав укр. народу в 1834 р.

Кміт Михайло (1910), маляр-модерніст, родом з Галичини, студіював у Краківській Академії Мистецтв, виставляв у Крикові, Львові, Льєжі, Австралії; з 1959 у ЗДА.

Кміт Юрій (1872Ц1944?), укр.-кат. свящ., письм., автор проповідей, оп., гол. з бойківського життя (деякі з них писані бойківською говіркою). лЗ гір╗, лВ затінку і на сонці╗, лТремтіння душі╗ (1922), етногр. описи Бойківщини.

Кміцикевич Володимир (1864Ц1942), пед. діяч у Галичині, згодом на Буковині, учитель гімназії, автор лНім.-укр. словаря╗ (1912), лГрец.-укр. словника╗ (1922Ц23), перекладів на укр. мову Шіллера (лВільгельм Тель╗, 1887), Платона (лОборона Сократа╗, 1898) й ін.; ст. в бук. пресі на культ.-осв. теми.

Книга

лКнигар╗, критико-бібліографічний місячник в-ва лЧас╗ у Києві (1917Ц20) за ред. В. Королева-Старого й М. Зерова. Як продовження лК.╗ появилося 1 ч. ж. лГолос Друку╗ (1921) і кілька ч. п. н. лКнига╗ у в-вах лКнигоспілка╗ (1923) і лШлях Освіти╗ (1924) в Харкові.

Книгарство, див. ЕУ І, стор. 1004Ц05, Укркниготорг та Укркнигоекспорт.

лКниголюб╗, неперіодичний журн. Т-ва Любителів Книги, присвячений укр. книгарству і бібліографії в Празі 1927Ц32; ред. С. Сірополко.

Книгоспілка (Укр. Кооп. Вид. Союз), вид. і книготорг, орг-ція в Києві (1918Ц20)

лКнигоспілка╗, книжкове в-во в Нью-Йорку, засноване 1952 Ю. Сірим і А. Білоусом, перевидало м. ін. лПравописний словник╗ Г. Голоскевича, лІсторію України-Руси╗ та лІсторію укр. літератури╗ М. Грушевського, твори Л. Українки, М. Коцюбинського, І. Франка й ін.

Книготорг, див. Укркниготорг.

лКнижка╗, критико-бібліографічний журн. у Станиславові (1921Ц23) за ред. І. Чепиги, з додатком лВсеукр. бібліографія╗ (ред. І. Калинович).

Книжкова Палата УРСР

лКнижная Летопись╗, бібліографічний тижневик, виходить з 1907 р., спочатку вид. Гол. Управління в справах друку в Петербурзі, 1920 перенесений до Москви як орган Держ. бібліографії СССР, вид. Всесоюзної Книжкової Палати; реєструє й укр. друки.

лКнижочки місійні╗, популярний осв.-рел. місячник, виходив 1890Ц1911 в Бережанах, Львові, Перемишлі й Тернополі; вид. і ред. о. Л. Джулинський; містив м. ін. краєзнавчий матеріял з Галичини о. В. Чернецького.

Книш Григорій (*1922), сов. поет і журналіст; зб. поезій лВірність╗ (1951), лДжерело╗ (1955), лНад Збручем╗ (1958).

Книш Зиновій (*1906), публіцист і журналіст (псевд. Б. Михайлюк), в 1920-их рр. чл. УВО, в 1930 Ц його бойовий референт, 1930Ц36. у поль. вТязниці, з 1940 чл. Проводу Укр. Націоналістів (групи полк. Мельника); з 1949 у Канаді. Автор спогадів: лБунт Бандери╗ (1950), лДух, що тіло рве до бою╗ (1952), лДрижить підземний гук╗ (1953) лПеред походом на Схід╗ (1959) та ін.

Книш Ірина (*1906), уроджена Шкварко, дружина Зиновія К., ред. жін. вид. у Канаді (з 1950), родом з Галичини; кн. на теми жін. руху лІ. Франко та рівноправність жінки╗ (1956), лЖінка вчора й сьогодні╗ (1958), біографія Н. Кобринської лСмолоскип у темряві╗ (1957) й ін.

Кнігиницький Антін (1867Ц1915), поміщик в Галичині, добродій т-ва лПросвіти╗ у Львові, якому записав увесь свій маєток на стипендії для бідних учнів.

Кнор (Knorr) Іван (1853Ц1916), нім. композитор і педагог, проф. консерваторії в Франкфурті; деякий час жив на Україні. Серед ін. творів лВаріяції╗ для оркестри на тему укр. нар. пісні та лУкр. любовні пісні╗ для вокального квартету.

КНС, див. Комітети Незаможних Селян.

Княгиницька-Душенко Тетяна (*1916), малярка і письм., за фахом адвокат; портрети, пейзажі; поезії і оп. в чернівецьких журн., з 1950 в журн. ЗДА; учасниця виставок ОМУА.

Княгиницький Йов, див. Йов Княгиницький.

Княжа Гора, б. с. Пекарів Канівського р-ну, з городищем, де в 1870Ц1900-их рр. було виявлено безліч окремих предметів особистого, с.-г. і хатнього вжитку княжої доби, в тому ч. 12 скарбів з золотими і срібними прикрасами, які вказують, що городище було кол. княжим осідком, мабуть, залишками літописного городу Родні. Систематичні дослідження М. Біляшевського і В. Тарновського в 1890-их рр.

Княжата, упривілейована група васалів у В. Князівстві Лит., що утворилася з удільних князів з пол. 15 в.; вони користувалися різними привілеями і входили до Вального сойму. Разом з лпанятами╗ К. виходили на війну з своїми загонами (корогвами), що складалися з дрібних шляхтичів, оселених на їх землях, Ц їх підвасалів.

Княждвір, тепер Верхнє, с. над Прутом на зах. від Коломиї; найбільший тисовий ліс в Европі (площа 70 га); пТятибанна церква 18 в. Ц цінна памТятка укр. деревТяного будівництва.

Княж-двір, загал службовців княжого управління, також його осідок і місце княжого суду та розправи; в К.-д. перебувала княжа адміністрація Ц тивуни, ключники, дітські, отроки, ябетники, що були одночасно в приватно-правній залежності від кн., та чл. молодшої дружини Ц гриді й мечники. В лит. добу К.-д. відповідав т. зв. госп. двір.

Княжевич Дмитро (1788Ц1844), культ. діяч і педагог, куратор одеської шкільної округи, засновник і гол. лОдесского Императорского Общества истории и древностей╗ та ред. його лЗаписок╗.

Княжий муж (лмуж княж╗), в давній Україні-Русі особа, приналежна до старшої княжої дружини; К. м. виконували в час миру важливі функції держ. управління, а під час війни супроводили кн. З К. м. згодом постала верства великих землевласників.

Княжинський Антін (*1893), учитель гімназій в Галичині, осв. діяч; ст. на пед., мовні й літ. теми, окремо лНа дні СССР╗ (1958), лДух нації╗ (1959); в 1945Ц55 рр. вТязень сов, тюрем, тепер у ЗДА.

Княжі договори, за Київ. Руси

Княжі зТїзди (лснеми╗), зТїзди кн. Київ. Руси

Княжі устави, законодавчі акти кн. Київ. Руси

Князь, назва носіїв держ. влади

Кобанська культура

Кобелів Олександер (1860Ц1942), архітект, проф. Київ. Держ. Художнього Ін-ту; будував у Києві будинки Держ. Банку (разом з О. Вербицьким, 1902Ц05) в ренесансовому стилі, Комерційного Ін-ту (разом з В. Обремським, 1906), Вищих Жін. Курсів (1911Ц13), Техн. Т-ва (1914) Ц в стилі модернізованого ампіру й ін. лКурс архітектури╗ (6 тт.).

Кобеляки (IVЦ15), р. ц. Полтавської обл. на Придніпровській низовині над р. Ворсклою, понад 10 000 меш. (1939); харч. пром-сть; 1649 сотенне м-ко полтавського полку, до революції пов. м.

Коберський Карло (1890Ц1940), гром. і політ. діяч

Коберський Остап (1895Ц1944), брат Карла, діяч Укр. Радикальної Партії і співред. її вид., один з організаторів руху молоді в Галичині, зокрема лСічей╗, лЛугів╗, лКаменярів╗; старшина УСС, чл.-засновник УВО, підсудний в процесі С. Федака за замах на Й. Пілсудського.

Кобець Олексій, див. Варавва Олексій.

Кобза, муз. струнний інструмент типу лютні, сх. походження; відома на Україні з 11 в., згодом (з 16 в.) витиснена бандурою; в новіші часи назви К. і бандура вживають як синоніми, проте К. відрізняється від бандури вужчим корпусом, коротшою шийкою і меншим ч. струн (часто 3).

лКобзар╗, мішаний хор, заснований 1953 р. в Філядельфії, дириґент А. Рудницький.

Кобзарі (також бандуристи)

Кобзей Тома (*1895), гром. і роб. діяч у Канаді, куди прибув 1911; в 1920-их рр. ген. секретар просов. Роб.-Фармерської Орг-ції і чл. політбюра ком. партії Канади, в 1935 зірвав з комунізмом; засновник і ген. секретар антиком. Укр. Роб. Орг-ції в Канаді.

Кобиленков Михайло (*1922), графік, працює в Ужгороді; станкова і книжна графіка, акварелі; лДівчина з верховини╗ (1954), лБокораші╗ (1957).

Кобилецький Юрій (*1906), літературознавець; праці про І. Франка (лПоетична творчість І. Франка╗, 1946; лІ. Франко. Літ. діяльність та поетична творчість╗, 1951) і О. Кобилянську та вступні ст. до їх творів.

Кобилиця ЛукТян (бл. 1803Ц51), політ. діяч

Кобилянська Ольга (1863Ц1942

Кобилянський Антін (1837Ц1910), гром. діяч, лікар і винахідник; відомий тим, що в молодості 1861 р. виступав проти русифікації укр. мови Б. Дідицьким у часописі лСлово╗ (лslovo na slovo do redaktora УSlovaФ╗ та лHolos na holos dla Halycyny╗) та впливав на О. Федьковича писати укр. мовою замість нім.

Кобилянський Бронислав (*1896), доц. Львівського Пед. Ін-ту, дослідник півд.-зах. укр. говірок, зокрема гуцульських (лУкр. діялектичний зб.╗, І, 1928), лексики Шевченка, Гоголя, Тичини, автор підручника староцерк.-слов. мови та праць з методики навчання укр. мови.

Кобилянський Володимир (1895Ц1919), письм. родом з Буковини; оп. й поезії почав друкувати з 1913 р., належав до групи Музагет (1919); зб. поезій лМій дар╗ (1920), переклади з Г. Гайне, Ф. Шіллера й ін.

Кобилянський Люцій (1855Ц1941), лікар, гром. і культ. діяч родом з Київщини; в 1870-их рр. чл. Київ. Старої Громади. Перебуваючи на Кавказі як губ. мед. інспектор, вів культ. працю, м. ін. був гол. лПросвіти╗ в Баку; чл. Укр. Центр. Ради від УПСР; 1918Ц19 Ц радник укр. посольства в Туреччині, згодом на еміграції в Чехо-Словаччині.

Кобилянський Юліян (1859Ц1922), бук. пед. діяч, клясичний філолог (учитель Чернівецької гімназії), шкільні підручники, лЛатинсько-укр. словар╗ (1912).

Кобільник Володимир (1885Ц1937), лікар, культ. діяч Самбірщини; один із засновників і меценат музейного т-ва лБойківщина╗ та співред. його органу лЛітопис Бойківщини╗; ст. з археології Бойківщини.

Коблево, с. Тилігуло-Березанського р-ну Миколаївської обл. б. моря; у 1950 р. там відкрито поселення скитського часу (4Ц3 вв. до Хр. і перших вв. по Хр.) з багатьма залишками камТяних будівель та городище 4Ц1 вв. до Хр.

Кобрин Михайло (1870?Ц1956), церк. і осв. діяч на Холмщині (до 1914) і на Волині, педагог; викладав у правос. духовних семінаріях у Холмі й КремТянці, з 1934 дир. укр. приватної гімназії в КремТянці; співр. та ред. укр. церк. вид., перекладач богослужбових книг на укр. мову, що виходили накладом Укр. Наук. Ін-ту у Варшаві.

Кобринська Наталія (1851Ц1920), письм.

Кобринський Володимир (1873Ц1958), гром. і культ. діяч Коломийщини, основник (1926) і довголітній дир. музею лГуцульщина╗ (з 1927 р.) в Коломиї (нині Ц п. н. Держ. музей нар. мистецтва лГуцульщина╗); праця про мосяжні вироби Гуцульщини.

Кобринський Йосафат (1818Ц1901), гром. діяч, гр.-кат. свящ., засновник лНар. Дому╗ в Коломиї, на який дав значну суму; писав на госп. й пед. теми у лСлові╗ і коломийських часописах; 1842 видав перший лБуквар╗ гражданкою і ст. лСпособ борзо виучити читати╗ нар. мовою.

Кобринь (І-5), м. над р. Мухавцем на зах. Поліссі, р. ц. Берестейської обл. БССР. 11 000 меш. (1956 р.); харч. пром-сть. Початки К. відносяться до 11Ц12 вв., в 13 в. належав до Волинського князівства, з другої пол. 14 в. був резиденцією удільних кн. Кобринських з роду В. кн. Ольгерда, після їх вимирання з поч. 16 в. належав до Підляського, згодом до Берестейського воєводства в складі Литви; 1795Ц1939 пов. м. Правос. Спаський монастир з 14 в., з 17 в. Ц кат., закритий 1838. К. і Кобринський р-н лежать на чисто укр. нац. території.

Ковалевська Марія (1849Ц89), уроджена Воронцова, дружина Ковалевського Миколи, гром. і рев. діячка 1870-их рр.; належала до рев. гуртків в Одесі й Києві (т. зв. київ. комуна бунтарів). 1879 засуджена на каторгу, де й загинула.

Ковалевська Софія (1850Ц91), уроджена Корвин-Круковська, математик укр. роду, проф. Стокгольмського Ун-ту, авторка праць з теорії функцій і механіки.

Ковалевський (Ковалівський) Андрій (*1895), історик-орієнталіст і етнограф, наук. співр. Ін-ту Іст. Укр. Культури ім. Д. Багалія в Харкові; у 1930-их р. засланий, тепер проф. Харківського Ун-ту; лНовооткрытый текст Ибн-Фадлана╗ (1938), лКнига Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-22 гг.╗ (1956) й ін.

Ковалевський Володимир (1844Ц1902), рос. економіст-фінансист укр. роду, спочатку революціонер-народник, згодом високий урядовець, 1900Ц02 Ц товариш мін. фінансів, гол. Імператорського Техн. Т-ва. Праці з галузевої економіки.

Ковалевський Євграф (1790Ц1867), рос. держ. діяч укр. роду з Харківщини; високий урядовець в гірничому департаменті і дир. Гірничого Кадетського Корпусу в Петербурзі, розбудував Луганський зав. (1826Ц28), досліджував вугільні й соляні поклади в Донбасі; 1858 Ц61 як мін. освіти провадив ліберальну політику, 1861 дозволив друкувати лКобзар╗ Т. Шевченка; прихильник автономії земств.

Ковалевський Іван, ген. осавул за Б. Хмельницького (1655, 1656) та Виговського (1658), визначний дипломат (посольство до Валахії 1654, до Семигороду 1656, до Польщі 1658). Підписав договір з Семигородом 7.9.1656 і (разом з Немиричем та Богуном) Корсунський укр.-швед. союзний договір 6.10.1657.

Ковалевський Іван (1882Ц1955), драматичний актор, школи М. Кропивницького, родом з Чернігівщини; 1906Ц20 актор і адміністратор Театру М. Садовського, згодом у Держ. Нар. Театрі, Держ. Укр. Драматичному Театрі ім. Шевченка в Києві (1922Ц25), Одеському Держ. Укр. Драматичному Театрі (1925Ц29) і Житомирському обл. театрі (1933Ц43); з 1945 на еміграції, помер у Німеччині.

Ковалевський Максим (1851Ц1916), видатний правник, історик

Ковалевський Микола (1841Ц97), учитель кадетського корпусу, діяч Київської і Одеської Громад, 1879Ц89 за укр. діяльність перебував на засланні. Підтримував публіцистичну діяльність М; Драгоманова та гал. радикальні вид. (лНарод╗ тощо); автор популярної лІсторії України╗, виданої у Львові під псевд. І. Маркевича.

Ковалевський Микола (1892Ц1957), політ. діяч, кооператор і публіцист

Ковалевський Олександер (1840Ц1901), визначний рос. біолог, проф. Київського (1869Ц74) і Одеського (1874Ц91) ун-тів, один з організаторів Севастопільської морської біол. станції; м. ін. досліджував чорноморську фавну.

Ковалевський Олександер (*1890), гром.-політ. діяч, кооператор, публіцист; 1919Ц21 засновник і гол. укр. нар.-респ. партії, 1920 мін. рільництва УНР; згодом кооператор на Волині і дир. Українбанку в Луцькому, в 1930-их рр. ред. проурядової газ. лВолинське Слово╗; 1939 заарештований большевиками, дальша доля невідома.

Ковалевські, старшинсько-шляхетський рід на Слобожанщині, що походить від Семена К. (пол. 17 в.). Син його Василь був харківським полковим обозним. Один з його нащадків був мін. освіти в Росії (див. Ковалевський Євграф); брат останнього Ц Єгор (Юрій) був рос. держ. діячем і письм. З цього роду походив і проф. Максим Ковалевський.

Коваленко А., сучасний механік, чл.-кор. АН УРСР, дослідник теорії пластин і оболонок, для яких винайшов нову методу розрахунку міцности і деформативности.

Коваленко Борис, сов. критик, перший ред. київ. лЛіт. газети╗ (1927), організатор і ідеолог комсомольської літ. орг-ції лМолодняк╗. Послідовно тримаючись офіц. лінії, на поч. 1930-их рр. пропагував лпролетарський реалізм╗. Репресований в сер. 1930-их рр., дальша доля невідома.

Коваленко Григорій (1868Ц?), письм. і популяризатор родом з Чернігівщини; гром. і культ. діяч на Полтавщині передрев. доби і перших років революції, організатор лПросвіт╗ на Полтавщині, видавець ж. лЖиття і Знання╗ (1913Ц14); співр. лЭтнографического обозрения╗, лКСт.╗, лЗорі╗, лЛНВ╗, лДзвінка╗ та ін.; зб. оп. лЖарти життя╗ (1911), пТєси для дітей, популярні кн. (лПочатковий курс укр. історії╗ й ін.), біографічний нарис лГригорій Сковорода╗ (1919) та ін. У 1930-их рр. заарештований, загинув у вТязниці.

Коваленко (літ. псевд.) Людмила (*1898), дружина М. Івченка, письм. і гром. діячка; організаторка Укр. Червоного Хреста в Києві (1941), ред. ж. лГромадянка╗ (1946Ц49) у Німеччині. Писати почала 1926. 36. пТєс лВ часі і просторі╗ (1950), фантастичний роман лРік 2245╗ (1958), зб. оп. на рел. теми лВіта нова╗ (1957), лДавні дні╗ (1960); переклади Золя, Бальзака, Вольтера, Мопасана. З 1950 в ЗДА.

Коваленко Микола, селянин з Полтавщини, гол. ініціятивної групи Хліборобського конгресу 29.4.1918. на якому проголошено П. Скоропадського гетьманом України. Коли Союз Хліборобів-Власників розпався на дві течії. К. очолював лдрібних хліборобів, що стояли на ґрунті самостійности України.

Коваленко Михайло (Ж1919), поміщик на Полтавщині, чл. Держ. Думи; 1917 стояв на ґрунті самостійности України; за його ініціятивою постав Союз Хліборобів-Власників.

Коваленко Олекса (1880Ц1927), поет, зб. поезій лСпів соловТя╗, лСрібні роси╗; упорядник декляматора лРозвага╗ (1905) і альманаха лТерновий вінок╗ (1908); переклад лВойнаровського╗ К. Рилєєва. Керував в-вом лРанок╗ у Києві.

Коваленко Олександер (*1875), інж.-механік. гром. діяч, один з засновників РУП, брав визначну участь у повстанні на рос. панцернику лКн. Потьомкін╗ (1905), згодом, до 1917, на еміграції; 1919Ц22 на укр. дипломатичній службі (Женева, Париж), в 1922Ц30-их рр. лектор і доц. Укр. Госп. Академії і УТГІ. Підручники механіки і математики, спомини (ЛНВ, 1906, зб. лЗ минулого╗, 1939). Тепер у Швайцарії.

Коваленко Прохор (*1884), драматичний актор і педагог родом з Чернігівщини; з 1910 на сцені театру М. Садовського; 1917 в Держ. Нар. Театрі; 1920Ц26 режисер театру в Умані, з 1926 в Київ. Театрі ім. Франка; знімався в фільмах лЗемля╗, лЩорс╗, лІван╗, лВершники╗; з 1933 викладач Київ. Держ. Ін-ту Театрального Мистецтва; автор спогадів.

Ковалик Іван (*1907), мовознавець, учень Я. Янова, В. Ташицького, доц. Львівського Ун-ту. Праці з ділянки словотворення, фонетики, мови й стилю зах.-укр. письменників (функційність діялектизмів В. Стефаника й ін.), історії укр. синтакси 17 в., спроби застосування фонології до іст. укр. мови.

Ковалик Сергій (1846Ц1926), революціонер-народник родом з Полтавщини; в 1870-их рр. організатор рев. гуртків у Києві, Харкові й ін.; пропаґатор лходіння в народ╗. 1874 заарештований і засуджений на каторгу; з 1898 р. після звільнення жив у Мєнську.

Ковалів Іван (*1916), скрипаль і письм.; з 1952 дириґент і керівник Муз. Ін-ту ім. Лисенка в Торонто; зб. віршів лПрелюдії╗ (1943), поезії, новелі, оп.

Ковалів Левко (бл. 1890Ц1930-і рр.), діяч Укр. Ком. Партії (боротьбістів); в 1917 чл. Укр. Центр. Ради, чл. ЦК УПСР. 1919 разом з Г. Гриньком висланий від ЦК боротьбістів на переговори з Комінтерном про визнання боротьбістів єдиними репрезентантами комунізму на Україні; в грудні підписав угоду з КП(б)У про співпрацю; після розпуску партії боротьбістів до КП(б)У не увійшов. Заарештований в 1933 р. і загинув на засланні.

Ковалів Пантелеймон (*1898), доц. Київ. Пед. Ін-ту й Ун-ту, проф. УВУ, проф. і ректор Богословської Академії УАПЦ в Мюнхені, д. чл. НТШ. Праці з історії укр. мови (зокрема лНариси з історії укр. мови╗, 1941, спільно з Грунським), укр. і рос. описової й іст. морфології (префікси, дієприкметники, наголос); статті на теологічні теми; лМолитовник-служебник, памТятка XIV ст.╗ (1960) та ін. Тепер у ЗДА.

Ковалів Степан (1848Ц1920), письм. родом з Дрогобиччини; оп. з життя бориславських робітників: лГромадські промисловці╗ (1899), лОбразки з гал. Каліфорнії╗ (1913); автор оп. для дітей старшого віку Ц лЧародійна скрипка╗ (1910), лВ останній лавці╗ (1911) й ін. Літ. псевд. Ц Степан ПТятка.

Ковалівка (IIIЦ15), с. Зіньківського р-ну Полтавської обл.; кол. сотенне м. Гадяцького, потім Полтавського полку; 1658 зруйноване татарами.

Ковалівський Петро (1865Ц1942), проф. Харківського Ін-ту Нар. Освіти, д. чл. Укр. Н.-Д. Ін-ту Педагогіки; засновник лПросвіти╗ в Харкові. УПраці з питань проф. освіти, виробничого краєзнавства, працезнавства, госп-ва Слобожанщини й ін.

Ковалінський Михайло (Ж1807), учень і друг Г. Сковороди, товаришував О. Розумовському в подорожах за кордон. лЖитие Григория Сковороды╗ (вид. Д. Багалія 1894) Ц гол. джерело біографічних відомостей про Г. Сковороду.

Коваль Борис (1903Ц59), сов. партійний і держ. діяч, гол. Ревізійної Комісії КПУ, в 1954Ц59 рр. мін. вищої освіти УССР.

Коваль Володимир (1885Ц1927), кооператор і інж.-аґроном, фахівець з с.-г. механіки, родом з Волині; гол. Всеукр. С.-Г. Кооп. Союзу Ц Централ у Києві й проф. Київ. Політехн. Ін-ту; з 1921 на еміграції в Німеччині та Франції, з 1924 в Чехо-Словаччині. Праці з ділянки сіль. госп-ва, Зокрема механізації сіль. госп-ва.

Коваль Федір (*1916), поет, зб. поезій лЗелені ромби╗ (1953). Тепер у Німеччині.

Ковальницький Дмитро (1839Ц1913), родом з Волині, ректор і проф. Київ. Духовної Академії (заг. історія церкви); своїм почином та коштом багато допоміг справі дослідження минулого Київ. Академії. Згодом архиєп. херсонський та одеський.

Ковальов Олександер (*1916), скульптор-реаліст родом з Одеси; бюсти-портрети (М. Лисенка, М. Рильського, Б. Хмельницького, В. Філатова).

Ковальство

Ковальський Василь (1826Ц1911), гром. діяч, суддя в Перемишлі, згодом радник Найвищого Суду у Відні; перший перекладач лВісника держ. законів╗ на укр. мову, посол до гал. сойму і австр. парляменту; діяльний публіцист у 1850Ц70-их рр.; автор цікавих описів-ст., шкільних читанок, чл.-засновник лНар. Дому╗ і лГал.-Руської Матиці╗; під кін. життя Ц москвофіл.

Ковальський Іван (1850Ц78), революціонер-народник з священичої родини на Поділлі; студент Одеського Ун-ту. Вів пропаганду гол. серед сектантів; за збройний опір поліції під час арешту засуджений на смерть. Співавтор звернення лГолос честных людей╗.

Ковальський Микола (1885Ц1944), гром. і політ. діяч родом з Волині; діяч РУП, пізніше УСДРП, чл. Укр. Центр. Ради, в 1918Ц20 рр. дир. Департаменту Держ. Контролю УНР; на еміґрації гол. Укр. Центр. Комітету у Варшаві; загинув в нім. концентраційному таборі в Дахав.

Ковальський Микола (*1899), публіцист і гром.-політ. діяч серед укр. еміґрації у Франції, родом з Києва, співр. лЛНВ╗, лТризуба╗ й ін.

Кованько-Кованківський Петро (*1876), економіст-фінансист, з 1909 р. доц. Київ. Ун-ту, з 1914 проф. Комерційного Ін-ту, в 1920Ц30-их рр. Ін-ту Нар. Госп-ва в Києві; на еміґрації працює в Ін-ті Вивчення СССР у Мюнхені. Праці про нар. госп-во і фінанси СССР, м. ін. лПроизводительные силы Украины╗ (1922), лБюджет м. Києва╗ (1929), лБюджет СССР╗ (1956) та ін.

Ковач Михайло (*1909), бачвансько-укр. письм. і педагог; інтимна лірика, оп. і пТєси з життя бачванського села та інтелігенції, автор шкільних підручників.

Ковбасюк Микола (1817Ц89), гром. діяч, селянин із Вербіжа під Коломиєю, в 60-их рр. 19 в. посол до гал. сойму і австр. парляменту; виступав у справах сервітутових, в обороні лісів і пасовиськ, проти відшкодування панів за втрату панщизняних тягарів.

Ковбек (Koubek) Ян (1805Ц54), чес. письм. і славіст, проф. ун-ту в Празі, словТянофіл; мав вплив на лРуську Трійцю╗, зокрема на М. Шашкевича.

Ковбель Семен (*1877), письм. у Канаді; поезії писав під впливом Франка; заг. відома драма лДівочі мрії╗, що ставилася на укр. сцені в Канаді й Америці.

Ковель (IIЦ5), м.

Ковенко Михайло, інж., діяч УСДРП, згодом Укр. Партії Самостійників-Соціялістів, організатор куреня лвільних козаків╗ у 1917Ц18 рр. з роб. молоді Києва; в січні 1918 військ. комендант Києва, за Директорії гол. Верховної слідчої комісії для боротьби з контрреволюцією; з 1920 р. жив на еміґрації в Румунії.

Коверко Андрій (*1893), гал. різьбар-монументаліст; різьби в каплиці гр.-кат. Духовної Семінарії у Львові, памТятник митр. А. Шептицького, плоскорізьби-портрети в дереві О. Новаківського, І. Франка й ін.; учасник виставок Гуртка Діячів Укр. Мистецтва і АНУМ у Львові.

Ковжун Павло (1896Ц1939), визначний графік, маляр

Ковила, тирса, шовкова трава (Stipa L.)

Ковінька Олександер (*1900), сов. письм.-гуморист, у 1920-их рр. чл. лПлуга╗; зб. гуморесок лІндивідуальна техніка╗ (1929), лКолективом подолаємо╗ (1930); гуморески на актуальні сов. теми в поточній пресі.

Ковнір Степан (1695Ц1786), визначний майстер-будівничий з Київщини, понад 60 рр. провадив будів. роботи в Києво-Печерській Лаврі: т. зв. Ковнірський корпус, дзвіниця б. дальніх Печер і ін; поза Лаврою Ц Кловський палац (1754Ц58), церква і дзвіниця в Василькові й ін. Будови К. в укр. барокковому стилі з багатими ліпними оздобами на фронтонах. К. виховав цілу школу майстрів-каменярів.

Ковпак Сидір (*1887), сов. діяч і командир

Ковтун Іван. див. Вухналь Юхим.

Ковтурман Костянтин (*1894), графік, працює в Одесі; станкова графіка, офорти; лВерби╗ (1929), лГорлівка╗ (1937).

лКовчег╗ (лThe Ark╗), кат. церк.-осв. місячник, виходив 1946Ц56 у Стемфорді (ЗДА), укр. і англ. мовами.

Ковшевич Роман (1873Ц1932), адвокат. суддя, правник-каноніст; д. чл. НТШ; проф. Укр. Ун-ту, а пізніше Богословської Академії у Львові; досліджував суд. справи українців і поляків перед рим. Ротою. Праці: лІндуктивний метод в юриспруденції╗ (лЗб. Правничої Комісії╗ НТШ, тт. І-ІІ); лDe primis litibus Ucrainorum apud Romanam curiam indicatis╗ (лБогословіє╗, VII, 3) та ін.

Коган Олександер (*1895), композитор родом з Одеси, з 1944 доц. Одеської Консерваторії; увертюра і поема для оркестри, струнний квартет, тріо і 2 сонати для скрипки з фортепіяном; підручник сольфеджо і гармонії.

Коган-Ясний Віктор (1889Ц1958), терапевт-клініцист та ендокринолог, родом з Полтави, проф. Харківського Мед. Ін-ту (з 1930), заслужений діяч науки УРСР; перший в СССР виготовив інсулін та налагодив його виробництво у Харкові (1922); 175 наук. праць, в тому ч. низка великих монографій.

Когильник (Кундук), р., що протікає Басарабською височиною і Причорноморською низовиною: довж. Ц 240 км, сточище Ц 3900 км2, впадає до Сасицького лиману.

Когуська Наталія (*1905), гром. діячка в Канаді родом з Волині, гол. Союзу Українок Канади і ред. ж. лПромінь╗; оп. лМати╗, лВ полеті до Вілі╗.

Когут Лев (1878Ц1947), бук. гром.-політ. і екон. діяч

Когут Михайло, в чернецтві Микола (*1911), церк. і гром. діяч у Канаді й ЗДА, василіянин, закарп. походження; в 1946Ц53 рр. в Римі, як консультор і ген. секретар ЧСВВ, ген. секретар і ректор Колегії св. Йосафата, в 1953Ц58 рр. протоігумен амер. василіянської провінції.

Когут Осип (1891Ц1941), гром. і політ. діяч, за студентських часів організатор радикальної молоді і УСС; з 1920-их рр. адвокат у Богородчанах і чл. Гол. Управи УСРП, в 1928Ц30 рр. посол до варшавського сойму; 1939 заарештований большевиками, помер на засланні.

Когутяк Іван (*1893), антрепренер і актор лУкр. Рухомого Драматичного Театру╗, організованого 1920 р. в Станиславові, обТїздив міста і села Галичини й Волині з перев. побутовим репертуаром; в 1939Ц44 дир. Коломийського муз.-драматичного театру.

Кодак (Кудак), фортеця

Кодак (псевд.) Юрій (*1916), архітект, закінчив Київ. Художній Ін-т; з 1948 в Канаді, проектував і будував церкви в Канаді (Гамільтон, Судбоуі, Нове Торонто, Монтреал) і ЗДА (Бостон, Бавнд-Брук); К. використовує мотиви укр. архітектури, перев. укр. барокко.

Кодацький (Старо-Койдацький) поріг, перший з Дніпрових порогів, довж. 512 м, спад 1,8 м.

лКодекс законів про народну освіту УСРР╗, зб. законів, що нормували справу шкільництва І нар. освіти, затверджений ВУЦВК 2.11.1922; проіснував до поч. 1930-их рр., згодом замінений окремими законами і положеннями (статутами).

лКодекс законів про працю малолітніх та підлітків╗, встановлений постановою Ради нар. комісарів УССР 21.9.1921; згодом перестав діяти і був включений до лКодексу законів про працю УСРР╗; регляментаціею праці підлітків займались також спеціяльні постанови і закони держ. органів УССР та СССР.

лКодекс законів про працю УСРР╗

лКодекс законів про родину, опіку, шлюб і про акти громадянського ставу УРСР╗

Кодекс канонічного права, див. Канонічне право.

Кодень (IIЦ4), м-ко на Підляшші над Бугом; костьол з чудотворною іконою Матері Божої (коденської), кол. уніятська церква поч. 16 в., в Готичному стилі, з надгробком Івана Сапіги 1520 з укр. написом.

Кодима, права притока Богу, довж. Ц 150 км, сточище Ц 2480 км2; К. становила в 16Ц18 вв. кордон Лит.-Поль. Держави й Туреччини, згодом Подільської й Херсонської губ. Над К. укр. військо (Семен Палій і лівобережні полки) 1693 р. розбили татар; 1738 Ц битва рос.-укр. війська проти тур.-тат. сил.

Кодима (VЦ10), с. м. т. в півд.-сх. частині Поділля, р. ц. Одеської обл.; цегляний, вапняковий і овочеконсервні зав.; 1919 бої УНР з большевиками та з денікінцями.

Кодня (IIIЦ9), с. на сх. Волині, 15 км на південь від Житомира, кол. м-ко. 1768 р. в К. під проводом реґиментаря Стемпковського поляки нещадно карали гайдамаків на смерть та каліцтво.

Кодра (IIIЦ10), с. м. т. Макарівського р-ну Київської обл., на Київському Поліссі; добування торфу.

КоДУС, скорочена назва Комісії Допомоги Укр. Студентству, заснованої 1940 у Кракові при Укр. Центр. Комітеті; 1942 перенесена до Львова. З 1945 діє самостійно на еміграції Ц у Фюрті (Німеччина), з 1951 у Сарселі (Франція). КоДУС очолювали: о. І. Гриньох, Ю. Полянський, З. Кузеля (1944Ц52); з 1952 гол. О. Кульчицький, секретар з 1946 Ц Т. Волошин. В сумі уділено допомог 2600 студентам на бл. 500 000 долярів, зібраних з пожертв громадянства і з допомоги УЦК (до 1945), кат. Церкви (за посередництвом архиєп. І. Бучка), ЗУАДК, Укр. Конґресового Комітету Америки й Фонду Допомоги Українців Канади.

Коельо (Coelho) Нето (1864Ц1934), відомий браз. новеліст, прихильник незалежности України, інформував браз. гром. думку про укр. культуру і укр. змагання (зокрема в лJournal do Brasil╗ 1923).

Кожанчиків Дмитро (Ж1877), рос. книгар, видав 1867 р. в Петербурзі перше повне вид. лКобзаря╗ Т. Шевченка.

Кожара, див. Гагара.

Кожевников Петро (1904Ц43), вчений лісовод; праці про ліси УССР, зокрема на Поділлі, про природно-госп. р-ни і типи лісів України й ін., автор типологічної карти лісів України.

Коженьовський (Korzeniowski) Юзеф (1797Ц1863), поль. письм.

Кожухів, больш. концентраційний табір б. Москви, до якого на весні 1920 р. вивезено бл. 250 старшин і стрільців УГА, в тому ч. ген. О. Микитку і ген. Г. Ціріца; на поч. липня 1920 р. звідти вивезено 217 старшин в напрямі до Архангельську, де всі загинули без вісти.

Кожухівка (IIIЦ11) і сусідня Крушинка, с. Києво-Святошинського р-ну на півд. зах. від Києва; бої Січ. Стрільців з рос. добровольчими гетьманськими частинами в листопаді 1918, з большевиками в лютому 1919 та УГА з большевиками в серпні 1919.

Коза, див. Козівництво.

Коза, нар. муз. інструмент, див. Дуда.

лКоза╗ (звичай лводити козу╗), парубоцьке колядування, при якому один з парубків переодягається козою; драматизоване замовляння з побажальною частиною, з піснями й танцями (див. ЕУ І, стор. 258). Також дівоча забава з весняного циклу.

Коза дика, див. Сарна.

Козак Едвард (*1902), псевд. Еко, Мамай, Майк Чічка, карикатурист, гуморист і маляр

Козак Євген (1857Ц1933), славіст, дослідник історії Буковини, зокрема іст. церкви, правос. свящ., проф. ц.-слов. мови і літератури Чернівецького Ун-ту (1899Ц1919), москвофільський гром. діяч; студії про слов. написи (УDie Inschriften aus der BukovinaФ, 1903) на Буковині й Молдавії та ін.; доводив автохтонність українців на Буковині; на церк. полі виступав проти румунізації бук. правос. архиєпархії.

Козак Євген (*1907), композитор і диригент із Львова, дир. вокального ансамблю Львівського радіо; хорові твори, пісні, обробки нар. пісень.

Козак Іван (*1891), сотн. УГА, організатор і командант Польової Жандармерії УГА, 1923Ц26 командант табору для інтернованих частин УГА в Йозефові, згодом адвокат і гром. діяч в Угнові (Галичина); тепер в ЗДА.

Козак Сергій (*1920), оперовий співак-баритон; з 1950 соліст Київ. опери; автор сольових і хорових пісень.

Козаки підпомічники, категорія козацтва

Козаневич Маріян (1877Ц1940), гірничий інж., 1918Ц19 чл. Нац. Ради і секретар публічних робіт (від УСДП) ЗУНР.

Козар Павло (1898Ц1944), історик-археолог, викладач Дніпропетровського Ун-ту, співр. Іст. Музею під керівництвом акад. Д. Яворницького; учасник Дніпровської археологічної експедиції в 1927Ц32 рр.

Козацтво

Козацька старшина

лКозацький Голос╗, фронтова газ. 1 корпусу УГА (з березня 1919), з листопада 1919 орган Пресової Квартири Начальної Команди УГА; вийшло 68 чч.

Козацький загін (відділ) ім. Ґонти, військ. частина під командуванням отамана А. Долуда, прибула в листопаді 1918 з Придніпрянщини на допомогу УГА під час боїв за Львів; згодом боролася на протиполь. фронті на півн. від Львова, літом 1919 брала участь в поході на Київ в складі Десятої бриґади УГА. К. з. ім. Ґ. складався спершу з придніпрянців, пізніше також і галичан.

лКозацькі літописи╗, див. лЛітописи╗.

Козача Лопань (IIIЦ17), с. м. т. над р. Лопань Деркачівського р-ну Харківської обл.

Козаченко Василь (*1913), сов. письм. родом з Кіровоградщини; друкуватися почав 1936 р.; передвоєнна зб. оп. лЗолота грамота╗, ряд повістей і оп. після війни в офіц. сов. дусі: лТри літа╗ (1946), лБезсмертя╗ (1948), повість лЗорі назустріч╗ (1952), лАтестат зрілости╗ (1954) та ін.; оп. для дітей. Деякі повісті й оп. К. появилися в рос. перекладах.

Козаченко Григорій (1858Ц1938), композитор і дириґент; закінчив Петербурзьку Консерваторію, хормайстер опери в Петербурзі; оркестрові твори, опери (м. ін. лПан сотник╗ на сюжет Шевченка).

Козачинський Михайло (1687Ц1756), письм., учень, пізніше проф. і префект (1739) Київ. Академії. 1745 архимандрит Видубецького манастиря; автор двох бароккових пТєс (одну з них Ц лБлагоутробіє Марка Аврелія╗ виставив 1744 в Києві) і кн. лФілософія Арістотелева╗ (1745). 1733Ц38 ректор і вчитель реторики в Карловицях у Сербії. Його діяльністю там треба пояснити популярність у Сербії церк.-слов. граматики М. Смотрицького. Там же К. написав пТєсу лКороль Урош пТятий╗, в якій подав короткий нарис серб. історії (збереглася в серб. переробці).

Козачківський ДемТян (*1896), актор і режисер; на сцені з 1916 р. З 1923 р. в театрі ім. І. Франка, згодом в Харківському Театрі Революції, з 1945 р. актор і режисер театру ім. М. Заньковецької у Львові.

Козачковський Аверкій, визначний гравер першої пол. 18 в., працював у Києві. Виконав 1721Ц37 рр. понад 40 гравюр, перев. для вид. Києво-Печерської Лаври Ц мідерити, офорти і лчорною манерою╗ (РозпТяття). До найкращих належить лПокладення у гріб Ісуса Христа╗; 2 цікаві види Києво-Печерської Лаври.

Козачковський Андрій (1812Ц89), лікар у Переяславі, приятель Шевченка, з яким познайомився в Петербурзі в 1841 р. і допомагав йому матеріяльно та листувався з ним, коли поет перебував на засланні. Шевченко гостював у К. в Переяславі в 1345 р. й написав у його хаті лЗаповіт╗, лКавказ╗, лНаймичку╗ і вступ до поеми лЄретик╗. К. автор цінних спогадів про Шевченка (лКиевский Телеграф╗, 1875).

Козачок, нар. танок у такті 2/4 жвавого темпу, сольовий (чоловічий) або парою.

Козел, кол. назва р. ц. Михайло Коцюбинський.

Козелець (Tragopogon L.), дворічні або довгорічні рослини з родини кошичкоцвітих. На Україні найбільш розповсюджені: К. великий (T. majus Jacq.) до 1 м заввишки, росте по степах, ліс. галявинах, шляхах; К. укр. (T ucrainicus Artemcz. Ц T. Floccosus auct. non. W. K.) Ц на пісках в соснових борах; К. лучний (T. pratensis L.) Ц на луках, степах. Див. також Жовтець.

Козелець (IIIЧ12), с. м. т. на Придніпровській низовині над р. Остром

Козельський Яків (бл. 1727Ц після 1793)

Козельщина (IVЦ14), с. м. т. на Придніпровській низовині, р. ц. Полтавської обл.; місцева харч. пром-сть.

Козирка, с. Очаківського р-ну Миколаївської обл., положене б. кол. Ольвії, де було відкопано на городищі поселення 1Ц3 вв. по Хр. з залишками камТяних будівель, з фресковим розписом і гіпсовими ліпленнями на стінах та значним речовим інвентарем. Б. нього сарматський могильник 2 в. по Хр. (кістяки в деревТяних трунах з багатим вирядом).

Козицький Григорій (бл. 1725Ц75), вихованець Київ. Академії й Ляйпціґського Ун-ту, з 1758 Ц проф. філософії й словесних наук акад. ун-ту в Петербурзі, згодом адьюнкт і почесний радник Академії Наук, статс-секретар Катерини II, письм. і видавець журн.; переклав Овідієві лМетаморфози╗ (1772).

Козицький Пилип (1893Ц1960), композитор

Козицькпй Сергій (1883Ц1941), гром. діяч на Волині, нар. учитель, в 1922Ц28 рр. посол до поль. сойму і гол. укр. парляментарного клюбу, в 1928Ц30 рр. чл. поль. сенату.

Козівництво, галузь тваринництва

Козій Григорій (*1898), ботанік (фльорист, геоботанік), дир. Природничого Музею АН УРСР у Львові, проф. Львівського Мед. Ін-ту; досліди над рослинністю, зокрема торфовищ і лісів Сх. Карпат.

Козік Михайло (1879Ц1948), маляр-реаліст, студіював у Києві й Москві; проф. Одеського, Київського і Харківського (з 1939) художніх ін-тів, активний чл. АХЧУ; портрети (М. Біляшевського, В. Кричевського, І. Стешенка), жанрові картини (лШахтарка╗ 1925, л1 травня╗ 1934, лЗоопарк╗ 1937), лЦерква св. Андрія в Києві╗ (1943), ілюстрації (до Марка Вовчка) й ін.

Козланюк Петро (*1904), письм. і публіцист родом з Коломийщини, писати почав 1926 р. Писані в ком. дусі ще під Польщею твори К. друкувалися перев. в УССР: лХлопські гаразди╗ (1928). лВ селі╗ (1929), лОселедчики╗ (1930), лПасинки життя╗ (1930), лВогонь╗ (1931) та ін. Після 1939 р. К. став відразу активним політ. і літ. діячем, публікуючи спогади, ст. й ін. в просов. тенденційному дусі; такого самого характеру й великий роман з гал. життя лЮрко Крук╗ (Трилогія, 1946Ц57), репортажі лПодорожі╗ (1969) й ін.

Козлів (IVЦ6), с. на Зах. Поділлі, р. ц. Тернопільської обл.; кол. м-ко.

Козлов В. (1842Ц1920), кооп. діяч, учень Д. Пильчикова, впливав на Харківську Громаду по лінії екон. зацікавлень; завдяки йому постало Миколаївське споживче т-во (бл. 1900).

Козлович Іван (Ж1757), проф. піїтики й реторики в Київ. Академії, з 1742 префект, згодом ректор СловТяно-Греко-Латинської Академії в Москві, з 1753 єп. переяславський і бориспільський; дбав за освіту, завів при переяславських церквах доми для убогих.

Козловська Валерія (1889Ц1956), археолог, кустос археологічного відділу Всеукр. Іст. Музею ім. Шевченка у Києві, чл. Всеукр. Археологічного Комітету (ВУАК), старший наук. співр. Ін-ту Археології АН УРСР, дослідниця (розкопи, публікації) трипільської культури та княжої доби, ред. лХроніки археології і мистецтва╗; понад 40 праць (лРозкопки 1916 р. б. с. Сушківки╗ 1918, лРозкопки в с. ВеремТї 1926, лАрхеологічні розкопи у 1930 р. у Києві на горі Дитинці╗ 1931 й ін.). Померла на еміграції в ЗДА.

Козловський Всеволод (*1877), гром. діяч родом з сх. Поділля, бібліотекознавець, секретар першого укр. щоденника в Києві лГром. Думка╗ (1906), згодом на еміграції у Львові; 1914Ц17 секретар Союзу Визволення України, 1918 Ц секретар укр. посольства в Берліні. Повернувшись на Україну, працював у Всенар. Бібліотеці України, в 1930-их рр. переїхав до Алма-Ати в Казахстан.

Козловський Іван (*1900), оперовий співак

Козловський (Kozlowski) Леон (1892Ц1944), поль. археолог і політик, проф. Львівського Ун-ту, дослідник неоліту і трипільської культури в Галичині (Бучач, Кошилівці, Незвиська), лZarys prawdziejow Polski poludniowo-wschodniej╗, 1939.

Козловський Михайло (1753Ц1802), скульптор, ґравер і маляр; учень Петербурзької Академії Мистецтв, з 1794 р. її проф. Ранні праці К. на теми укр. історії (лКн. Володимир і Рогніда╗, лХочуть убити ІзТяслава Мстиславича╗, лПобачення Святослава з матірТю і дітьми по повороті з Дунаю╗) позначені рисами бароккового і рококового стилів, пізніше Ц клясицизму; різьби К. прикрашують Таврійський палац Потьомкіна, Мармуровий палац. Ермітаж і бульвари Петербургу. К. залишив бл. 40 скульптур, 42 Гравюри і портрети; помер у Петербурзі.

Козловський Олександер (1876Ц98), поет з Дрогобиччини; зб. поезій лМірти і кипариси╗ видав з своєю передмовою І. Франко (1905).

Козловський Олексій (*1892), довголітній секретар Укр. Госп. Академії Ц Укр. Техн.-Госп. Ін-ту (1922Ц51), чл. закордонної делегації УСДРП та ред.-видавець її центр, органу лСоціял-Демократ╗ (в Подєбрадах); тепер у ЗДА.

Козловський-Трофимович Ісая (11651), доктор богословія (1640), видатний правос. богослов 17 в., родом з Галичини; деякий час учитель Львівської братської школи, з 1631 Лаврської школи в Києві, ректор Києво-Могилянської Колегії, ігумен Київ. Пустинно-миколаївського монастиря; був гол. автором лПравос. Ісповідання Віри╗, прийнятого при митр. Петрі Могилі на Київ. соборі 1640 р. і апробованого потім всією Вселенською Правос. Церквою.

Козова (IVЦ6), с. у верхівТях р. Коропець на зах. Поділлі, р. ц. Тернопільської обл.; кол. м-ко.

Козолист, див. Деревник.

Козоріс Михайло (*1882), письм., родом з Галичини, писати почав 1908 р., друкуючись у гал. і бук. вид. (поезії, оп., байки, пТєси для дітей). Лишившись після першої світової війни в УССР, К. став чл. спілки письм. лЗах. Україна╗ (1925); м. ін. прозовими творами повісті лСело встає╗ (1929), лЧорногора говорить╗ (1931), роман лГолуба кров╗ та ін. У 1930-их рр. був репресований, і про дальшу його долю відомостей нема.

Козуб Сергій (*1897), літературознавець, співр. Іст.-Філол. Відділу УАН; праці про М. Коцюбинського; у сер. 1930-их рр. репресований, дальша доля невідома.

Козубський Борис (*1881), гром.-політ. діяч родом з Волині, чл. РУП і УСДРП та співр. її органу лСлово╗; по першій світовій війні адвокат у КремТянці, в 1922Ц28 рр. посол до поль. сойму, згодом один з провідних діячів УНДО.

Козубський Гедеон, василіянин, ігумен Почаївського монастиря (1730Ц36), з єп. Т. Рудницьким фундатор почаївської друкарні 1732 р.; автор передмови до лСлужебника╗ (1735).

Козуля, див. Скельниця.

Козюренко Олександер (1892Ц1959), графік-карикатурист, працював у Києві; політ.-пропаґандивні плякати, сатиричні рисунки і карикатури в журн. лПерець╗, лВсесвіт╗ й тн.

Козятин (IVЦ9), м. в зах. частині Придніпровської височини, р. ц. Вінницької обл., важливий зал. вузол; великий птахокомбінат; 19 700 меш. в 1956 р. (1897 р. Ц 9000). В кін. 1918 Ц бої повстанців з німцями; в лютому 1919 бої корпусу Січ. Стрільців, літом 1919 Ц під час наступу на Київ Ц Укр. Гал. Армії проти большевиків.

Козятинська бриґада, частина армії УНР, в січні 1919 брала участь у боях під Львовом, командир Ц полк. Дідюків.

Козьма Індикоплов (грец. Індикоплейстос), візант. письм. 6 в. Бл. 547Ц49 рр. написав лХристиянську топографію╗, перекладену ймовірно в Болгарії й розповсюджену з 11Ц12 вв. на Україні, й якій подає навіть на свій час застарілий виклад космографії, дані (почасти фантастичні) з географії і тваринного світу.

Кокель Олекса (1880Ц1956), маляр-імпресіоніст, згодом реаліст, чуваського роду; з 1916 р. в Харкові, з 1927 проф. Харківського Художнього Ін-ту; краєвиди, натюрморти, портрети, політ. пропаґандивні плякати, картини з сов. рев. тематикою.

Коковський Франц (1885Ц1940), суддя й адвокат, гром. діяч Сяніччини й Бережанщини, письм.; зб. поезій лСердечні струни╗ (1907) і лНастрої╗ (1909), зб. оп. лВчорашні дні╗ (1931), лЛюдська вдячність╗ (1934) й ін.; численні оп. для дітей; переклади. Помер у больш. тюрмі.

Кокорудз Ілля (1857Ц1933), педагог, клясичний філолог і україніст, д. чл. НТШ; 1911Ц27 дир. академічної гімназії у Львові, пізніше гол. т-ва лРідна Школа╗ і його добродій (лФундація Іллі й Іванни кокорудз╗); розвідки і ст. з клясичної культури, педагогіки й іст. укр. літератури (про Шевченкове лПосланіє╗, М. Шашкевича, О. Огоновського, старо-укр. законодавчі памТятки та ін.)

Кокс (Coxe) Вільям (1747Ц1828), англ. мандрівник й історик; 1778 був на Україні й у кн. лМандрівки по Польщі, Росії...╗ (1784) описав Степ. Україну.

Кок-сагиз (Taraxacum kok-saghys Rodin), багаторічна травТяниста каучуконосна рослина з родини кошичкоцвітих, коріння якої містять у собі 10Ц14% каучуку. К.-с. знайдений в дикому стані 1931 в Тянь-Шані, культура К.-с. швидко поширилася в СССР; на Україні в ліс. і лісостеп. смугах. 1940 р. площа К.-с. в УССР мала бл. 50 000 га, теперішні дані невідомі.

Коксохемічна промисловість

Коктебель, кол. назва курорта Планерського в Криму.

Колас Якуб, справжнє прізвище Міцкєвіч Константин (1882Ц1956), білор. поет

Колачевський Михайло (1851Ц між 1910Ц12), композитор, за фахом адвокат, родом з Полтавщини; закінчив консерваторію в Ляйпціґу (1876), жив і працював у Кременчуці; автор лУкр. симфонії╗, побудованої на основі укр. нар. мелодій, струнного квартету, тріо, реквієму, хорових творів, пісень.

Колгосп (колективне господарство)

Колгоспне право

лКолгоспне Село╗, с.-г. газ., орган ЦК КПУ, виходить з 1949 в Києві 5 разів на тиждень укр. і рос. (лКолхозное Село╗) мовами.

лКолгоспник України╗, популярний місячник мін-ва сіль. госп-ва УССР у Києві з 1954 р.

лКолгоспниця України╗, двотижневик, орган КП(б)У, виділився з журн. лКомунарка України╗ й виходив у Києві 1924Ц41 (до 1931 р. п. н. лСелянка України╗).

Колеґії, сер., деколи й вищі школи на Україні

На Правобережжі, крім К. єзуїтів і піярів, були поширені, зокрема в 18 в.. уніятські К. василіян.

За традицією назву К. носила укр. приватна гімназія у Києві Ц Колегія Павла Ґалаґана, К. називаються також церк. навчально-виховні установи Ц Колегія Св. Андрія в Вінніпегу і Колегія св. Йосафата в Римі. [Р. М.]

Колегія адвокатів, див. Адвокатура.

Колегія Малоросійська, див. Малоросійська Колегія.

Колегія оборонців, див. Адвокатура.

Колегія Павла Ґалаґана

Колегія св. Андрія в Вінніпегу, заснована 1946 р. як приватна лденомінаційна╗ школа Укр. Греко-Правос. Церкви в Канаді; утримується з пожертв вірних. Складається з сер. школи і відділу теології (Правос. Духовна Академія); при К. влаштовуються літні курси українознавства. Ректор К. Ц протоієрей С. Савчук, декан теологічного відділу Ц митр. Іларіон.

Колегія св. Йосафата в Римі, папська інституція для виховання богословів українців, заснована 1897 папою Левом XIII; становить екскляву Ватикану; з 1904 під проводом гал. василіян. В 1930-их рр. в К. св. Й. навчалися богослови з усіх укр. єпархій; за час свого існування виховала бл. 300 свящ. К. св. Й. є осередком укр. церк. і гром. життя в Римі; має літній осідок у Кастельґандольфо б. Риму.

Колективізація сільського господарства

Колективний договір, договір праці

Колендяни, с. над р. Нічлавою б. Чорткова (Галичина); у лісах городище, з якого збереглися ще вали, за переказом, рештки кол. м. Райгорода, знищеного татарами. З старого замка залишилися дві вежі, перероблені у 1840 р. на палац.

Колесник Петро, письм. і літературознавець, чл. лНової Генерації╗; роман лНа фронті сталися зміни╗ (1935); 1936 репресований, 1956 реабілітований; ст. в пресі, праці про І. Франка.

Колесниченко Трохим (*1876), антрепренер і актор; в 1907Ц17 рр. обТїздив з своєю трупою міста України з побутовим і евр. репертуаром; автор драм (лПанщина╗, лЧад╗. лНовий закон╗,лЗа волю й правду╗) і перекладач.

Колесса Іван (1864 Ц98). брат Олександра і Філарета, етнограф, з фаху лікар; зб. етногр. матеріялів із с. Ходовичі, лГал.-руські нар. пісні з мелодіями (1901).

Колесса Любка (*1904), піяністка, дочка Олександра К., учениця Є. Зауера в Відні; з 1920 р. з успіхом виступає в Европі й Америці з власними концертами і як солістка симфонічних концертів з визначними диригентами (Б. Вальтер. В. Фуртвенґлер й ін.). 1929 К. відбула концертове турне по УССР; з 1940 в Канаді, проф. королівської Консерваторії в Торонто.

Колесса Микола (*1904), композитор і диригент

Колесса Олександер (1867Ц1945), брат Філарета, мовознавець й історик літератури

Колесса Філарет (1871Ц1947), брат Олександра, музикознавець-фолклворист, етнограф і композитор

Колесса Христя (*1915), віольончелістка, дочка Олександра К., учениця Г. Бекера; концертує з 1926 р. в Европі, згодом Америці, включаючи твори укр. композиторів, зокрема В. Барвінського; з 1948 в Канаді, з 1953 працює як викладач Укр. Муз. Ін-ту в Торонто.

Колєнда Гавриїл (Ж1674), білор. василіянин, 1655 полоцький архиєп., 1665 київський уніятський митр. і протоархимандрит Василіянського Чину; твердо обстоював права унії. Його листування видано в Римі у 2 т. лEpisolae Metropolitorum Kioviensium catholicorum╗ (1956).

Коливо, обрядова страва на похоронному обіді: розварена пшениця або ячмінь з додатком меду. Зерна і мед К., як і куті, мають алегоричне значення: зерно, зотліле в землі, воскресає в новій рослині. Так і тіло померлої людини, поховане в землі, зотліє, але потім воскресне. Мед символізує солодкість майбутнього життя.

Колима, р.. в півн.-сх. частині Сов. Азії

Колискові пісні, пісні, що виконуються при заколисуванні дитини; звичайні для К. п. образи тварин, приємних дітям; відповідно змістові їм властиві поетичні здрібнілі й пестливі форми, в яких мати накликає своїй дитині здоровТя, красу, щастя-долю. Докладніше в ЕУ І, стор. 267.

Коліївщина (від слова колії), гайдамацьке повстання на Правобережній Україні 1768 під проводом М. Залізняка і І. Ґонти (див. Гайдамаччина).

Колісник Дмитро (1883Ц1958), письм. в Канаді; автобіографічні оп. в 3 частинах лМоє село╗ (1955).

Коліух Дмитро (бл. 1882Ц бл. 1937), кооперативний і гром. діяч родом з Россоші (півд. Вороніжчина), активний організатор укр. споживчої кооперації; 1917Ц20 гол. правління Днітіросоюзу, одночасно 1918 мін. харч. справ в уряді Голубовича; з 1920 заступник гол. управління Вукопспілки і гол. Кооптаху, деякий час дир. Укрзовнішторгу. Бл. 1930 заарештований, помер на засланні в Сер. Азії.

Колки (IIЦ6), с. м. т. над Стиром на Волинському Поліссі, р. ц. Волинської обл.; 1915 важкі бої рос. військ з нім. і австр.-угор. У 1943Ц45 рр. центр розташування групи УПА Ц Північ, що вела операції проти німців і соз. партизанів, та кількох шпиталів УПА.

Коллард Юрій (1875Ц1951); інж.-технолог, гром. і політ. діяч; один з засновників РУП, 1917Ц19 належав до партії соціялістів-самостійників; за Центр. Ради гол. комісар поліських залізниць, за гетьмана старший інспектор, за Директорії управитель мін-ва шляхів; на еміграції в Чехо-Словаччині, Польщі і Німеччині. Спомини: лЗ юнацьких днів╗ (1930), лСпогади з минулого╗ (1931) та ін.

Коллінс (Collins) Самуель, англієць, 1659Ц67 лікар моск. царя Олексія Михайловича; 1667 видав у Лондоні свої записки, де подав деякі відомості й про Україну та її населення.

Колляр (Kollar) Ян (1793Ц1852), чес. і словацький поет, етнограф і філолог, й проф. Віденського Ун-ту; мав великий вплив на лРуську Трійцю╗, зокрема на М. Шашкевича. СловТянофільські ідеї К. відбилися також у творчості Т. Шевченка і кирило-методіївців.

Колмен (Koleman) Артур Прудден (*1897), амер. славіст, засновник Амер. Т-ва вчителів слов. і сх.-евр. мов і співзасновник укр. секції при ньому; автор кн. лA brief Survey of Ukrainian Literature╗.

Коловодник (Tringa), рід птахів з ряду куликів, невеликий бродун; деякі К. гніздяться на Україні, деякі перелітні. До гніздових належать: К. звичайний, травник (T. totanus L.), К. набережник, білобрюшок (T. hypoleucos L.) й ін.; до перелітних Ц К. чорний (T. erythropus Pall.), К. малий (T. glareola L.) та ін.

Кологривий Григорій (Ж до 1790), осавул Ген. Артилерії з коз. роду на Глухівщині, 1750 р. гостро виступав проти перебування моск. війська на Україні; автор цікавої промови, виголошеної на Запоріжжі 1768 р.. в якій підкреслював, що велике держ. діло Б. Хмельницького було зруйноване через чвари його наступників.

Колода, див. Міри.

Колода Іван, композитор 17 в., співак у Києві, згодом керівник царської капелі (1666); автор хорових концертів.

Колодзінський Михайло (1902Ц39), псевд. Кум, Гузар, політ. і військ. діяч; з 1922 чл. УВО, в 1932Ц33 рр. військ. референт Крайової Екзекутиви ОУН на Зах. Укр. Землях; учасник військ. вишколу хорв. усташів в Італії. Як шеф штабу лКарпатської Січі, активний при обороні Карп. України й згинув у бою з угорцями. К. Ц автор студій лУкр. воєнна доктрина╗, лВоєнне значення й стратегічне положення Закарпаття╗ й ін.

Колодій Василь (*1932), сов. поет, родом з Поділля; зб. поезій лВітрам наперекір╗ (1957).

Колодій (Kolody) Олена (*1912), браз. поетка укр. походження, авторка трьох зб. португальською мовою, перекладачка Т. Шевченка та співавторка лАнтології укр. літератури╗ португальською мовою (1959).

Колодка, забава на масниці, при якій на стіл кладуть поліно (К.), яке чіпляють парубкам і дівчатам, що не одружилися до масниць. Від К. відкупляються, і за ці складки влаштовують гульбища.

Колодкевич Микола (1850Ц84), рос. революціонер укр. роду, чл. Виконавчого Комітету лНародної Волі╗, брав участь у змові на Олександра II, помер у Петропавловській фортеці.

Колодуб Оксана (*1905), оперова співачка, драматичне сопрано, з 1929 на сцені Київської опери, з 1935 під прізвищем Березовської в лБольшом театре╗ СССР у Москві.

Колодуб Олександер (*1901), оперовий співак і режисер, ліричний тенор; при кін. 1920-их рр. соліст Харківської опери, з 1930 Київської; з 1934 оперовий режисер, керівник оперової студії Київської Консерваторії.

Колодяжин, княжий город 12-13 вв., над р. Случ, спалений татарами у 1241 р., нині с. Колодяжне Дзержинського р-ну Житомирської обл. Розкопи Ін-ту Археології АН УРСР 1948Ц50 рр. відкрили рештки 22 жител, ремісничих робітень та госп. приміщень, в пригороді-посаді 16 півземлянок; також кістяки поляглих в бою з татарами та тисячі предметів.

Колокольцов Василь, поміщик на Харківщині, вчений агроном, визначний земський діяч, гол Вовчанського пов. земства; мін. зем. справ в уряді Ф. Лизогуба та ініціятор закону про право продажу та купівлі землі (1918). В жовтні 1918 підписав т. зв. лзаписку девТятьох╗ про потребу відновлення єдности Росії.

Коломак, ліва притока Ворскли (притоки Дніпра); довж. Ц 100 км, сточище Ц 1650 км2.

Коломак (IVЦ16), с. над р. Коломаком (лівою притокою Ворскли), р. ц. Харківської обл.; засноване в другій пол. 17 в. на місці Коломацького городища з 16 в.

Коломан (бл. 1070Ц1114), угор. король, одружений з Євфимією, дочкою Володимира Мономаха, втручався в усобиці укр. кн. і пішов 1099 р. походом на Галичину як союзник Святополка II київ. проти перемиського кн. Володаря Ростиславича, але був розгромлений під Перемишлем.

Коломан (бл. 1207Ц41), син угор. короля Андрія II, на основі Списької умови коронований зимою 1215Ц16 королем гал. при одночасній окупації Галичини угор. військами; зимою 1220Ц21 панування К. скінчилося, коли Мстислав Удатний вибив угорців з Галича, полонив К. і відіслав його в свій город Торчеськ.

Коломацька рада, ген. рада над. р. Коломаком, на кордоні Гетьманщини, яка відбулася 25 липня 1687 р., після скинення й арешту гетьмана І. Самойловича. Оточена з усіх боків моск. військом під командуванням кн. В. Ґоліцина, рада в присутності обмеженої кількості козаків, під тиском вибрала на гетьмана Івана Мазепу і підписала складені напередодні нові лстатті╗ (т. зв. Коломацькі).

лКоломацькі статті╗, укр.-моск. договір

лКоломацькі чолобитні╗, дві петиції вищої укр. старшини до царя Петра І

Коломиєць Авенір (1906Ц46), журналіст і письм. родом з Волині; друкуватися почав 1928 в ЛНВ, 1930Ц33 співр. прокомуністичної преси у Львові (лНові шляхи╗), але скоро від комунізму одійшов. З різноманітної творчости К. слід назвати поему лДевТятий вал╗ (1930), зб. поезій лПровісні кадри╗ (1932), пТєси лІменем╗ (1933), лЄретик╗ (1936) та ін. Крім того, К. залишив багато недрукованих творів. Помер на еміграції в Австрії.

Коломиець Анатоль (*1918), композитор родом з Полтавщини, учень Л. Ревуцького; оркестрові твори: лВаріяції╗, лПоема╗, дитячий балет лБлискавична╗; фортепіянова соната, сюїта, фантазія на теми опери лТарас Бульба╗ М. Лисенка, пісні й ін.

Коломийки

Коломийська (2) бриґада УГА

Коломийченко Михайло, сучасний хірург, з 1930-их рр. завідувач катедри хірургії в Київ. Ін-ті вдосконалення лікарів, гол. хірург мін-ва охорони здоровТя УРСР; бл. 100 наук. праць.

Коломийченко Олекса (*1898), брат Михайла, оториноляринголог, проф. Київ. Ін-ту вдосконалення лікарів (з 1944 р.), гол. київ. та укр. наук. т-в оторинолярингологів, гол. оториноляринголог та чл. президії наук. ради мін-ва охорони здоровТя України; має понад 90 наук. праць та низку власних хірургічних метод.

Коломийщина, урочище б. с. ХалепТя, Обухівського р-ну, Київ. обл., де у 1934Ц38 рр. розкопано (С. Маґура, Т. Пассек, Є. Кричевський) велике поселення трипільського часу з 39 хатами у двох концентричних колах.

Коломия (VЦ6), м.

Коломойцев П., режисер, в 1930-их рр. працював на Київ. кіностудії; фільми лНе затримуйте рух╗ (1930), лГенеральна репетиція╗ (1931), лВогні Босемера╗ (1931), лЧорна шкіра╗ (1931), лРоман МіжгірТя╗ (1933), лНегр з Шеридану╗ (1933), лЩасливий фініш╗ (1934), лУкр. пісні на екрані╗ (1935) й ін.

Колонщина (IIIЦ10), с. Макарівського р-ну на зах. від Києва; бої окремого Запор. загону з большевиками в лютому 1918, УГА влітку 1919, Шостої стрілецької дивізії Армії УНР і травні 1920.

Колосовський Волод╗ мир (*1886), ген. штабу підполк. Армії УНР; у 1919 р. військ. радник у делегації УНР на мирову конференцію в Парижі, 1919Ц20 рр. військ. аташе УНР у Франції; ст. на військ. теми в журн. лТабор╗ та в чужій фаховій пресі.

Колпак Опанас (Ж після 1786), запор. козак (з 1745), курінний, отаман, згодом полк. орельської паланки, учасник тур. війни 1769Ц74, багато зробив для колонізації Півд. України.

Колпиця, див. Косар.

Колтунюк Ярослав (1882Ц1953), гром. діяч, довголітній дир. забезпечувального т-ва лДністер╗ у Львові, чл. управ багатьох гал. установ, зокрема госп., чл. ЦК УНДО.

Колубовський Яків (1863Цбл. 1930), бібліограф та історик укр. й рос. філософії, за революції дир. Колегії П. Ґалаґана, пізніше проф. Ніженського Ін-ту Нар. Освіти. Бібліографічні огляди праць С. Гогоцького й П. Юркевича (лВопросы философии и психологии╗, 1894Ц98), огляд рос. філософії (з укр. матеріялами) в лІст. філософії╗ Ібервеґа і Гайнце й ін.

Колцуняк Марія, див. Кузьмова Марія.

Колцуняк Микола (Ж1891), гал. етнограф, нар. учитель; зб. лПісні з Коломийського ПідгірТя╗, описи весілля на Коломийщині й ін.

Колчак Олександер (1873Ц1920), рос. адмірал і політ. діяч; 1916Ц17 командував Чорноморською фльотою, 1918Ц20 провідник руху білих в рос. гром. війні в Сибіру; 1919 визнаний Антантою як лверховний правитель Росії╗, проти чого протестували уряди нац. держав на території кол. Росії. 1920 розстріляний большевиками в Іркутську.

Колюбакін Олександер (1869Ц1914), рос. гром. діяч, кадет, чл. З Держ. Думи, прихильник українців; виступав за автономію України та за навчання в школах на Україні укр. мовою.

Коляда, назва нового року у візантійців (????????) і римлян (calendae), що припадав через тиждень після веселих Сатурналій у другій пол. грудня. Свято К. у церк.-календарному пристосуванні охоплювало час від Свят-Вечора до Водохрищ, включаючи в себе різні обряди, в тому ч. й поминальні (див. ЕУ І, стор. 256).

Коляда Григорій (*1904), поет, друкувався в 1920-их рр.; зб. поезій: лШтурм╗ (1923), лПрекрасний день╗ (1926), лЗолоті кучері╗ (1926), лFutur-extra╗ (1927); в 1930-их рр. засланий, тепер живе в Узбекистані.

Коляда Микола (1907Ц35), композитор родом з Полтавщини, учень Богатирьова, співзасновник АПМУ. Твори: оркестрова сюїта на укр. нар. теми, фортепіяновий квінтет, соната, варіяції і пТєси для скрипки з фортепіяном, обробка нар. пісень.

Колядинський Степан (1893Ц1926), скульптор; студіював і працював у Празі; бюсти-портрети в мармурі.

Колядки

Колядування, різдвяний звичай ходити з лзвіздою╗ (чи без неї) й величати господаря, його дружину й дітей співом колядок (див. ЕУ І, стор. 230).

Коляндра, коріяндр (Coriandrum sativum L.), однорічна рослина з родини окружкових; частково культивується, трапляється як бурТян; плоди містять етерову (до 1%) і жирну (до 20%) олію; уживають як приправу до хліба, в кондитерському, пивоварному і лікерному виробництвах; етерову олію застосовують як вихідну сировину для одержання великої кількосте різних запашних речовин в парфумерії, косметиці й миловаренні.

Колянківський Микола (*1912), псевд. Точило, журналіст з Галичини; співр. лКраківських Вістей╗ (1942Ц14), у Німеччині співред. газ. лЧас╗ (1946Ц49), в Канаді співр. газ. лНаша Мета╗ (з 1955), видавець і ред. ж. лМи і Овіт╗ (з 1950); зб. фейлетонів лБомби на весело╗ (1947).

Коль (Kohl) Йоган Георг (1808Ц78), відомий нім. географ, подорожник і письм., автор численних творів про різні країни Европи і Америки, зокрема про Україну, де К. побував 1838 р. Праці К. лReisen in Sudrussland╗ (2 тт., 1841), лReisen im innern von Russland und Polen... II Theil. Die Ukraine. Kleinrussland╗ (1841) і III частина лDie Bukowina, Galizien, Krakau und Mahren╗ (1841) належать до найцінніших описів України в першій пол. 19 в.

Кольберґ (Kolberg) Оскар (1814Ц90), поль. етнограф і композитор; в 40-томовій зб, лLud, jego zwyczaje, sposob zycia, mowa itd.╗ 8 тт. присвятив етногр. матеріялам з Зах. України: лPokucie╗ (1882Ц89 4 тт.), лChe│mskie╗ (1890Ц91, 2 тт.), лPrzemyskie╗ (1891), лWo│yё╗ (1907).

Кольорова металюрґія

Кольорові метали

лКомар╗, ілюстрований гумористично-сатиричний двотижневик, виходив у Львові 1900Ц05; ред. І. Кунцевич, ілюстратор Я. Пстрак, карикатурист Я. Струхманчук.

лКомар╗, гумористично-сатиричний тижневик у Львові 1933Ц39 (в-во лУкр. Преса╗); ред. і гол. карикатурист Е. Козак; співр. М. Голинський, І. Гірний, І. Керницький, Т. Курпіта, Л. Сенишин і ін.

Комар Анатолій (1909Ц59), інж.-будівельник, д. чл. (з 1956) і през. (з 1957) Академії Будівництва і Архітектури УРОР; заступник гол. Держ. Комітету Ради Міністрів УРСР у справах будівництва, гол. інж. тресту лДніпровськпромбуд╗. Наук. праці: лЗбірні залізобетонні конструкції у пром. будівництві╗, лДосягнення радянської архітектурно-будів. науки на Україні за 40 років╗ (1958) й ін.

Комар Антін (*1904), фізик, дир. Ленінградського Фізико-Техн. Досл. Ін-ту, д. чл. АН УРСР; основні праці повТязані з питаннями фазових переходів в металах та стопах, роботи в галузі вивчення, за допомогою рентґенових променів структури здеформованих кристалів, відкриття ненормальних змін електричного опору провідників в потужних магнетних полях.

Комар Григорій (*1882), маляр, театральний декоратор, з 1921 проф. Одеського політехнікуму образотворчого мистецтва; декорації до опери лСорочинський ярмарок╗.

Комаревич Василь (1891Ц1927), гром. і церк. діяч на Волині; 1918 засновник і гол. т-ва лПросвіта╗ у Володимирі Волинському, з 1922 р. посол до поль. сойму.

Комарецький Сергій (1881Ц1952), хемік родом з Полтавщини, доц. (з 1922) і проф. (з 1927) Укр. Госп. Академії в Подєбрадах, згодом Укр. Техн. Госп. Ін-ту (його дир. в 1941Ц45 рр.): праці з ділянки неорганічної хемії (м. ін. про одержання йоду з рослин Чорного м.), підручники хемії для високих шкіл. Помер у Німеччині.

Комарииський Володимир (*1906), син Івана, адвокат, гром.-політ. діяч на Закарпатті; 1938Ц39 керівник ресорту преси і пропаганди та посол до сойму Карп. України, з 1939 на еміграції, тепер у ЗДА, чл. Ради директорів Укр. Конґресового Комітету Америки; праця про звичаєве право Закарпаття словацькою мовою.

Комаринський Іван (*1880), суддя на Закарпатті родом з Галичини; 1938Ц39 през. Вищого Суду Карп. України, в 1939Ц45 рр. гол. Апеляційного Сенату Вищого Суду в Братіславі; нині в ЗДА.

Комарі (Culicidae)

Комарів, с. Галицького р-ну Станиславівської обл., де був досліджений великий могильник ранньої бронзової доби (1800Ц1200 до Хр.), що дав назву комарівській культурі (Т. Сулімірський 1934, Ґрабовський 1935). На ін. місцях було розкрите неолітичне селище, розкопані неолітичні могили (Т. Зємжнцький 1886), знайдене бронзове знаряддя трацького типу, досліджена могила Куштановицького типу (Я. Пастернак 1935) та викопаний з могили скарб срібних руських, львівських та яґайлонських монет 14Ц15 вв.

Комарівка (IIЦ13), с. на півд.-сх. Чернігівщині, р. ц. Чернігівської обл.

Комарівка (IVЦ17), с. м. т., відпочинкова оселя Харківського р-ну в 15 км на півд.-зах. від Харкова; текстильна фабрика; мешканці частково зайняті на підприємствах Харкова.

Комарівна Галина (1877Ц1930), поетка, дочка Михайла Комарова. Перші вірші К. надруковані 1900 в лЛНВ╗; зб. поезій лПочинок (пісні, думи та мрії)╗ видана в Одесі 1905.

Комарівська культура, мішана культура ранньої бронзової доби (культура шнурової кераміки із сильними трацькими впливами) з кістяково-тілопальним похованням, прикметним двовухим глиняним посудом та трацькими бронзами. В багатших могилах також золоті прикраси (Т. Сулімірський, 1934).

Комарницький Йосиф (1852Ц1920), укр.-кат. свящ., з 1891 проф. біблійних наук Нового Завіту Львівського Ун-ту, 1896Ц98 Ц його ректор; написав лПояснення до Євангелія са. Матея╗ і багато наук. й популярних розвідок в ж. лДушпастыръ╗ (був його ред.) та в лРуский Сіон╗; ред. часопису лМиръ╗.

Комарно (IVЦ4), м. над р. Верешицею в Наддністрянській котловині, р. ц. Львівської обл.; К. Ц виникло в 12Ц13 вв.; деревТяна Михайлівська церква (з 1661 або 1754 р.), оздоблена настінними фресковими малюнками.

Комаров Михайло (1844Ц1913), бібліограф, етнограф

Комаров Олександер (псевд. О. Степовик), брат Михайла. К., природознавець-популяризатор, автор книжок з природознавства і сіль. госп-ва в 1882Ц1911 рр.

Комасація

лКомашня╗, див. лМуравейник-Комашня╗.

Комбатантські українські організації, орг-ції кол. укр. вояків

Комбінат

Комедія

Комерційна освіта, див. Торговельна освіта.

Комишеваха (VIЦ16), с. м. т. над р. Конкою, р. ц. Запорізької обл.

Комиш-Зоря (VIЦ17), с. м. т. на Приозівській височині, р. ц. Запорізької обл.

Комишня (IIIЦ14), с. м. т. на Придніпровській низовині, р. ц. Полтавської обл.; місцева пром-сть.

Комінтерн, див. Комуністичний Інтернаціонал.

Комінтернівське (VIIЦ11), кол. Антоно-Кодинцеве, с. в зах. частині Причорноморської низовини, р. ц. Одеської обл.

Комісар (франц. commissaire Ц уповноважений), держ. урядовець

Комісаренко Василь (*1907), ендокринолог і патофізіолог, д. чл. АН УРСР, завідувач лябораторії ендокринних функцій в Ін-ті Фізіології ім. О. Богомольця АН УРСР у Києві й катедри патологічної фізіології Київ. Мед. Ін-ту. Має понад 60 наук. праць.

Комісія Виховних Осель і Мандрівок Молоді, див. КВОММ.

Комісія для виучування історії західньо-руського та українського права при УАН

Комісія для виучування українського звичаєвого права при УАН, осередок дослідження звичаєвого права України в 1920-их рр., очолений акад. О. Малиновським, під керуванням проф. А. Крістера. Комісія видала 3 тт. лПраць╗. На поч. 1930-их рр. робота Комісії була припинена у звТязку із розгромом ВУАН.

Комісія Допомоги Українському Студентству, див. КоДУС.

Комітат, див. Жупа.

Комітет Визволення (Амер. К. В.), постав 1951 в Нью-Йорку

Комітет допомоги населенню Півдня Росії, що постраждало від воєнних дій (Комитет для оказания помощи населению Юга России, пострадавшему от военных действий)

Комітети Незаможних Селян (КНС), скорочено відомі як лкомнезами╗

Комітет Українок Канади (КУКж), координаційна установа укр. жін. орг-цій Ц Союзу Українок Канади, Орг-ції Українок Канади, Ліги Укр. Католицьких Жінок, заснована 1944, діє як відділ Комітету Українців Канади.

Комітет Українського Студентства Буковини (КУСБ), таємна крайова студ. орг-ція Буковини (1921Ц25); КУСБ репрезентував і координував діяльність студ. т-в лСоюз╗ (лЧорноморе╗), лЗапороже╗ і лПравос. Академія╗ в Чернівцях; чл. ЦЕСУС-у, бл. 120 чл.; діячі І. Данилюк, О. Вельничук, М. Тарко, В. Руснак, М. Синявський, С. Попович та ін.

Комітет Української Молоді, див. КУМ.

Комітет Українців Канади (КУК), суспільно-гром. орг-ція українців Канади, заснована 1940 р.

Комнезами, див. Комітети Незаможних Селян.

Коморник (помічник підкоморого), місц. шляхетський урядник у Поль.-Лит. державі, який відав зем. межовими справами.

Коморники, у В; Князівстві Лит., а згодом на укр. землях Поль.-Лит. держави, категорія бідних селян, які не мали власної землі і житла; останнє (лкомора╗) отримували від дідичів, за що виконували панщину (пішу) та складали данину грішми і натурою. Їхнє соц.-правне становище було уодностайнене луставою на волоки╗ (див. Волочний перемір).

Компаневич Варлаам (1777Ц1858), василіянин родом з Волині, 1822Ц42 прокуратор василіян у Галичині; листувався з Є. Копітаром і М. Поґодіним.

Компанейський Микола (1848Ц1910), композитор; опери лТарас Бульба╗, лМайська ніч╗.

Компанієць Григорій (*1881), композитор і дириґент з Полтави; закінчив Петербурзьку Консерваторію; викладач Харківської (1932Ц34) й Київської (1934Ц40) консерваторій. Опери лСніжна хатка╗, 3 дитячі опери, квартет, колискова і укр. танець (для струнного квартету), фортепіянові твори.

Компанієць Лідія (*1914), сов. поетка і кіносценаристка; зб. поезій лУ всіх у нас діла╗ (1951), лПрацьовита в нас сімТя╗ (1954).

Компаніївка (VЦ13), с. над р. Сугоклею, на півд. схилах Придніпровської височини, р. ц. Кіровоградської обл.

Компанійські полки, вільнонаймане (лохоче╗) військо на Україні-Гетьманщині 17Ц18 вв., що складалося з кількох (за Мазепи Ц до 8) кінних (охочекомонних або властиво компанійських) і піших (охочепіхотних або сердюцьких) полків, які виконували різні військ.-поліційні доручення, а також брали участь у заг. військ. діях. К. п. існували вже за Хмельниччини й перебували в розпорядженні гетьманського уряду, дістаючи від нього відповідне утримання.

Компаратив (вищий, другий ступінь), форма прикметника

Компути, реєстри коз. війська, які в часи належности України до Польщі визначали приналежність певної особи до козацтва як окремого суспільного стану. Після 1648 р. в укр. державі коз. компути, зберігаючи цей характер, містили також матеріяли про військ.-службову діяльність кожного козака та про його майнове забезпечення. У 18 в. виділяються окремі компути значного військ. т-ва, де також велися вписи військ. і службових доручень, що їх виконував кожний чл. цього зверхнього стану.

Комсомол

лКомсомолець України╗, див. лМолодь України╗.

Комсомольськ на Амурі, м. обл. підпорядкування на Зеленому Клині, р. ц. Хабаровського краю РСФСР над дол. Амуром, заснований 1932 р., 177 000 меш. (1959), пристань на Амурі, центр метал. (зав. лАмурсталь╗) і машинобудів. (лАмурлітмаш╗) пром-сти на Дал. Сході.

Комсомольське (IVЦ9), кол. Махнівка, с. над р. ГнилопТяттю, притокою Тетерева, р. ц. Вінницької обл.; кол. м-ко, а в 1796Ц1846 рр. пов. м. на Київщині; зайняте 19.8.1919 в бою з большевиками частинами 2 корпусу УГА.

Комсомольське (VIЦ19), м. Старо-Бешівського р-ну Сталінської обл., в півд. Донбасі над р. Калміюс; видобуток флюсових вапняків; К. виникло в 1933 р.

Комулович (Comuleus) Олександер (Ж1598), з походження хорват, свящ., ватиканський дипломат кін. 16 в.; з доручення папи Климентія XIII їздив до Семигороду, Литви, Московщини, Молдавії й укр. козаків організувати протитур. ліґу евр. держав; на весні 1594 р. відвідав Україну й вів переговори з Северином Наливайком.

Комуна, одна з форм колективного сіль. госп-ва

Комунальне господарство, див. Міське господарство.

Комунальні банки

Комунізм

лКомуніст╗, див. лРадянська Україна╗.

лКомуніст України╗, теоретичний і політ. місячник ЦК КПУ. З 1926 р. у Харкові п. н. лБільшовик України╗, з 1952 під теперішньою назвою.

лКомуністична Освіта╗, див. лРадянська Школа╗.

Комуністична Партія Закарпатської України

Комуністична Партія Західньої України

Комуністична Партія Совєтського Союзу

Комуністична Партія Східньої Галичини, див. Комуністична Партія Західньої України.

Комуністична Партія України (КПУ)

Комуністична Спілка Молоді України, див. Комсомол.

Комуністична Спілка Робітничої Молоді України, див. Комсомол.

Комуністична Юнацька Спілка (КЮС). лівоесерівська, боротьбістська орг-ція молоді, існувала від січня 1919 до липня 1920, мала бл. 8000 чл., гол. на Лівобережжі; успішно конкурувала з больш. орг-ціями молоді, пропагуючи совєтську, але самостійну Україну; в 1920 розкололася, частина чл. перейшла до больш., а решта Ц до укапістського УкрКЮС (див. Комсомол та Українська Партія Соціялістів-Революціонерів Комуністів-Боротьбістів).

Комуністичний Інтернаціонал, Комінтерн

Комункульт, див. Футуризм.

Кон Фелікс (1864Ц1941), больш. діяч жид. роду, журналіст. У 1920Ц21 рр. К. належав до керівництва КП(б)У, керував боротьбою проти т. зв. лробітничої опозиції╗; у 1920-их рр. був постійним представником уряду УССР при Совнаркомі РСФСР у Москві і представником КП(б)У в Комінтерні.

Конашевич-Сагайдачний Петро, див. Сагайдачний Петро.

Конвалія, ландиш (Convallaria majalis L.), довгорічна рослина з родини ліліюватих, 20Ц30 см заввишки, поширена у ліс. і лісостеп, р-нах України; цінна лікарська рослина, використовується в медицині як сечогінний засіб і на реґулювання діяльности серця.

Конґреґація (згромадження), чернеча спільнота, заснована в новіші часи, яка різниться від чернечих чинів тим, що її члени складають тільки т. зв. звичайні (не урочисті) обіти. Такими К. є в укр. кат. Церкві сх. вітка Редемптористів і Сестри Служебниці.

Конґреґація для Східньої Церкви (повна назва Ц Священна К. для С. Ц.)

Конґреси Національних Меншостей, щорічні збори політ. представників нац. меншостей з різних країн Европи

Конґресівка, див. Королівство Польське.

Кондакар, богослужбова книга, вживана на Україні в 11Ц15 в., нотована невмовим т. зв. кондакарним знамТям.

Кондаков Никодим (1844Ц1925), рос. історик візант. та староруського мистецтва, чл. Рос. Академії Наук та одеського т-ва історії і древностей, автор багатьох описів памТяток культури і мистецтва України княжої доби, що він їх вважав візант. імпортом; лИстория византийского искусства╗ (1891).

Кондзелевич Йов, маляр кін. 17 і поч. 18 в.; 1688Ц1705 виконав з своїм іконописним гуртком знаменитий іконостас у Манявському скиті. По скасуванні скиту (1785) іконостас перейшов до церкви в Богородчанах, а звідси 1923 (п. н. Богородчанського) до Нац. Музею у Львові (нині Львівський Держ. Музей Укр. Мистецтва).

Кондитерська промисловість

Кондра Петро (*1911), проф. тваринництва Манітобського Ун-ту в Вінніпеґу (Канада); праці з птахівництва.

Кондра Ярослав (1910Ц44), поет, літ. критик і перекладач родом з Тернопільщини; до 1939 р. друкувався в проком. журн. лНові шляхи╗ й лВікна╗; зб. поезій лЮрба╗ (1931).

Кондратенко Гаврило (1854Ц?), маляр пейзажист реалістичного напрямку; лМісячна ніч у Севастополі╗, лБахчесарай уночі╗ та ін.

Кондратович Іреней (1878Ц1957), гр.-кат. свящ., закарп. історик, автор лІсторії Підкарпатської Руси╗ (1925) й нарису іст. мукачівської єпархії (1930); 1949 перейшов на православіє, тимчасовий адміністратор мукачівської правос. єпархії.

Кондратовіч (Kondratowicz) Людвік, псевд. Владислава Сирокомлі (1822Ц62), поль. поет, перекладач лКобзаря╗. Т. Шевченка.

Кондратьєви, старшинський рід на Слобожанщині. 1655 р. отаман м. Ставищ на Правобережжі Герасим Кондратович переселився на Слобожанщину і заснував м. Суми. Син його Андрій К., забитий донськими козаками К. Булавина, і внук Іван К. (Ж1726Ц27) були полк. сумськими. К. були близько споріднені з старшинською аристократією Гетьманщини.

Конектікут (Connecticum), стейт в півн.-сх. частині. ЗДА; 12 900 км2, 2 млн меш., в тому ч. бл. 40 000 українців. Гол. укр. скупчення: Бріджпорт, Гартфорд, Нью-Гейвен.

Конецполь, Конецполь Новий, кол. м-ко на півд.-сх. Поділлі, тепер с. Першомайського р-ну Одеської обл., положене в гирлі р. Кодими; в 17 в. поль. фортеця на кордоні Польщі й Туреччини.

Конецпольський Станислав (1591Ц1646), поль. полководець, краківський каштелян, польний і великий коронний гетьман, ворог укр. козаків, в 1625 р. ініціятор Куруківської умови, брав діяльну участь в придушенні коз. повстання у 1637Ц38 рр., воював з татарами і турками.

Коник Клим (*1888), ком. діяч з Галичини, старшина УГА і Червоної УГА; в 1920-их рр. працював в Нар. Комісаріяті Освіти (заступник завідуючого, деякий час завідуючий Укрнауки), був ректором Ін-ту Нар. Освіти в Житомирі. 1932 р. заарештований і засланий.

Кониський Олександер (1836Ц1900), письм.

Кониський Юрій (світське імТя Григорій, 1717Ц95), визначний укр. письм.

Конка, Кінська, Кінські води, ліва притока дол. Дніпра, до якого впадала на території Великого Лугу, нижче гирла також назва лівої відноги Дніпра; нині дол. течія К. залита водами Кахівського водоймища; довж. Ц 140 км (раніше 24 км), сточище Ц 1600 км2.

Конкордат, угода між Кат. Церквою і державою

Коноваленко Петро (*1889), співак, ліричний тенор, учень О. Муравйової; соліст Харківської опери (1911Ц20); спорадично виступав у театрі Садовського.

Коновалець Євген (14.6.1891 Ц 23.5.1938), полк. Армії УНР, військ. діяч і політик

Коновалець Мирон (*1894), псевд. Зашківський, брат Євгена, журналіст і гром. діяч, правнйк; м. ін. співред. щоденника лНовий Час╗ (1926Ц39) у Львові і ред. тижневика лХристиянський Голос╗ (з 1949) в Мюнхені; довголітній секретар Гол. Управи Рідної Школи (1927Ц39) у Львові, в 1940Ц45 рр. правний референт УЦК; в 1950Ц56 Ц гол. Спілки Укр. Журналістів на чужині; численні ст., брошури на актуальні теми.

Коновалюк Федір (*1890), маляр-графік, реаліст, працює в Києві; ілюстрації до творів І. Котляревського (лЕнеїда╗, лНаталка-Полтавка╗, лМоскаль Чарівник╗), Г. Квітки-ОсновТяненка (лПан Халявський╗), Т. Шевченка (лЄретик╗, лКавказ╗, лЮродивий╗), останні спільно з І. Їжакевичем.

Кононенко Константан (*1889), економіст і суспільно-політ. діяч

Кононенко Митрофан (*1899), драматичний актор; з 1923 в лБерезолі╗, тепер у Харківському театрі ім. Т. Шевченка.

Кононенко (псевд. Школиченко) Мусій (1864Ц1922), письм., родом з Полтавщини, освіту здобув самотужки, співр. лЗорі╗, лПравди╗, лБуковини╗, лДзвінка╗, лЛНВ╗; друкуватися почав 1883 (поема лКохання╗). Оп. лМіж народ╗, лНа скелі╗; 5-томова зб. поезій лХвилі╗ (1917Ц18). Деякі поезії К. (лВечір╗) стали нар. піснями.

Кононенко Харитя (1900Ц42), гром. і госп. діячка родом з Полтавщини; активна в жін. русі на еміграції в Чехо-Словаччині й у Галичині, в 1930-их рр. організаторка Секції Сіль. Господинь при т-ві лСіль. Господар у Львові, замордована нім. поліцією у Рівному.

Кононович Олександер (1850Ц1910), астроном, проф. і завідувач астрономічної обсерваторії Новоросійського Ун-ту в Одесі, один з піонерів астрофізичних дослідів у Росії.

Конопле-джутова промисловість

Коноплі звичайні (Cannabis sativ L.)


Коноплянка Ч Крушельницький Антін


Книгарня Горизонт

 

Сайт управляется системой uCoz